Hướng Dẫn Chơi Thức Thần Binh Dũng Heiyo

Binh Dũng (Heiyo) là thức thần R trong Âm Dương Sư Mobile có khả năng khống chế tập thể khá tốt....

Read More