Danh Sách Trang Bị Trợ Thủ Mới Liên Quân Mobile

Phân Loại Trang Bị Trợ Thủ Mới

Nâng Cấp Lá Chắn

Dai-Dia-Than-Khien-Trang-Bi-Phu-Tro-Lien-Quan-Mobile-Gameviet Thuy-Trieu-Than-Khien-Trang-Bi-Phu-Tro-Lien-Quan-Mobile-Gameviet Liet-Hoa-Than-Khien-Trang-Bi-Phu-Tro-Lien-Quan-Mobile-Gameviet

Kích hoạt duy nhất – Thần khiên: Lập tức tạo một lớp lá chắn hấp thụ (800 + cấp tướng x 80) sát thương cho bản thân và đồng đội xung quanh trong 2 giây. Hồi chiêu 60 giây.

Khiên chắn 1920 sát thương ở cấp 15 tương đương 5 cái Lệnh bài phong thần cũ.

Nâng Cấp Đôi Mắt

Dai-Dia-Ma-Nhan-Trang-Bi-Phu-Tro-Lien-Quan-Mobile-Gameviet Thuy-Trieu-Ma-Nhan-Trang-Bi-Phu-Tro-Lien-Quan-Mobile-Gameviet Liet-Hoa-Ma-Nhan-Trang-Bi-Phu-Tro-Lien-Quan-Mobile-Gameviet

Kích hoạt duy nhất – Ma nhãn: Soi một khu vực 10m xung quanh bản thân trong 4 giây. Có thể phát hiện kẻ địch đang ẩn nấp, tàng hình hoặc núp bụi. Đồng thời bản thân và đồng đội nhận thêm 40% tốc chạy giảm dần trong 2 giây. Hồi chiêu 45 giây.

phim-thuyet-minh-dongchill

Sử dụng để khắc chế các tướng tàng hình như Ngộ Không, Batman, Quillen

Nâng Cấp Huỷ Diệt

Dai-Dia-Huy-Diet-Trang-Bi-Phu-Tro-Lien-Quan-Mobile-Gameviet Thuy-Trieu-Huy-Diet-Trang-Bi-Phu-Tro-Lien-Quan-Mobile-Gameviet Liet-Hoa-Huy-Diet-Trang-Bi-Phu-Tro-Lien-Quan-Mobile-Gameviet

Kích hoạt duy nhất – Phá diệt: Nhắm bắn một tướng địch thấp máu nhất trong tầm bắn, gây (500 + 50 x cấp tướng) sát thương chuẩn, làm chậm kẻ địch 30% trong 1 giây. Hồi chiêu 30 giây. Viên đạn sẽ tự đuổi theo mục tiêu.

1200 sát thương chuẩn ở cấp 15, ngang với chiêu cuối Ignis rồi. Đỉnh!

Nâng Cấp Hơi Thở

Dai-Dia-Mo-Troi-Trang-Bi-Phu-Tro-Lien-Quan-Mobile-Gameviet Thuy-Trieu-Mo-Troi-Trang-Bi-Phu-Tro-Lien-Quan-Mobile-Gameviet Liet-Hoa-Mo-Troi-Trang-Bi-Phu-Tro-Lien-Quan-Mobile-Gameviet

Kích hoạt duy nhất – Mở trói: Hoá giải tất cả hiệu ứng khống chế, đồng thời miễn khống chế trong 0.5 giây kế tiếp và hồi 400 + cấp tướng x 50 máu cho bản thân và đồng đội xung quanh. Hồi chiêu 60 giây.

Nâng Cấp Nguyên Tố

Dai-Dia-Nguyen-Luc-Trang-Bi-Phu-Tro-Lien-Quan-Mobile-Gameviet Thuy-Trieu-Nguyen-Luc-Trang-Bi-Phu-Tro-Lien-Quan-Mobile-Gameviet Liet-Hoa-Nguyen-Luc-Trang-Bi-Phu-Tro-Lien-Quan-Mobile-Gameviet

Nội tại duy nhất – Nguyên tố bão hoà: Bản thân nhận 50 giáp (Đất) / 5% sát thương gây thêm (Nước) / 5% sát thương gây thêm (Lửa)

Nội tại duy nhất – Nguyên tố tương trợ: Bản thân và đồng đội xung quanh nhận (80 + 8 x cấp tướng) giáp vật lý và (60 + 6 x cấp tướng) giáp phép.

 

Danh sách các trang bị trợ thủ mới ở trên sử dụng phù hợp cho các tướng trợ thủ, tướng đỡ đòn trong Liên Quân Mobile như: Payna, Alice, Annette, Baldum, Krizzix, Mina, Rouie, Xeniel… Đặc biết có thể sử dụng trang bị trợ thủ hệ thuỷ để gây thêm dame phép nếu muốn lên đồ nữa support nữa dame phép như Gildur, SepheraArum… Có thể sử dụng trang bị trợ thủ hệ hoả cho tướng vừa đỡ đòn vừa gây dame như Maloch, Ormarr

Chi Tiết Chỉ Số Trang Bị Trợ Thủ Mới

NGUYÊN TỐ BẢO THẠCH

Nguyen-To-Bao-Thach-Trang-Bi-Phu-Tro-Lien-Quan-Mobile-Gameviet

Giá: 300
– Tăng 5% tốc độ di chuyển

Nội tại duy nhất – Nguyên tố hội tụ: Mỗi 40 giây nhận một tầng cộng dồn. Tối đa 10 cộng dồn.

Nội tại duy nhất – Khiêm nhường: Khi đứng gần đồng đội, nếu có quái và lính bị hạ gục thì đồng đội sẽ ăn hết vàng và kinh nghiệm, còn bản thân chỉ được nhận 40% giá trị. Nội tại này sẽ bị vô hiệu hoá sau phút thứ 8

Nội tại duy nhất – Công huân: Tham gia hạ hoặc phụ sẽ nhận thêm 30% vàng và kinh nghiệm

Nội tại duy nhất – Hậu cần: Nếu vàng hoặc kinh nghiệm bản thân xếp thứ 4 hoặc 5 từ dưới lên trong đội thì mỗi 3 giây được nhận 8 vàng hoặc kinh nghiệm.

Lưu ý: Mỗi đội chỉ có thể có một người sở hữu trang bị Trợ Thủ

THỔ HỆ BẢO THẠCH

Tho-He-Bao-Thach-Trang-Bi-Phu-Tro-Lien-Quan-Mobile-Gameviet

Giá: 900
– Tăng 5% tốc chạy
– Tăng 400 máu
– 10% giảm hồi chiêu

Nội tại duy nhất – Linh hồn của đất: Mỗi cộng dồn Nguyên tố hội tụ sẽ chuyển đổi thành 80 máu tối đa

Nội tại Công huân, Khiêm nhường, Hậu cần

Tho-He-Bao-Thach-Trang-Bi-Phu-Tro-Lien-Quan-Mobile-Gameviet-0

 

ĐẠI ĐỊA THẦN KHIÊN

Dai-Dia-Than-Khien-Trang-Bi-Phu-Tro-Lien-Quan-Mobile-Gameviet

Giá: 1200
– Tăng 5% tốc chạy
– Tăng 400 máu
– 10% giảm hồi chiêu

Nội tại duy nhất – Linh hồn của đất: Mỗi cộng dồn Nguyên tố hội tụ sẽ chuyển đổi thành 80 máu tối đa

Nội tại Công huân, Khiêm nhường, Hậu cần

Kích hoạt duy nhất – Thần khiên: Lập tức tạo một lớp lá chắn hấp thụ (800 + cấp tướng x 80) sát thương cho bản thân và đồng đội xung quanh trong 2 giây. Hồi chiêu 60 giây.

Dai-Dia-Than-Khien-Trang-Bi-Phu-Tro-Lien-Quan-Mobile-Gameviet-0

ĐẠI ĐỊA MA NHÃN

Dai-Dia-Ma-Nhan-Trang-Bi-Phu-Tro-Lien-Quan-Mobile-Gameviet

Giá: 1200
– Tăng 5% tốc chạy
– Tăng 400 máu
– 10% giảm hồi chiêu

Nội tại duy nhất – Linh hồn của đất: Mỗi cộng dồn Nguyên tố hội tụ sẽ chuyển đổi thành 80 máu tối đa

Nội tại Công huân, Khiêm nhường, Hậu cần

Kích hoạt duy nhất – Ma nhãn: Soi một khu vực 10m xung quanh bản thân trong 4 giây. Có thể phát hiện kẻ địch đang ẩn nấp, tàng hình hoặc núp bụi. Đồng thời bản thân và đồng đội nhận thêm 40% tốc chạy giảm dần trong 2 giây. Hồi chiêu 45 giây.

Dai-Dia-Ma-Nhan-Trang-Bi-Phu-Tro-Lien-Quan-Mobile-Gameviet-0

 

ĐẠI ĐỊA HUỶ DIỆT

Dai-Dia-Huy-Diet-Trang-Bi-Phu-Tro-Lien-Quan-Mobile-Gameviet

Giá: 1200
– Tăng 5% tốc chạy
– Tăng 400 máu
– 10% giảm hồi chiêu

Nội tại duy nhất – Linh hồn của đất: Mỗi cộng dồn Nguyên tố hội tụ sẽ chuyển đổi thành 80 máu tối đa

Nội tại Công huân, Khiêm nhường, Hậu cần

Kích hoạt duy nhất – Phá diệt: Nhắm bắn một tướng địch thấp máu nhất trong tầm bắn, gây (500 + 50 x cấp tướng) sát thương chuẩn, làm chậm kẻ địch 30% trong 1 giây. Hồi chiêu 30 giây. Viên đạn sẽ tự đuổi theo mục tiêu.

Dai-Dia-Huy-Diet-Trang-Bi-Phu-Tro-Lien-Quan-Mobile-Gameviet-0

 

ĐẠI ĐỊA MỞ TRÓI

Dai-Dia-Mo-Troi-Trang-Bi-Phu-Tro-Lien-Quan-Mobile-Gameviet

Giá: 1200
– Tăng 5% tốc chạy
– Tăng 400 máu
– 10% giảm hồi chiêu

Nội tại duy nhất – Linh hồn của đất: Mỗi cộng dồn Nguyên tố hội tụ sẽ chuyển đổi thành 80 máu tối đa

Nội tại Công huân, Khiêm nhường, Hậu cần

Kích hoạt duy nhất – Mở trói: Hoá giải tất cả hiệu ứng khống chế, đồng thời miễn khống chế trong 0.5 giây kế tiếp và hồi 400 + cấp tướng x 50 máu cho bản thân và đồng đội xung quanh. Hồi chiêu 60 giây.

Dai-Dia-Mo-Troi-Trang-Bi-Phu-Tro-Lien-Quan-Mobile-Gameviet-0

 

ĐẠI ĐỊA NGUYÊN LỰC

Dai-Dia-Nguyen-Luc-Trang-Bi-Phu-Tro-Lien-Quan-Mobile-Gameviet

Giá: 1200
– Tăng 5% tốc chạy
– Tăng 400 máu
– 10% giảm hồi chiêu

Nội tại duy nhất – Linh hồn của đất: Mỗi cộng dồn Nguyên tố hội tụ sẽ chuyển đổi thành 80 máu tối đa

Nội tại Công huân, Khiêm nhường, Hậu cần

Nội tại duy nhất – Nguyên tố bão hoà: Bản thân nhận 50 giáp

Nội tại duy nhất – Nguyên tố tương trợ: Bản thân và đồng đội xung quanh nhận (80 + 8 x cấp tướng) giáp vật lý và (60 + 6 x cấp tướng) giáp phép.

Dai-Dia-Nguyen-Luc-Trang-Bi-Phu-Tro-Lien-Quan-Mobile-Gameviet-0

 

THUỶ HỆ BẢO THẠCH

Thuy-He-Bao-Thach-Trang-Bi-Phu-Tro-Lien-Quan-Mobile-Gameviet

Giá: 900
– Tăng 5% tốc chạy
– Tăng 40 công phép
– 10% giảm hồi chiêu

Nội tại duy nhất – Linh hồn của nước: Mỗi cộng dồn Nguyên tố hội tụ sẽ chuyển đổi thành 9 công phép

Nội tại Công huân, Khiêm nhường, Hậu cần

Thuy-He-Bao-Thach-Trang-Bi-Phu-Tro-Lien-Quan-Mobile-Gameviet-0

 

THUỶ TRIỀU THẦN KHIÊN

Thuy-Trieu-Than-Khien-Trang-Bi-Phu-Tro-Lien-Quan-Mobile-Gameviet

Giá: 1200
– Tăng 5% tốc chạy
– Tăng 40 công phép
– 10% giảm hồi chiêu

Nội tại duy nhất – Linh hồn của nước: Mỗi cộng dồn Nguyên tố hội tụ sẽ chuyển đổi thành 9 công phép

Nội tại Công huân, Khiêm nhường, Hậu cần

Kích hoạt duy nhất – Thần khiên: Lập tức tạo một lớp lá chắn hấp thụ (800 + cấp tướng x 80) sát thương cho bản thân và đồng đội xung quanh trong 2 giây. Hồi chiêu 60 giây.

Thuy-Trieu-Than-Khien-Trang-Bi-Phu-Tro-Lien-Quan-Mobile-Gameviet-0

 

THUỶ TRIỀU MA NHÃN

Thuy-Trieu-Ma-Nhan-Trang-Bi-Phu-Tro-Lien-Quan-Mobile-Gameviet

Giá: 1200
– Tăng 5% tốc chạy
– Tăng 40 công phép
– 10% giảm hồi chiêu

Nội tại duy nhất – Linh hồn của nước: Mỗi cộng dồn Nguyên tố hội tụ sẽ chuyển đổi thành 9 công phép

Nội tại Công huân, Khiêm nhường, Hậu cần

Kích hoạt duy nhất – Ma nhãn: Soi một khu vực 10m xung quanh bản thân trong 4 giây. Có thể phát hiện kẻ địch đang ẩn nấp, tàng hình hoặc núp bụi. Đồng thời bản thân và đồng đội nhận thêm 40% tốc chạy giảm dần trong 2 giây. Hồi chiêu 45 giây.

Thuy-Trieu-Ma-Nhan-Trang-Bi-Phu-Tro-Lien-Quan-Mobile-Gameviet-0

 

THUỶ TRIỀU HUỶ DIỆT

Thuy-Trieu-Huy-Diet-Trang-Bi-Phu-Tro-Lien-Quan-Mobile-Gameviet

Giá: 1200
– Tăng 5% tốc chạy
– Tăng 40 công phép
– 10% giảm hồi chiêu

Nội tại duy nhất – Linh hồn của nước: Mỗi cộng dồn Nguyên tố hội tụ sẽ chuyển đổi thành 9 công phép

Nội tại Công huân, Khiêm nhường, Hậu cần

Kích hoạt duy nhất – Phá diệt: Nhắm bắn một tướng địch thấp máu nhất trong tầm bắn, gây (500 + 50 x cấp tướng) sát thương chuẩn, làm chậm kẻ địch 30% trong 1 giây. Hồi chiêu 30 giây. Viên đạn sẽ tự đuổi theo mục tiêu.

Thuy-Trieu-Huy-Diet-Trang-Bi-Phu-Tro-Lien-Quan-Mobile-Gameviet-0

 

THUỶ TRIỀU MỞ TRÓI

Thuy-Trieu-Mo-Troi-Trang-Bi-Phu-Tro-Lien-Quan-Mobile-Gameviet

Giá: 1200
– Tăng 5% tốc chạy
– Tăng 40 công phép
– 10% giảm hồi chiêu

Nội tại duy nhất – Linh hồn của nước: Mỗi cộng dồn Nguyên tố hội tụ sẽ chuyển đổi thành 9 công phép

Nội tại Công huân, Khiêm nhường, Hậu cần

Kích hoạt duy nhất – Mở trói: Hoá giải tất cả hiệu ứng khống chế, đồng thời miễn khống chế trong 0.5 giây kế tiếp và hồi 400 + cấp tướng x 50 máu cho bản thân và đồng đội xung quanh. Hồi chiêu 60 giây.

Thuy-Trieu-Mo-Troi-Trang-Bi-Phu-Tro-Lien-Quan-Mobile-Gameviet-0

 

THUỶ TRIỀU NGUYÊN LỰC

Thuy-Trieu-Nguyen-Luc-Trang-Bi-Phu-Tro-Lien-Quan-Mobile-Gameviet

Giá: 1200
– Tăng 5% tốc chạy
– Tăng 40 công phép
– 10% giảm hồi chiêu

Nội tại duy nhất – Linh hồn của nước: Mỗi cộng dồn Nguyên tố hội tụ sẽ chuyển đổi thành 9 công phép

Nội tại Công huân, Khiêm nhường, Hậu cần

Nội tại duy nhất – Nguyên tố bão hoà: Bản thân nhận 5% tăng sát thương

Nội tại duy nhất – Nguyên tố tương trợ: Bản thân và đồng đội xung quanh nhận (80 + 8 x cấp tướng) giáp vật lý và (60 + 6 x cấp tướng) giáp phép.

Thuy-Trieu-Nguyen-Luc-Trang-Bi-Phu-Tro-Lien-Quan-Mobile-Gameviet-0

 

HOẢ HỆ BẢO THẠCH

Hoa-He-Bao-Thach-Trang-Bi-Phu-Tro-Lien-Quan-Mobile-Gameviet

Giá: 900
– Tăng 5% tốc chạy
– Tăng 30 công vật lý
– 10% giảm hồi chiêu

Nội tại duy nhất – Linh hồn của lửa: Mỗi cộng dồn Nguyên tố hội tụ sẽ chuyển đổi thành 5 công vật lý

Nội tại Công huân, Khiêm nhường, Hậu cần

Hoa-He-Bao-Thach-Trang-Bi-Phu-Tro-Lien-Quan-Mobile-Gameviet-0

 

LIỆT HOẢ THẦN KHIÊN

Liet-Hoa-Than-Khien-Trang-Bi-Phu-Tro-Lien-Quan-Mobile-Gameviet

Giá: 1200
– Tăng 5% tốc chạy
– Tăng 30 công vật lý
– 10% giảm hồi chiêu

Nội tại duy nhất – Linh hồn của lửa: Mỗi cộng dồn Nguyên tố hội tụ sẽ chuyển đổi thành 5 công vật lý

Nội tại Công huân, Khiêm nhường, Hậu cần

Kích hoạt duy nhất – Thần khiên: Lập tức tạo một lớp lá chắn hấp thụ (800 + cấp tướng x 80) sát thương cho bản thân và đồng đội xung quanh trong 2 giây. Hồi chiêu 60 giây.

Liet-Hoa-Than-Khien-Trang-Bi-Phu-Tro-Lien-Quan-Mobile-Gameviet-0

 

LIỆT HOẢ MA NHÃN

Liet-Hoa-Ma-Nhan-Trang-Bi-Phu-Tro-Lien-Quan-Mobile-Gameviet

Giá: 1200
– Tăng 5% tốc chạy
– Tăng 30 công vật lý
– 10% giảm hồi chiêu

Nội tại duy nhất – Linh hồn của lửa: Mỗi cộng dồn Nguyên tố hội tụ sẽ chuyển đổi thành 5 công vật lý

Nội tại Công huân, Khiêm nhường, Hậu cần

Kích hoạt duy nhất – Ma nhãn: Soi một khu vực 10m xung quanh bản thân trong 4 giây. Có thể phát hiện kẻ địch đang ẩn nấp, tàng hình hoặc núp bụi. Đồng thời bản thân và đồng đội nhận thêm 40% tốc chạy giảm dần trong 2 giây. Hồi chiêu 45 giây.

Liet-Hoa-Ma-Nhan-Trang-Bi-Phu-Tro-Lien-Quan-Mobile-Gameviet-0

 

LIỆT HOẢ HUỶ DIỆT

Liet-Hoa-Huy-Diet-Trang-Bi-Phu-Tro-Lien-Quan-Mobile-Gameviet

Giá: 1200
– Tăng 5% tốc chạy
– Tăng 30 công vật lý
– 10% giảm hồi chiêu

Nội tại duy nhất – Linh hồn của lửa: Mỗi cộng dồn Nguyên tố hội tụ sẽ chuyển đổi thành 5 công vật lý

Nội tại Công huân, Khiêm nhường, Hậu cần

Kích hoạt duy nhất – Phá diệt: Nhắm bắn một tướng địch thấp máu nhất trong tầm bắn, gây (500 + 50 x cấp tướng) sát thương chuẩn, làm chậm kẻ địch 30% trong 1 giây. Hồi chiêu 30 giây. Viên đạn sẽ tự đuổi theo mục tiêu.

Liet-Hoa-Huy-Diet-Trang-Bi-Phu-Tro-Lien-Quan-Mobile-Gameviet-0

 

LIỆT HOẢ MỞ TRÓI

Liet-Hoa-Mo-Troi-Trang-Bi-Phu-Tro-Lien-Quan-Mobile-Gameviet

Giá: 1200
– Tăng 5% tốc chạy
– Tăng 30 công vật lý
– 10% giảm hồi chiêu

Nội tại duy nhất – Linh hồn của lửa: Mỗi cộng dồn Nguyên tố hội tụ sẽ chuyển đổi thành 5 công vật lý

Nội tại Công huân, Khiêm nhường, Hậu cần

Kích hoạt duy nhất – Mở trói: Hoá giải tất cả hiệu ứng khống chế, đồng thời miễn khống chế trong 0.5 giây kế tiếp và hồi 400 + cấp tướng x 50 máu cho bản thân và đồng đội xung quanh. Hồi chiêu 60 giây.

Liet-Hoa-Mo-Troi-Trang-Bi-Phu-Tro-Lien-Quan-Mobile-Gameviet-0

 

LIỆT HOẢ NGUYÊN LỰC

Liet-Hoa-Nguyen-Luc-Trang-Bi-Phu-Tro-Lien-Quan-Mobile-Gameviet

Giá: 1200
– Tăng 5% tốc chạy
– Tăng 30 công vật lý
– 10% giảm hồi chiêu

Nội tại duy nhất – Linh hồn của lửa: Mỗi cộng dồn Nguyên tố hội tụ sẽ chuyển đổi thành 5 công vật lý

Nội tại Công huân, Khiêm nhường, Hậu cần

Nội tại duy nhất – Nguyên tố tương trợ: Bản thân và đồng đội xung quanh nhận (80 + 8 x cấp tướng) giáp vật lý và (60 + 6 x cấp tướng) giáp phép.

Liet-Hoa-Nguyen-Luc-Trang-Bi-Phu-Tro-Lien-Quan-Mobile-Gameviet-0

4.9/5 - (32 votes)