Tướng Tăng Giảm Sức Mạnh Mùa 19 Liên Quân (22/07) Thành Phố Siêu Việt

Game Việt tổng hợp danh sách tướng tăng giảm sức mạnh bản Update Thành Phố Siêu Việt. Tướng Liên Quân Mobile được chỉnh sửa tăng giảm sức mạnh trong bản update 07/2021. Qua danh sách bên dưới bạn có thể biết được liên quân mùa 19 tướng nào mạnh, tướng nào được tăng sức mạnh. Để có sự thay đổi trong việc lựa chọn tướng tăng giảm sức mạnh khi leo rank liên quân. Danh sách Tướng Tăng Giảm Sức Mạnh Mùa 19 Liên Quân Mobile  được liệt kê ở danh sách bên dưới:

Tướng Tăng Giảm Sức Mạnh Bản Cập Nhật Thành Phố Siêu Việt

Update Tướng Tăng Giảm Sức Mạnh Giữa Mùa 19

Errol

Errol-Co-Lien-Quan-Mobile-Gameviet.mobi-1

Nội tại:

Cự ly đòn đánh cơ bản: 3m -> 2m

Cứ ly đòn đánh cường hóa: 4m -> 3.5m

Thời gian đòn đánh cường hóa: 10s -> 5s

Sát thương đòn đánh Errol cường hóa: 140% Công vật lý -> 150% Công vật lý

Chiêu 1:

Kẻ địch bị trói chân 0.5s -> Kẻ địch bị làm chậm 30% trong 2s

Chiêu 2:

Sát thương: 200/240/280/320/360/400 + 180% Công vật lý -> 200/260/320/380/440/500 + 180% Công vật lý

Thời gian hồi chiêu: 12s-8s -> 11s

5 tầng Quỷ Trảo hồi chiêu Tay Đại Đao 1s -> hồi chiêu Tay Đại Đao 10%

Tung chiêu tạo đòn đánh cường hóa kế tiếp -> Đánh trúng tạo đòn đánh cường hóa kế tiếp.

Gildur

Gildur-Co-Lien-Quan-Mobile-Gameviet.mobi-53

Tin vui: Gildur full Phép sẽ ít đất diễn hơn. Tin buồn: Gildur sẽ ít đất diễn hơn..

Chiêu 2:

Sát thương: 400/500/600/700/800/900 + 120% Công phép -> 450/560/670/780/890/1000 + 100% Công phép

Chiêu 3:

Liên tục công kích làm choáng 0.8 giây trong mỗi 0.5 giây -> Liên tục công kích làm choáng 0.6 giây trong mỗi 0.56 giây

 

Aoi

icon-Aoi-lien-quan-mobile-gameviet-2-2

Nội tại:

Đánh thường Cường hóa phạm vi tìm địch xa nhất: 4m → 3.5m

Sát thương đánh thường Cường hóa: 150-220+0.45 AD →150-220+0.6 AD

Lần 2: Sát thương đột kích: 150-220 + 60% Công vật lý -> 120-260 + 50% Công vật lý

Chiêu 1:

Phi hành: Trúng địch hồi 130 -> 280+0.45 AD MÁU → Rơi xuống đất nhận được lá chắn tương đương với 15% Máu tối đa, kéo dài 2 Giây

Lần 2: Sát thương thêm lên quái rừng: 30% -> 40%. Đánh trúng kẻ địch nhận lá chắn: 15% máu tối đa -> 10% máu tối đa

Chiêu 3:

Lần 2: Thời gian hồi chiêu: 40s-28s -> 50s-40s

 

Zata

Zata-Lien-Quan-Mobile-Gameviet.mobi-0015

Chiêu 3:

Khi bay lên tốc chạy bản thân Zata giảm 30%

Sát thương mỗi lông vũ bắn ra lúc bay lên:120 + 30/lv + 15% Công phép -> 140 + 30/lv + 18% Công phép. Phần 2% máu tối đa không thay đổi

Richter

Richter-Co-Lien-Quan-Mobile-Gameviet.mobi-45

Chiêu 1:

Gươm lam: Thêm mới: kèm thêm 3%-8% Máu đã mất Sát thương vật lý

Thời gian hồi chiêu: 9s-8s -> 8s

Đòn cường hoá gây thêm: 130% Công vật lý sát thương phép -> 150% Công vật lý sát thương phép

Chiêu 2:

Gươm đỏ: Sát thương: 250-500 + 150% Công vật lý -> 300-600 + 150% Công vật lý

Bản thân Richter không còn bị giảm tốc chạy

 

Alice

Alice-Co-Lien-Quan-Mobile-Gameviet.mobi-51

Nội tại:

Tung chiêu Alice tăng 20% tốc chạy trong 1s -> tăng 20% tốc chạy trong 2s

Chiêu 1:

Thời gian hồi chiêu: 9s-6s -> 8s-6s

Chiêu 2:

Tăng tốc chạy: 30% -> 20% (+3% mỗi 100 công phép)

Lá chắn 200-400 + 60% Công phép -> 300-600 + 80% Công phép

Thời gian hồi chiêu: 11s-8s -> 12s-9s

Chiêu 3:

Xóa: giảm 30% giáp phép địch

Đánh trúng lần đầu gây x4 sát thương

Giảm bán kính (-0.5m)

Khi đang bị câm lặng, bị làm chậm thêm 60%

Kéo dài thời gian làm chậm (+20%)

Thời gian hồi chiêu 30s -> 40s-30s

 

Florentino

Florentino-Co-Lien-Quan-Mobile-Gameviet.mobi-26

Kỹ năng mới là chính chứ chỉ số chỉ là phụ thôi.

Nội tại:

Xóa Đột Kích tăng 10% sát thương

Chiêu 1:

Không tiêu hao nội năng -> Tiêu hao 50 nội năng, nhặt hoa hồi 50

Chiêu 2:

Tiêu hao 100 nội năng -> Tiêu hao 50 nội năng

Chiêu 3:

Xóa: Giảm 60% sát thương từ những kẻ địch khác

Nạn nhân bị giảm 15% giáp -> Florentino được tăng 10%-20% Sát thương

Miễn khống từ những kẻ địch khác -> Miễn khống tất cả

 

Keera

Keera-lien-quan-mobile-gameviet.mobi-00

Chiêu 3:

Xóa: chống chịu 3 đòn đánh thường

Keera tăng tốc: 30% -> 40%

 

Ilumia

Ilumia-Co-Lien-Quan-Mobile-Gameviet.mobi-17

Nội tại:

Chiêu cường hóa gây 1.8 lần sát thương -> 2 lần sát thương

Thời gian cường hóa: 3s -> 5s

Chiêu 1:

Tăng tốc độ cầu năng lượng Ilumia (+2.5 m/s)

Tăng tầm bắn (+0.5m)

Sát thương: 350/390/430/470/510/550 + 40% Công phép -> 325/360/395/430/465/500 + 37.5% Công phép

Chiêu 2:

Tăng tốc: 50% -> 30%-50%

Thời gian làm chậm: 1.5s -> 2s

Tăng bán kính (+1m)

Tung chiêu thêm dấu ấn -> Trúng địch thêm dấu ấn, có thể cộng dồn

Hồi chiêu: 10s-7.5s -> 12s-8s

Chiêu 3:

Xóa: Tung chiêu thêm dấu ấn

Tăng thời gian hồi chiêu (+10s)Krixi

Krixi-Co-Lien-Quan-Mobile-Gameviet.mobi-24

“Phải tôi tôi bướm ảo cho mấy phát”

Chiêu 1:

Sát thương Krixi: 500/575/650/725/800/875 + 75% Công phép -> 525/605/685/765/845/925 + 80% Công phép

Chiêu 3:

Sát thương: 275/350/425 + 65% Công phép -> 300/380/460 + 70% Công phép

 

Toro

Icon-Toro-lien-quan-mobile-gameviet.mobi-4

Chiêu 2:

Sát thương: 100% Công vật lý + 5% Máu tối đa -> 100% Công vật lý + 8% Máu tối đa của Toro.

Loại sát thương: Sát thương vật lý -> Sát thương phép

 

Natalya

icon-Natalya-lien-quan-mobile

Chiêu 3:

Xóa: Khi tung chiêu loại bỏ các trạng thái khống chế. Nhưng vẫn chặn các khống chế sau khi đã có lá chắn

Lá chắn chặn: 500/750/1000 + 75% Công phép -> 850/1275/1700 + 100% Công phép

 

Airi

icon-Airi-lien-quan-mobile-gameviet.mobi_

Airi với 2k sát thương chuẩn ở cuối game?

Nội tại:

Sát thương chuẩn: 136% Công vật lý + 1%/lv -> 135% Công vật lý

 

Astrid

Astrid-Lien-Quan-Mobile-Gameviet.mobi-0012

Chiêu 3:

Tăng thêm thời gian vô địch để ngăn chiêu cuối bị ngắt

 

Kahlii

Kahlii-Lien-quan-mobile-gameviet.mobi-icon-01

Nội tại:

Sát thương Kahlii lên công trình giảm 50%

Chiêu 1:

Cho phép vừa tung chiêu vừa di chuyển

Làm chậm trong: 2s -> 1s

Chiêu 2:

Xoá đi công phép cộng thêm

Khiên: 250 + 30% Công phép -> 350 + 65% Công phép

Nội tại tăng tốc chạy: 2% + 1%/lv -> 15 + 5/lv (cộng đơn vị)

Kích hoạt tăng tốc chạy: 30%, giảm dần trong 1s -> 75 + 20/lv, giảm dần trong 3 giây

Chiêu 3:

Sát thương mỗi thanh kiếm:80 + 20/lv + 8% Công phép -> 64 + 16/lv + 7% Công phép

Tổng số kiếm: 55 -> 90Thorne

Thorne-Lien-quan-mobile-gameviet.mobi-icon-01

Chiêu 1:

Đạn tím: Máu tối đa kẻ địch 2/3/4% (tăng 1/1.5/2% mỗi 125 công vật lý cộng thêm) -> Máu tối đa kẻ địch 2/3/4% (tăng 0.5/0.75/1% mỗi 100 công vật lý cộng thêm), sát thương phép

Chiêu 2:

Đạn tím: Máu tối đa kẻ địch 2/3/4% (tăng 1/1.5/2% mỗi 125 công vật lý cộng thêm) -> Máu tối đa kẻ địch 2/3/4% (tăng 0.5/0.75/1% mỗi 100 công vật lý cộng thêm), sát thương chuẩn

Chỉnh sửa trang bị giữa mùa 19

Giày kiên cường

Giay-kien-cuong

Giáp phép: 110 -> 90

 

Giáp Gaia

Giáp-Gaia

Giáp phép: 240 -> 200

 

Huân chương Troy

Huân-chương-Troy

Giáp phép: 360 -> 200

Xóa bỏ nội tại cũ

Đổi mới: Nhận 8-112 Giáp phép (Tăng theo cấp tướng)

Đổi mới: Mỗi khi rời giao tranh, nhận (400 + 60 x Cấp tướng) Giáp phép

 

Nham thuẫn

Thuẫn-nham-thạch

Giáp vật lý: 180 -> 240

Nham thuẫn từ nay không còn giáp phép

Nhận lá chắn: 20% Máu tối đa + 30% Máu đã mất -> 30% Máu tối đa + 10% Máu đã mất

 

Gươm sấm sét

Gươm-sấm-sét

Giá: 1780 -> 1900

40% Tốc độ đánh -> 35% Tốc độ đánh

Chớp giật – Sát thương phép: 135 + 20% Công vật lý -> 135 + 25% Công vật lý

Chớp giật – Hồi chiêu: 0.3s -> 0.35s

 

Update Tướng Tăng Giảm Sức Mạnh Đầu Mùa 19

Lindis

icon-Lindis-lien-quan-mobile-gameviet-00-2

Chiêu thức Trước khi thay đổi Sau khi thay đổi
Skill-Lindis-lien-quan-mobile-gameviet.mobi-4

Phục Kích

Tăng tốc 25% – 40%

Tầm đánh thường: 7.25m

Tăng tốc cố định 30%

Tầm đánh thường: 7m

Thêm mới: Lindis tung chiêu 1 hoặc là hạ lính, quái rừng, cô sẽ nhận được một cộng dồn (Nguyệt ảnh) đồng thời giảm bớt 1 giây hồi chiêu Nguyệt Ảnh

Skill-Lindis-lien-quan-mobile-gameviet.mobi-2

Nguyệt Ảnh

Lindis triệu hồi ảo ảnh tấn công kẻ địch, gây 220/300/380 (+1.0 công vật lý) sát thương vật lý kèm các hiệu ứng trên đòn đánh.Lindis có thể dự trữ tối đa 5 ảo ảnh, và thời gian hồi giữa hai lần dùng ảo ảnh liên tiếp là 2 giây

Thời gian hồi chiêu: 5/4.5/4 giây

Lindis lướt đến hướng chỉ định cùng với linh hồn tỷ tỷ Luna tấn công ngẫu nhiên kẻ địch lân cận, gây 150 – 250 (+ 0.65 công vật lý) sát thương vật lý, mỗi cộng dồn < Nguyệt ảnh> gia tăng một lần tấn công, tổng cộng tối đa 4 Lần (Có thể chí mạng, không thể kích hoạt nội tại, trúng đích cùng một mục tiêu trong cùng thời gian sẽ khiến ST giảm đến 50%).

Thời gian hồi chiêu: 12 – 10 giây

Astrid

Astrid-Lien-Quan-Mobile-Gameviet.mobi-0012

Chiêu thức Trước khi thay đổi Sau khi thay đổi
Ky-nang-Astrid-lien-quan-mobile-gameviet.mobi-2

Kiếm Tâm

Mỗi đòn đánh thường hoặc chiêu thức trúng địch giúp giảm 3 giây hồi lá chắn (quái và lính giảm nửa thời gian). Mỗi đòn đánh thường hoặc chiêu thức trúng địch giúp giảm 1 giây hồi chiêu Bạt Kiếm, 1 giây hồi chiêu Quả Cảm
Ky-nang-Astrid-lien-quan-mobile-gameviet.mobi-1

Bạt Kiếm

Astrid vung thanh kiếm cực đại gây sát thương vật lý lên những kẻ địch lân cận. Kẻ địch trúng chiêu giúp Astrid tăng 20/24/28/32/36/40% tốc đánh, và thêm 5% theo mỗi nạn nhân là tướng địch lên đến tối đa 25%; hiệu ứng kéo dài 3 giây.

Sát thương vật lý100+20/lv+1.0 công vật lý

Xóa: cường hóa Đánh thường đột kích

Xóa: Giảm tốc

Thêm mới: Mỗi đánh trúng một kẻ địch gia tăng 15-25% Tốc đánh, 5-10% Xuyên giáp, cộng dồn tối đa 3 Tầng, kéo dài 5 giây

Sát thương vật lý: 200+25/lv+0.8 công vật lý

Ky-nang-Astrid-lien-quan-mobile-gameviet.mobi-3

Quả Cảm

Astrid lướt theo hướng chỉ định, khiến đòn đánh kế gây 60/90/120/150/180/210 (+1.5 Công vật lý) sát thương vật lý, và làm chậm 50% tốc chạy của kẻ địch trúng chiêu trong 1.5 giây, đồng thời giảm 30% giáp của nạn nhân trong 4 giây. Đòn đánh thường lên tướng giúp giảm 1 giây hồi chiêu Quả cảm (trúng nhiều tướng không cộng dồn).

Thời gian hồi chiêu: 18 -13 giây

Xóa: Làm mới chiêu 1

Thêm mới: Đánh thường kế chuyển thành đột kích, đánh trúng địch khiến chúng bị làm chậm 40% trong 2 giây, bản thân nhận được lá chắn

Cường hóa Đánh thường sát thương vật lý: 275+45/lv+0.5 công vật lý

Thời gian hồi chiêu: 8 giây

Ky-nang-Astrid-lien-quan-mobile-gameviet.mobi-4

Cự Kiếm

Astrid Liên Quân tập trung sức mạnh trong 2 giây giúp miễn nhiễm mọi sát thương và khống chế. Sau 1.5 giây cô vung kiếm gây sát thương vật lý. Nếu % máu hiện tại của kẻ địch cao hơn Astrid, nạn nhân sẽ bị choáng trong 1.5 giây, còn nếu thấp hơn thì chịu thêm sát thương chuẩn bằng 16% máu đã mất. Trúng tướng sẽ giúp nội tại hồi lại ngay lập tức. Xóa: Tụ lực bị giảm tốc, Sát thương vật lý, Điều kiện máu bản thân so với mục tiêu

Thêm mới: Chiêu 3 ST chuẩn bổ sung 100% Hút máu

Thêm mới: Tụ lực trong lúc đó có thể sử dụng Chiêu 2 đổi vị trí

Sát thương chuẩn: 200 – 600 → 200 – 300, đồng thời mỗi 100 công vật lý gia tăng ST tương đương 1% máu tối đa
 

Maloch

Maloch-Co-Lien-Quan-Mobile-Gameviet.mobi-47

Nội tại:

Dưới thanh máu hiện thanh trạng thái cường hóa, thời gian: 8s – 6s.

Chiêu 1:

Ở trạng thái cường hóa chém ngang không trúng tướng cũng sẽ không xóa cường hóa.

Khi Chém ngang nếu Maloch bị khống chế thì chiêu sẽ bị ngắt nhưng chỉ tốn 1.5 Giây hồi chiêu.

Sát thương: 350+110/lv+2.0AD → 375+125/lv+2.15AD

Hồi máu khi đánh trúng tướng ở trạng thái cường hóa: Máu đã mất 6%+0.3 AD (Tối đa 4 Lần) → Máu đã mất 8%+0.4 AD (Tối đa 3 Lần)

Chiêu 2:

Maloch đánh trúng tướng lập tức được tiến vào trạng thái cường hóa.

Hồi chiêu: 12-1s/lv → 13-1s/lv

Florentino

Florentino-Co-Lien-Quan-Mobile-Gameviet.mobi-26

Chiêu 1:

Tốc độ hoa giảm xuống 25%, gia tăng một chút tầm bắn

Thời gian hồi chiêu: 8s → 6s

Hoa tồn tại: 3s → 3.5s

Chiêu 2:

Thêm mới: Phạm vi sát thương của Florentino sẽ có hiệu lực lên đơn vị không phải tướng.

Giảm bớt hồi Chiêu 1: 1s → 0.5s, đồng thời đánh trúng đơn vị không phải tướng cũng sẽ có hiệu lực

Sát thương: 175(+65/Lv.), 150(+40/Lv.) → 150(+50/Lv)

Chiêu 3:

Thời gian hồi chiêu: 35 – 25s → 40 – 30s

Khoảng cách Lướt: 5m → 6m
Skud

Skud-Lien-Quan-Mobile-Gameviet.mobi-0011

Nội tại:

Máu tối đa tăng lên: 10% → 6-20%

Chiêu 2:

Cường hóa đánh thường trúng kiến trúc không giảm hồi chiêu nữa

Hồi chiêu: 50% → 40-60%

Cường hóa Đánh thường làm chậm: 30% – 60% → 50%

Sát thương: 300+100/lv+8% máu tối đa bản thân +100% AP → 275+75/lv+7% máu tối đa bản thân Skud +100% AP

Chiêu 3:

Hạ quái, lính hồi máu không ảnh hưởng đến hồi chiêu 3 nữa

Tỉ lệ hồi Máu tối đa 4/6/8% → Tỉ lệ Máu đã mất 6/9/12%.

Keera

Keera-lien-quan-mobile-gameviet.mobi-00

Chiêu 3:

Keera tăng tốc kéo dài thời gian thêm: 6s → 8s, Tăng tốc theo tỉ lệ: 40% → 30%

Thorne

Thorne-Lien-quan-mobile-gameviet.mobi-icon-01

Chiêu 1:

Đạn tím: Gây thêm máu tối đa của mục tiêu 2/3/4% thành sát thương phép (mỗi 125 công vật lý tăng 1/1.5/2%) và không thể chí mạng. Đạn tím bắn lên mục tiêu không phải tướng sẽ gây 30/45/60 (mỗi cấp + 10/15/20) (+40/60/80% công vật lý) sát thương phép.

Hạ, phụ hồi chiêu giảm bớt: Căn cứ vào Chiêu 2 hồi tối đa -> tỉ lệ hồi còn thừa

Đạn xanh: 100% AD → 50% x số mục tiêu AD (tối đa 200%)

Chiêu 2:

Đạn-tím: (mỗi 125 công vật lý tăng 1/1.5/2%) và không thể chí mạng. Đạn tím của Thorne bắn lên mục tiêu không phải tướng sẽ gây 30/45/60 (mỗi cấp + 10/15/20) (+40/60/80% công vật lý) sát thương chuẩn.

Đạn-xanh: 200% AD → 100% x số mục tiêu AD (tối đa 400%).

Ngộ Không

icon-Ngo-Khong-lien-quan-mobile-gameviet.mobi-00

Trong bản này- sau khi tàng hình, nếu Ngộ Không công kích hay dùng bất cứ chiêu gì đều sẽ làm bản thân mất trạng thái tàng hình.

Joker

icon-Joker-lien-quan-mobile-gameviet-2

Nội tại:

Thay đổi nội tại của Joker: Máu hiện tại mục tiêu: 3%-10%( Mỗi 2 lv tăng 1%) → 3%-7% ( Ở cấp 4/7/10/13 mỗi cấp tăng 1%). Xóa làm chậm.
Kriknak

icon-Kriknak-lien-quan-mobile-gameviet-

Chiêu 2:

Kriknak hồi máu khi đánh lên tướng: 250+50/lv+1.2 AD → 250+50/lv+1.0 AD

Thời gian hồi chiêu: 13s – 1s/lv → 11s-0.6s/lv.

 

Cresht

Cresht-Co-Lien-Quan-Mobile-Gameviet.mobi-61

Chiêu 3:

Xóa hạn chế nộ của Cresht khi dùng chiêu 3.

Thời gian hồi chiêu: 40s → 50s

Sát thương: 400+100/lv → 400+200/lv.
 

Chỉnh sửa trang bị đầu mùa 19

1. Gươm sấm sét

Gươm-sấm-sét

50 Công vật lý +35% Tốc độ đánh +5% tốc chạy → 40% Tốc đánh +15% Tỷ lệ chí mạng +5% tốc chạy.

Nội tại chuyển thành: Khi đánh thường có 30% tỷ lệ kích hoạt Chớp giật, gây (135+20% công vật lý) sát thương phép (sát thương có thể chí mạng, hồi chiêu 0.3 giây) – Nội tại duy nhất.

 

2. Nham thuẫn

Thuẫn-nham-thạch

Sau khi kích hoạt trong 3 giây sẽ chuyển toàn bộ sát thương phải chịu thành lớp lá chắn bằng (20% máu tối đa + máu đã mất 30%). Sau khi kích hoạt sẽ giảm sát thương của bản thân gây ra 70%. Thời gian hồi chiêu 60 giây – Kích hoạt duy nhất.

3. Trang bị trợ thủ

Hỏa hệ bảo thạch:

Hoa-He-Bao-Thach-Trang-Bi-Phu-Tro-Lien-Quan-Mobile-Gameviet

Công VL cơ bản: 30 → 25, công VL tăng: 5 → 4

Thủy hệ bảo thạch:

Thuy-He-Bao-Thach-Trang-Bi-Phu-Tro-Lien-Quan-Mobile-Gameviet

Công phép tăng 9 → 6.

Phù hiệu được làm lại

 

Dieu-Chinh-Phu-Hieu-Lien-Quan-Mobile-02  → Luyện kim Dieu-Chinh-Phu-Hieu-Lien-Quan-Mobile-01

Mỗi 15 giây nhận được một cộng dồn Luyện kim, tối đa 3 lần. Đánh thường/ Tung chiêu trúng tướng địch hoặc trụ sẽ nhận được được 25 Vàng, mỗi lần kích hoạt sẽ giảm 1 cộng dồn luyện kim. Luyện kim tối đa có thể giúp bạn đạt được 1200 Vàng.

Tối ưu kiểm tra hành vi buff bẩn và phá trận

Đối với tài khoản bị phán định buff bẩn và tẩy điểm, thêm mới xóa lợi ích của 2 loại ích lợi.

Hiện tại xử lý như sau:

  • Khóa tài khoản;
  • Đưa hạng về đồng 3 Đồng thời lập tức xóa tên trong BXH,
  • Xóa lịch sử hạng tối cao, đưa về Đồng 3,
  • Xóa dấu ấn truyền thuyết, đưa về 0

 

Điều chỉnh tính logic MVP phe bại không rớt sao

  • Tối ưu tính logic: Hiện tại tinh túy đạt đến điều kiện trừ thấp nhất sẽ không đồng thời kích hoạt cùng MVP bại không rớt sao.
  • Tối ưu cho một số tình huống số liệu thỏa mãn nhưng không thể kích hoạt tính năng chống rớt sao.