Ngự Hồn Nhật Nữ Dawn Fairy Soul Onmyoji

Ngu-hon-nhat-nu-soul-Dawn-Fairy-am-duong-su-onmyoji-0

Name

Nhật Nữ, Dawn Fairy Himemidoki 日女巳時

Type

Phòng Thủ / Defense

Set 2

+30% Phòng Thủ / +30% Defense

Set 4

Khi gây sát thương có tỷ lệ 20% đẩy lùi mục tiêu 30% trên thanh hành động, tăng thêm 10% với mục tiêu đang mang hiệu ứng.

phim-thuyet-minh-dongchill

When dealing damage has 20% chance to reduce target’s action bar by 30% and +10% chance to trigger against buffed targets.

Phân tích ngự hồn / Soul Analysis

Phù hợp với các Thức Thần có khả năng gây sát thương quần thể nhiều lần lên đội hình đối phương. Có thể tận dụng hiệu ứng ngự hồn Nhật Nữ Dawn Fairy đẩy Tốc cho đội hình để chiếm cơ hội tấn công trước lấy ưu thế.

Tùy theo chiến thuật của bạn có thể thay đổi linh hoạt trên nhiều đội hình. Hạn chế được nhiều khả năng bị các đội hình khống chế nhiều quét sạch trước khi kịp ra tay.

Hiệu ứng ngự hồn Nhật Nữ không có tương tác với chỉ số Chính Xác. Bị khắc chế bởi các Ngự Hồn/Thức Thần tạo khiên/giáp như Trân Châu, Địa Tạng, Bạng Tinh, Ichimoku Ren, Koi, Hako no Shoujo….

Suitable for crowd control type or multi-hit type Shikigamis. Even if target is shielded the effect will not trigger if they do not take damage.

Thức thần sử dụng / Sample Shikigami

Đại Thiên Cẩu, Cẩu SP Y Ootengu, Tiểu Lộc Nam, Quỷ Sứ Bạch, Yêu Cầm Sư, Liêm Dứu, Yuki Onna…

Các Thức Thần gây sát thương nhiều lần có thể tận dụng Nhật Nữ để đẩy lui khả năng khống chế ngược lại hoặc sát thương dồn đến từ đội hình đối phương. Có thể tận dụng để khắc chế các đội hình đánh nhanh.

 


Danh Sách Ngự Hồn | Soul List Onmyoji
Danh Sách Thức Thần Âm Dương Sư
Vị Trí Thức Thần Nhiệm Vụ Truy Nã 
Hướng Dẫn Hợp Thành Thẻ Kết Giới

 

5/5 - (2 votes)