Ngự Hồn Cuồng Cốt Kyoukotsu Soul Onmyoji

Ngu-hon-cuong-cot-soul-Kyoukotsu-am-duong-su-onmyoji-0

Name

Cuồng Cốt, Kyoukotsu, 狂骨

Type

Tấn Công / Attack

Set 2

+15% Tấn Công / +15% Attack

Set 4

Khi tấn công sẽ tăng thêm 8% sát thương với mỗi quỷ hoả đang có.

phim-thuyet-minh-dongchill

When equipper deals damage, +8% damage for every extra onibi saved.

Phân tích ngự hồn / Soul Analysis

Không áp dụng với Qủy Hỏa bổ sung tự động từ cột hành động (nghĩa là hiệu ứng Ngự Hồn chỉ có tác dụng sau khi sử dụng kỹ năng và trước lượt hành động tiếp theo).

 

Does not apply to automatic replenishment of onibi from action bar (so the Soul effect is after skill is used and before the start of next move)

Thức thần khuyên dùng / Sample Shikigami

Tửu Thôn Đồng Tử, Bỉ Ngạn Hoa, Nô Lương Lục Sinh, Hấp Huyết Cơ, Youtouchi SP…

Shuten Doji, Hannya, Kamaitachi, Vampira…

 


Danh Sách Ngự Hồn | Soul List Onmyoji
Danh Sách Thức Thần Âm Dương Sư

 

5/5 - (2 votes)