Ngự Hồn Võng Thiết Claws Soul

Ngu-hon-vong-thiet-soul-Claws-am-duong-su-onmyoji-0

Name

Võng Thiết, Claws 网切 – 網切

Type

Chí Mạng / Critical Hit

Set 2

+15% Chí Mạng / +15% critical hit

Set 4

Khi tấn công có xác suất 50% bỏ qua 45% phòng ngự của mục tiêu.

phim-thuyet-minh-haychill

Ignore 45% of target’s defense with a 50% chance per hit.

Phân tích ngự hồn / Soul Analysis

Ngự hồn Võng Thiết  Claws vô cùng phù hợp với các sát thương mạnh có xu hướng càn quét tất cả mục tiêu, cả những thức thần trâu bò.

Võng Thiết có thể bỏ qua 20% phòng thủ của các mục tiêu khi Chí Mạng, nên khi đạt được ngưỡng Chí Mạng cao nhất, Võng Thiết sẽ có thể dễ dàng công phá, tiêu diệt các Boss mạnh với những chỉ số phòng thủ cao.

Các bộ Ngự Hồn như Mộc Mị (trừ quỷ hỏa), Kính Cơ (phản sát thương), Thế Hồn (chia sẻ sát thương) là các khắc tinh của Võng Thiết cùng một vài Thức Thần như Hitotsume Kozou, Kingyochi, Shouzu…

Suitable for late game to ignore defense as high defense is common in high level game play.

Thức thần sử dụng / Sample Shikigami

Tỳ Mộc Đồng Tử Ibaraki Douji, Xuyên SSR Arakawa, Hoang, Bỉ Ngạn Hoa, Nô Lương Lục Sinh, Yêu Hồ, Cô Hoạch Điểu, Bạch Lang…
Ootengu, Arakawa Lord, Hone Onna, Aoandon…

Võng Thiết khá kén Thức Thần sử dụng, không có quá nhiều Thức Thần tận dụng được hiệu quả của Võng Thiết. Có thể được tận dụng Võng Thiết khi đối đầu với các Boss lớn với chỉ số Thủ cao trong PVE.

 


Danh Sách Ngự Hồn | Soul List Onmyoji
Danh Sách Thức Thần Âm Dương Sư Onmyoji
Vị Trí Thức Thần Nhiệm Vụ Truy Nã 
Hướng Dẫn Hợp Thành Thẻ Kết Giới

 

5/5 - (4 votes)