Ngự Hồn Võng Thiết Claws Soul

Ngự Hồn Võng Thiết Claws Soul Name Võng Thiết, Claws 网切 – 網切 Type Chí Mạng / Critical Hit...

Read More