Ngự Hồn Binh Chủ Bộ Hyosube Soul Onmyoji

Ngu-hon-binh-chu-bo-soul-Hyosube-am-duong-su-onmyoji-0

Name

Binh Chủ Bộ, Hyosube, 兵主部

Type

Tấn Công / Attack

Set 2

+15% Tấn Công / +15% Attack

Set 4

Sau khi kết thúc lượt đánh người mang ngự sẽ nhận 1 tầng buff với tên binh chủ, mỗi 1 tầng sẽ giảm 75 phòng thủ của địch tối đa cộng dồn 3 tầng buff.

phim-thuyet-minh-dongchill

At the end of turn gain 1 stack of a special attack buff, each stack ignores 75 of target’s defense. Stacks up to 3 times.

Phân tích ngự hồn / Soul Analysis

 

Thức thần khuyên dùng / Sample Shikigami

 


Danh Sách Ngự Hồn | Soul List Onmyoji
Danh Sách Thức Thần Âm Dương Sư

 

4/5 - (5 votes)