Hướng Dẫn Thức Thần SP Kiêu Lãng Hoang Xuyên Chi Chủ

Hãy cùng Game Việt tham khảo chi tiết bộ kỹ năng của thức thần SP Kiêu Lãng Hoang Xuyên Chi Chủ. Và đội hình Pvp mạnh nhất của Hoang Xuyên SP / Gyourou Arakawa no Aruji vừa mới xuất hiện tại Âm Dương Sư qua bài viết Hướng Dẫn Thức Thần SP Kiêu Lãng Hoang Xuyên Chi Chủ bên dưới:

 

Thông tin cơ bản SP Kiêu Lãng Chúa Tể Arakawa

  • Độ hiếm: Thức Thần SP cực kỳ quý hiếm
  • Vai trò: Sát thương chính

 

phim-thuyet-minh-dongchill

SP Kiêu Lãng Hoang Xuyên Chi Chủ

 

Chi tiết bộ kĩ năng SP Kiêu Lãng Hoang Xuyên Chi Chủ

Skill-SP-Hoang-Xuyen-Gyourou-Arakawa-no-Aruji-Onmyoji-Gameviet.mobi-1
Skill1: Xuyên Tức 

(Đánh thường, 0 mana) Chọi 1 đứa gây 100% sát thương theo công.
– Lv2: Dame = 105%
– Lv3: Dame = 110%
– Lv4: Dame = 115%
– Lv5: Dame = 125%.

English

Skill1 River’s Breath (川息/川の息吹): Attacks a single target dealing damage equal to 100% of SP Arakawa attack.

Level2 Damage increases to 105%
Level3 Damage increases to 110%
Level4 Damage increases to 115%
Level5 Damage increases to 125%

Skill-SP-Hoang-Xuyen-Gyourou-Arakawa-no-Aruji-Onmyoji-Gameviet.mobi-2
Skill2: Xuyên Nộ (1 mana)

Cứ có 1 đồng đội bị đánh mà sát thương >30% máu tối đa của người đó thì Xuyên nhận buff 1 tầng Hải Nộ, nhảy 50% hành động và giải trừ 1 hiệu ứng khống chế. Mỗi lượt chỉ kích hoạt duy nhất 1 lần.
Xuyên SP bị hạ gục thì trở thành Từ Hải, đứng vững không ngã, biến thành Ngật Lập Bất Đảo, giảm sát thương cho toàn đội đi 20% cho tới khi kết thúc chiến đấu.
[Kích hoạt] Nhận 1 tầng Hải Nộ và 1 tầng Nộ Hống trong 1 lượt.
– Hải Nộ: mỗi tầng tăng 30% dame, 30 tốc, stacks tối đa 3 tầng.
– Nộ Hống: (Hiệu ứng duy nhất, multi Xuyên không cộng dồn) Cả team mình giảm 20% dame nhận vào, team địch thì sau khi sử dụng kỹ năng có 40% tỷ lệ bị mất 1 lửa.
– Ngật Lập Bất Đảo: không thể hồi sinh, ko thể kích hoạt hồi sinh và cũng không bị chiếm chỗ (sau khi tèo)
– Lv2: Giảm 30% sát thương nhận vào
– Lv3: sở hữu ít nhất 1 stacks Hải Nộ mà chết thì cả team được hồi máu = 125% công của Xuyên SP
– Lv4: Sở hữu ít nhất 2 stacks Hải Nộ và chết thì team được nhận 3 mana
– Lv5: Sở hữu 3 stacks Hải Nộ thì sau khi chết, hiệu ứng Nộ Hống tồn tại vĩnh cửu.

Trans_
English

Skill2 River’s Fury (川怒/川の怒り) (passive): Unique Effect. When ally receives over 30% of their max HP as damage, SP Arakawa gains 1 layer of Sea Fury. Additionally, his move bar is boosted by 50% and 1 controlling effect is removed. Only triggers once every turn. When SP Arakawa is KO’d, he becomes Unflinching and all allies will gain 20% damage reduction.

Upon Activation
Gain 1 layer Sea Fury. Gain Roar of Fury, lasts for 1 turn.
Sea Fury
Buff, Mark: Damage is increased by 20% and speed increased by 30 per layer. Max 3 layers.
Roar of Fury
Common, Mark: Unique Effect. All allies receive 20% damage reduction and all enemies have a 40% chance of wasting 1 onibi after using a skill, lasts for 1 turn.
Unflinching
Cannot be revived or have his spot taken.
Remove
Removes a non-dispellable controlling effect such as daze, transformed, and provoke.

Level2 Damage reduction is increased to 30%
Level3 When he has at least 1 layer of Sea Fury, restore all allies’ HP by 125% of his attack
Level4 When he has at least 2 layers of Sea Fury, gain 3 onibi
Level5 When he has at least 3 layers of Sea Fury, gain Roar of Fury as a permanent buff

 

Skill-SP-Hoang-Xuyen-Gyourou-Arakawa-no-Aruji-Onmyoji-Gameviet.mobi-3
Skill3: Kiêu Lãng Hải Tác Trảm (3 mana)

Thồn sóng biển đơn mục tiêu gây 263% sát thương theo công. Hạ gục mục tiêu khiến bản thân mất đi 1 stack Hải Nộ.
– Level2: Dame = 289%
– Level3: Nếu có 1 stacks Hải Nộ, gây sát thương sẽ Cô Lập mục tiêu.
– Level4: Nếu có 2 stacks Hải Nộ, cả team được giảm 30% sát thương trong 1 lượt
– Level5: Nếu có 3 stacks Hải Nộ, đối phương sau khi sử dụng kỹ năng có 40% tỷ lệ bị mất 1 lửa.

English

Skill 3 Wavebreaker Slash (驍浪海作斬/海の驍浪を刃に): Target a single enemy dealing damage equal to 287% of SP Arakawa’s attack. If the target is KO’d, lose 1 layer of Sea Fury.

Isolated
Damage received cannot be shared or redirected by mitama effects or shikigami skills/passives.

Level2 Damage Increases to 315%
Level3 When he has at least 1 layer of Sea Fury, deal Isolated damage
Level4 When he has at least 2 layers of Sea Fury, all allies receive 30% damage reduction for 1 attack
Level5 When he has at least 3 layers of Sea Fury, ignore 25% of target’s defense and all enemies have a 40% chance of wasting 1 onibi after using a skill, lasts for 1 turn

SP-Hoang-Xuyen-Gyourou-Arakawa-no-Aruji-Onmyoji-Gameviet.mobi-4

Ngự hồn đề cử SP Kiêu Lãng Hoang Xuyên Chi Chủ

Phá Thế/Võng Thiết/ Tâm Nhãn/ Cuồng Cốt
Dmg/ Dmg/ Crit dmg

Đội hình PVP SP Kiêu Lãng Hoang Xuyên Chi Chủ

5/5 - (25 votes)