Các Đội hình Auto Chess Mobile Cơ Bản

Không có đội hình hay chiến thuật nào là vô đối cả. Tất cả tộc, hệ đều mạnh và hỗ trợ nhau nếu bạn chơi đúng cách. Game Việt xin gửi đến tân thủ các đội hình Auto Chess Mobile cơ bản dễ dùng để không ăn hành quá nhiều khi mới bắt đầu làm quen với Auto Chess VN. Lựa chọn 1 trong những đội hình Auto Chess Mobile cơ bản bên dưới và nhân phẩm không quá đen thì bạn cầm chắc 80% cơ hội nằm trong top 3.

 

1/ Naga Warrior:

Sladar 2, Slark 3, Medusa 4, TideHunter 5, Axe 1, Lycan 3, Kunkka 4, Tuskar 1, Doom 4
Line up gồm 2 Beast, 2 Human, 4 Naga, 6 Warror ( Armor, Magic Resist cực cao và damage thấp)

2/ Undead Knight:

Batrider 1, Chaos Knight 2, Luna 2, Omniknight 3, Abaddon 3, Dragon Knight 4, Drow Ranger 1, Necrophos 4, Lich 5
Line up gồm 2 Human, 4 Undead, 6 Knight ( cực trâu, damage cao )

phim-thuyet-minh-haychill

3/Goblin Assassin:

Bounty Hunter 1, Clockwerk 1, Tinker 1, Timbersaw 2, Alchemist 4, Techies 5, Phantom Assassin 3, Templar Assassin 4, Crystal Maiden 2
Lineup gồm 6 Goblin, 2 Elf, 4 Smith, 3 Assassin ( Armor cực cao, Regen và damage cao)

4/ Goblin Dragon:

Bounty Hunter 1, Clockwerk 1, Tinker 1, Timbersaw 2, Alchemist 4, Techies 5, Puck 2, Viper 3, Dragon Knight 4
Lineup: 6 Goblin, 3 Dragon, 4 Smith ( Armor , HP Regen cực cao và Damage cao)

5/ Undead Hunter:

Drow Ranger 1, Wind Ranger 3, Sniper 3, Medusa 4, Beast Master 2, TideHunter 5, Abaddon 3, Necrophos 4, Lich 5
Lineup: 4 Undead, 2 Naga, 6 Hunter ( Damage cực cao)

6/ Naga Assassin:

Bounty Hunter 1, Queen of Pain 2, Phantom Assassin 3, Sand King 3, Templar Assassin 4, Slark 3, Sladar 2, Medusa 4, Tide Hunter 5
Lineup: 4 Naga, 2 Goblin, 6 Assassin ( Damage cực cao, Magic Resist cực cao)

7/ Beast Assassin:

Enchantress 1, Tuskar 1, Lycan 3, Sandking 3, Bounty Hunter 1, Queen of Pain 2, Phantom Assassin 3, Viper 3, Templar Assassin 4
Lineup: 4 Beast, 2 Elf, 6 Assassin ( Damage cực cao, hình thành cực nhanh)

8/ Elf Assassin:

Anti Mage 1, Treant Protector 2, Phantom Assassin 3, Templar Assassin 4, Sandking 3, Bounty Hunter 1, Queen of Pain 2, Slark 3, Medusa 4
Lineup: 4 Elf, 2 Naga, 6 Assassin ( Damage cực cao, Evasion cao, thành hình cực nhanh)

9/ Dragon Mage:

Viper 3, Dragon Knight 4, Puck 2, Orge Mage 1, Crystal Maiden 2, Lina 3, Kotl 4, Lich 5, TideHunter 5
Lineup: 4 Human, 3 Dragon, 6 Mage ( Damage cực cao)

10/ Beast Warrior:

Enchantress 1, Sandking 3, Tuskar 1, Lycan 3, Axe 1, Juggernaut 2, Kunkka 4, Sladar 2, Crystal Maiden 2
Lineup: 4 Beast, 2 Orc, 6 Warrior ( Armor cực cao, Damage trung bình, thành hình cực nhanh)

11/ Troll Knight:

Shadow Shaman 1, Witch Doctor 2, Troll Warlord 4, Batrider 1, Chaos Knight 2, Luna 2, Omniknight 3, Abaddon 3, Dragon Knight 4
Lineup: 4 Troll, 2 Human, 6 Knight ( Cực Trâu, Damage trung, thành hình nhanh)

12/ Dragon Knight:

Puck 2, Viper 3, Dragon Knight 4, Batrider 1, Chaos Knight 2, Luna 2, Omniknight 3, Abaddon 3, Crystal Maiden 2
Lineup: 3 Dragon 3 Human 2 Elf, 6 Knight (Cực trâu, Damage trung, thành hình nhanh)

13/ Troll Warrior:

Shadow Shaman 1, Batrider 1, Witch Doctor 2, Troll Warlord 4, Tuskar 1, Juggernaut 2, Sladar 2, Lycan 3, Kunkka 4
Lineup: 4 Troll, 2 Beast, 2 Human, 6 Warrior ( Armor cực cao, Damage cao, thành hình cực nhanh)

14/ Full Mana Dragon:

Puck 2, Viper 3, Dragon Knight 4, Shadow Shaman 1, Batrider 1, Witch Doctor 2, Troll Warlord 4, Lịch 5, Sandking 3
Lineup: 3 Dragon 4 Troll, 2 Knight ( Damage cực cao, Disable mạnh)

15/ Double Druid Troll Beast:

Treant Protector 2, Enchantress 1, Tuskar 1, Sandking 3, Lycan 3, Shadow Shaman 1, Batrider 1, Witch Doctor 2, Troll Warlord 4
Lineup: 4 Troll, 4 Beast, 2 Druid, 3 Warrior (2 Druid lên sao nhanh, Damage cao, Armor cao)

16/ Double Druid Beast:

Treant Protector 2, Enchantress 1, Sandking 3, Tuskar 1, Lycan 3, Axe 1, Sladar 2, Kunkka 4, Troll Warlord 4
Lineup 4 Beast, 2 Druid, 6 Warrior ( 2 Druid lên sao nhanh, damage trung, armor cực cao)

17/ Double Druid Elf Dragon:

Enchantress 1, Treant Protector 2, Anti Mage 1, Phatom Assassin 3, Templar Assassin 4, Luna 2, Puck 2, Viper 3, Dragon Knight 4
Lineup: 6 Elf, 3 Dragon, 2 Druid 3 Assassin 2 Knight (2 Druid lên sao nhanh, Damage cực cao, Evasion cực cao)

18/ Double Druid Asassin:

Treant Protector 2, Enchantress 1, Sandking 3, Phantom Assassin 3, Templar Assassin 4, Viper 3, Queen of Pain 2, Slark 3, Medusa 4
Lineup: 2 Beast, 2 Elf, 2 Naga, 2 Druid, 6 Assassin(2 Druid lên sao nhanh, Damage cực cao, Magic Resist cao)

19/ Double Druid Hunter:

Treant Protector 2, Enchantress 1, Drow Ranger 1, Beast Master 2, Wind Ranger 3, Sniper 3, Medusa 4, Tide Hunter 5, Abaddon 3
Lineup: 2 Undead, 2 Naga, 2 Elf, 2 Druid, 6 Hunter (2 Druid lên sao nhanh, Damage cực cao, Magic Resist cao)

5/5 - (3 votes)