Chi Tiết Bộ Kỹ Năng SSR Suzuka Gozen Linh Lộc Ngự Tiền Onmyoji

 

SSR Suzuka Gozen Linh Lộc Ngự Tiền sẽ gia nhập bộ sưu tập thức thần SSR trong Âm Dương Sư trong thời gian tới. Hiện giờ ở sever test các đại nhân có thể test SSR Suzuka Gozen Linh Lộc Ngự Tiền qua chế độ Bách Quỷ Dịch. Game Việt xin giới thiệu đến các bạn Chi Tiết Bộ Kỹ Năng SSR Suzuka Gozen Linh Lộc Ngự Tiền Onmyoji qua bài viết bên dưới.

Chi Tiết Bộ Kỹ Năng SSR Suzuka Gozen

Skill-SSR-Suzuka-Gozen-Linh-Loc-Ngu-Tien-Am-Duong-Su-Onmyoji-Gameviet.mobi-1

Skill1: Trục Ảnh

Suzuka Gozen đánh thường gây 100% sát thương theo công.

Level2: Sát thương tăng thành 105% công
Level3: Sát thương tăng thành 105% công
Level4: Sát thương tăng thành 115% công
Level5: Sát thương tăng thành 125% công

English

Skill1  (逐影): Attack a single target dealing damage equal to 100% of Suzuka Gozen’s attack.

Level2 Damage increases to 105%
Level3 Damage increases to 110%
Level4 Damage increases to 115%
Level5 Damage increases to 125%

 

Skill-SSR-Suzuka-Gozen-Linh-Loc-Ngu-Tien-Am-Duong-Su-Onmyoji-Gameviet.mobi-2

Skill2 Lộc Hồn Cực

(3 lửa) Tấn công đơn mục tiêu gây 211% sát thương theo công và nhận được 1 tầng buff Lộc Uy. Sau đó sẽ tiến vào Nghĩa Lý Chi Tâm duy trì tới đầu lượt kế tiếp. Đồng thời buff toàn đội hiệu ứng Lộc Chướng trong 1 lượt.
Lv2: Sát thương tăng thành 233% công
Lv3: Ở trạng thái Nghĩa Lý Chi Tâm, nhận 50% kháng hiệu ứng.
Lv4: Ở trạng thái Nghĩa Lý Chi Tâm, nhận 100% kháng bạo kích.
Lv5: Ngay khi mở trạng thái Nghĩa Lý Chi Tâm, sẽ áp chế mục tiêu tấn công phải lập tức đánh tay vào SSR Suzuka Gozen Linh Lộc Ngự Tiền.

Lộc Uy Skill-SSR-Suzuka-Gozen-Linh-Loc-Ngu-Tien-Am-Duong-Su-Onmyoji-Gameviet.mobi-7: Buff dạng ấn ký, tăng 10% công thủ, cộng dồn tối đa 10 tầng. Xài chiêu 3 – Vạn Vũ Lãng Hành xong thì tiêu hao toàn bộ tầng tích luỹ.
Nghĩ Lý Chi Tâm Skill-SSR-Suzuka-Gozen-Linh-Loc-Ngu-Tien-Am-Duong-Su-Onmyoji-Gameviet.mobi-6 Skill-SSR-Suzuka-Gozen-Linh-Loc-Ngu-Tien-Am-Duong-Su-Onmyoji-Gameviet.mobi-4: Buff dạng ấn ký, nhận 1 khiên bằng 90% công, có thể chịu đựng tối đa 5 lần công kích. Trong lúc có khiên, các kỹ năng chọn mục tiêu của đối thủ sẽ không chọn được bất kỳ ai khác ngoài SSR Suzuka Gozen để đánh. Khi khiên vỡ, mất trạng thái này và SSR Suzuka Gozen nhận 2 tầng Lộc Uy.
Lộc Chướng Skill-SSR-Suzuka-Gozen-Linh-Loc-Ngu-Tien-Am-Duong-Su-Onmyoji-Gameviet.mobi-5: Giảm sát thương nhận vào đi 60%, tuy nhiên với mỗi cú đánh đơn giá trị giảm thương tối đa = 40% công của Lộc. Bị đánh 1 lần xong thì mất hiệu ứng này.

_
English

Skill2​ (麓魂・极) (passive): Attacks a single enemy dealing damage equal to 211% of Suzuka Gozen’s attack, gain 1 layer of 麗威 and enters 義理の心 stance, sustained for 1 turn.

Awakened
Also, grants all allies 麗障, lasts for 1 turn.

麗威

Buff, Mark: Max 10 layers. Increases attack and defense by 10% per layer.

義理の心 

Buff, Mark: Unique effect. Gain a shield that can absorb 90% of her attack, cannot be dispelled. While this stance is active enemies cannot target Suzuka Gozen’s allies, she can take up to 5 attacks. When the shield is destroyed, she leaves this stance and gains 2 layers of 麗威.

麗障
Buff, Mark: Damage received is reduced by 60% (cannot exceed 40% of own attack). This effect is removed upon receiving a single attack.

Crit Resist
Source of damage has its crit reduced.

Level2 Damage increases to 233%
Level3 義理の心: Gain 50% resist
Level4 義理の心: Gain 100% crit resist
Level5 Upon entering 義理の心 stance, cause the target to gain a new turn and, if they’re not immobile, forces them to normal attack Suzuka Gozen (does not apply to monsters or summonable enemies)

 

SSR-Suzuka-Gozen-Linh-Loc-Ngu-Tien-Am-Duong-Su-Onmyoji-Gameviet.mobi-1

Skill-SSR-Suzuka-Gozen-Linh-Loc-Ngu-Tien-Am-Duong-Su-Onmyoji-Gameviet.mobi-3

Skill3 Vạn Vũ Lãng Hành

(4 lửa) Suzuka Gozen tấn công ngẫu nhiên 6 lần, mỗi lần gây 100% sát thương. Nếu bị trùng lặp mục tiêu thì mỗi mục tiệu tối đa chỉ nhận 5 phát đánh.
Lv2: Xài chiêu Vạn Vũ Lãng Hành xong nhận 1 tầng Lộc Uy.
Lv3: Có ít nhất 5 tầng Lộc Uy thì đòn đánh kèm theo hiệu ứng hút máu bằng 10% công.
Lv4: Có 10 tầng Lộc Uy thì khi lặp lại sát thương trên cùng 1 mục tiêu sẽ tăng dần 10% sát thương.
Lv5: Xài chiêu thì ứng với mỗi tầng Lộc Uy sẽ phụ thêm 1 lần tấn công nữa. (Giống Inuyasha)

Lộc Uy không còn bị tiêu hao sau khi xả chiêu Vạn Vũ Lãng Hành, tích lũy tối đa 10 tầng, mỗi tầng +10% công và 10% phòng ngự.

English

Skill3 (万羽浪行) Attack random targets 6 times, each hit deals damage equal to 100% of Suzuka Gozen’s attack. The same target cannot receive more than 5 of the hits.

Level2 After using this skill, gain 1 layer of 麗威
Level3 When she has at least 5 layers of 麗威, gain 10% HP steal
Level4 When she has at least 10 layers of 麗威, damage dealt to the same target is increased by 10%
Level5 Upon using this skill, deal an additionally hit per layer of 麗威

 

Ngự hồn đề nghị:

Châm Nữ, Võng Thiết, Tâm Nhãn…
Công (Tốc)/Công/Crit/Crit Dmg.

 

Video CG SSR Suzuka Gozen | Hồng Môn Yến Của Các Quỷ Vương

SSR-Suzuka-Gozen-Linh-Loc-Ngu-Tien-Am-Duong-Su-Onmyoji-Gameviet.mobi-2

Xem Thêm:

5/5 - (24 votes)