Chi Tiết Kỹ Năng Hằng SP Aoandon Phù Thế Thanh Hành Đăng Onmyoji

Tổng quan Thức Thần Hằng SP Aoandon Phù Thế Thanh Hành Đăng là thức thần cung cấp Quỷ Hoả và phá Quỷ Hoả của team địch. Kèm nội tại tăng 1200% x 4 = 4800% sát thương, một con số sát thương quá khủng khiếp. Ukiyo Aoandon SP ra mắt chắc chắn sẽ có rất nhiều thay đổi trong cách setup đội hình PVP PVE của các đại thần.

Hang-SP-Aoandon-Phu-The-Thanh-Hanh-Dang-Am-Duong-Su-Onmyoji-00

Chi Tiết Kỹ Năng Hằng SP Aoandon Phù Thế Thanh Hành Đăng

Skill-Hang-SP-Ukiyo-Aoandon-Phu-The-Thanh-Hanh-Dang-Am-Duong-Su-Onmyoji-10

Skill1: Phù Quang

Ngọn lửa xanh biến thành một con bướm, đốt cháy mục tiêu gây 100% sát thương. Có 30% tỷ lệ cơ bản gắn debuff Lược Hoả cho mục tiêu trong 1 lượt.

phim-thuyet-minh-haychill

Skill-Hang-SP-Ukiyo-Aoandon-Phu-The-Thanh-Hanh-Dang-Am-Duong-Su-Onmyoji-15Lược Hoả (Debuff, Ấn ký): Sử dụng kỹ năng tốn thêm 1 Quỷ Hoả, không có tác dụng đối với quái.

Lv2: Sát thương tăng lên bằng 105% công
Lv3: Sát thương tăng lên bằng 110% công
Lv4: Sát thương tăng lên bằng 115% công
Lv5: Sát thương tăng lên bằng 120% công

 

English

Skill1: Attacks a single target dealing damage equal to 100% of SP Aoandon’s attack and inflicts Stolen Fire on them, sustained for 2 turns.

Stolen Fire
Debuff, State: The first time a skill is used the onibi cost is incresased by 1 and this debuff is removed. Does not apply to monsters or summonable enemies. Not stackable.

Level2 Increases damage to 105%
Level3 Increases damage to 110%
Level4 Increases damage to 115%
Level5 Increases damage to 120%

 

Skill-Hang-SP-Ukiyo-Aoandon-Phu-The-Thanh-Hanh-Dang-Am-Duong-Su-Onmyoji-11

Skill2: Quỳnh Đăng Hoán Dạ

(Nội Tại) Hiệu quả duy nhất – Hằng SP viết tiếp đoạn kết cho vạn vật, bản thân nhận buff Bất Tức vĩnh cửu. Thu thập tất cả Quỷ Hoả đồng minh nhận được. Khi thu thập đủ 100 điểm mana, Aoandon SP nhận thêm kỹ năng Phù Thế Tẫn Thoại.

Skill-Hang-SP-Ukiyo-Aoandon-Phu-The-Thanh-Hanh-Dang-Am-Duong-Su-Onmyoji-14Bất Tức (Thông dụng, Ấn ký): Mỗi khi thu thập được 1 điểm Quỷ Hoả nhận 1 tầng, tối đa 100 tầng, tối đa 100 tầng. Mỗi tầng tăng cho Hằng SP 1% thủ và 1%kháng.
Thu thập toàn bộ mana mà đội mình nhận được.

Lv2 Thu thập tất cả Quỷ Hoả dư thừa của đồng minh
Lv3 Đồng đội dùng kỹ năng thì Hằng SP thu thập 1 quỷ hoả
Lv4 Kẻ địch bị dính debuff Lược Hoả xài kỹ năng thì Aoandon SP sẽ thu thập toàn bộ Quỷ Hoả tiêu thụ bởi đối phương để sử dụng.
Lv5: Mỗi khi đồng đội nhận được quỷ hoả từ thanh hành động Quỷ Hoả thì thì nhận thêm 1 Quỷ Hoả.

 

Skill-Hang-SP-Ukiyo-Aoandon-Phu-The-Thanh-Hanh-Dang-Am-Duong-Su-Onmyoji-12

Phù Thế Tẫn Thoại: (3 Quỷ Hỏa) Tiêu hao toàn bộ Quỷ Hoả thu thập được, tạo thành 4 lần công kích liên tiếp. Mỗi lần gây 1200% sát thương AOE theo công. Sát thương sẽ phân bổ bình quân cho team địch.

_
English

Skill2 (passive): Unique Effect.
SP Aoandon permanently grants herself Unextinguishable. Collect all onibi gathered by allies. When 100 onibi has been collected, SP Aoandon gains the additional skill Ukiyo Life.

Inextinguishable
Common, Mark: Receive 1 layer per 1 onibi collected, max of 100 layers. SP Aoandon’s defense and resist are increased by 1% per layer.

Level2 Collect onibi overflow from all allies
Level3 Collect 1 onibi when an ally uses a special skill
Level4 Collect all onibi when an enemy with Stolen Fire uses a special skill
Level5 Collect 1 additional onibi when an ally gains onibi from the onibi bar and at the end of SP Aoandon’s own turn the onibi bar is increased by 1

Ukiyo Life SP Aoandon uses all 100 of the collected onibi to attack all enemies 4 times in a row, dealing damage equal to 1200% of her attack. The damage is distributed evenly amongst all enemies.

 

Hang-SP-Aoandon-Phu-The-Thanh-Hanh-Dang-Am-Duong-Su-Onmyoji-1

Skill-Hang-SP-Ukiyo-Aoandon-Phu-The-Thanh-Hanh-Dang-Am-Duong-Su-Onmyoji-13

Skill3: Cáo Tử Minh Đăng

(3 Quỷ Hoả) Minh Đăng lạc hạ, tuyên cáo tử vong. Chọn 1 mục tiêu để tấn công AOE, gây 211% sát thương theo công cho mục tiêu đã chọn và chắc chắn nhận debuff Lược Hoả trong 1 lượt. Những mục tiêu còn lại nhận 105% sát thương và có 30% tỷ lệ cơ bản nhận debuff Lược Hoả trong 1 lượt.

Skill-Hang-SP-Ukiyo-Aoandon-Phu-The-Thanh-Hanh-Dang-Am-Duong-Su-Onmyoji-15Lược Hoả (Debuff, Ấn ký): Sử dụng kỹ năng tốn thêm 1 Quỷ Hoả, không có tác dụng đối với quái.

Lv2: Sát thương cho mục tiêu tăng lên 216% công, mục tiêu còn lại 110% công
Lv3: Sát thương cho mục tiêu tăng lên 221% công, mục tiêu còn lại 115% công
Lv4: Sát thương cho mục tiêu tăng lên 226% công, mục tiêu còn lại 120% công
Lv5: Sát thương cho mục tiêu tăng lên 231% công, mục tiêu còn lại 125% công

_
English

Skill3: (3 orbs) SP Aoandon attacks a single enemy dealing damage equal to 211% of her attack and is guaranteed to inflict them with Stolen Fire, sustained for 2 turns.
Then attacks all other enemies dealing damage equal to 105% of her attack and inflicts Stolen Fire on 2 randon enemies, priority is given to enemies not inflicted with it, sustained for 2 turns.

Stolen Fire
Debuff, State: The first time a skill is used the onibi cost is incresased by 1 and this debuff is removed. Does not apply to monsters or summonable enemies. Not stackable.

Level2 Damage increases to 216% and 110%
Level3 Damage increases to 221% and 115%
Level4 Damage increases to 226% and 120%
Level5 Damage increases to 231% and 125%

Tóm tắt:
  • Aoandon SP là thức thần cung cấp Quỷ Hoả + phá Quỷ Hoả của team địch, kèm gây sát thương cực khủng (sát thương tăng 1200% x 4 là 4800% sát thương).
  • Debuff Lược Hoả và nội tại của Aoandon SP khá bá đạo nên sẽ là ác mộng  cho những team dùng Quỷ Hoả nhiều. Đặc biệt những thức thần dùng skill tốn nhiều Quỷ Hoả hoặc thức thần Buff skill liên tục.
  • Build ngự chính xác cao +  crit damge kèm, không cần thủ, kháng vì nội tại đã tăng thủ kháng.

 

Hang-SP-Aoandon-Phu-The-Thanh-Hanh-Dang-Am-Duong-Su-Onmyoji-132
Xem Thêm:

5/5 - (47 votes)