Chi Tiết Bộ Kỹ Năng SSR Kidou Maru Quỷ Đồng Hoàn Onmyoji

Thức Thần SSR Kidou Maru Quỷ Đồng Hoàn là thức thần Âm Dương Sư xếp loại SSR với vai trò sát thương và quần thể. Cùng Game Việt tìm hiểu chi tiết trong bộ kỹ năng của thức thần SSR Kidou Maru (Kidomaru) này nhé.

Thuc-Than-SSR-Kidou-Maru-Quy-Dong-Hoan-Onmyoji-gameviet.mobi-1

SSR Kidomaru Quỷ Đồng Hoàn

Thuộc tính cơ bản Quỷ Đồng Hoàn Âm Dương Sư

Xếp loại: Thức Thần SSR – Cực kỳ quý hiếm.
Vai trò chiến đấu: Sát thương đơn thể và quần thể bị động

 

phim-thuyet-minh-dongchill

Kỹ năng của Quỷ Đồng Hoàn

Skill-SSR-Kidou-Maru-Quy-Dong-Hoan-Onmyoji-gameviet.mobi-1

Skill1: Hàng Chu

Quỷ Đồng Hoàn sử dụng xích tấn công 1 mục tiêu 2 lần mỗi lần gây 50% sát thương theo công. Đồng thời có tỷ lệ 30% tích 1 stack Cốt Chi Tỏa (xích thân) lên người kẻ bị tấn công, duy trì 2 lượt. Nếu trong trường hợp kẻ địch bị tấn công không có bất kỳ kẻ địch nào mang trạng thái Cốt Chi Tỏa, tỷ lệ sẽ tăng lên thành 90%.

(Hiệu quả duy nhất – có trên 2 Kidou Maru cũng không tích stack nhanh được)

Level2: Sát thương tăng thành 53% công

Level3: Sát thương tăng thành 56% công

Level4: Sát thương tăng thành 59% công

Level5: Tấn công mục tiêu đang dính hiệu ứng Cốt Chi Tỏa thì hết lượt nhận 1 tầng Cuồng

Cuồng (màu xanh): Tối đa cộng dồn 3 tầng, mỗi tầng tăng 20 điểm tốc độ, Công 30%. Đạt đủ 3 tầng sẽ tiến vào trạng thái Tu La.

Cốt Chi Tỏa: Giảm 20 điểm tốc độ, không thể nhận tương tác cải biến hành động và tồn tại trong 2 lượt.

English

Skill1 Divine Punishment (天誅): Attack a single target 2 times dealing damage equal to 50% of Kidoumaru’s attack per hit.

Bone Chains
Debuff, Mark: Speed is reduced by 20 and target is unable to gain changes to movement bar effect, lasts for 2 turns. When Kidoumaru deals damage, enemies with Bone Chains receive damage equal to 60% of his attack.
Madness
Buff, Mark: Speed is increased by 20 and damage dealt is increased by 30%. Max 3 stacks.

Level2 Damage increases to 53%
Level3 Damage increases to 56%
Level4 Damage increases to 59%
Level5 When attacking an enemy with Bone Chains, Kidoumaru gains 1 stack of Madness

 

Skill-SSR-Kidou-Maru-Quy-Dong-Hoan-Onmyoji-gameviet.mobi-2

Skill2: Tàn Nguyệt Quỷ Y

Kidou Maru tích đủ 3 tầng Cuồng sẽ tiến vào trạng thái Tu La. Trạng thái này tồn tại thì cứ hết lượt kẻ địch, Quỷ Đồng Hoàn sẽ phóng chiêu Liệp Hồn Cuồng Sát lên chúng.

Khi Quỷ Đồng Hoàn nhận sát thương tử vong, sẽ giải trừ toàn bộ hiệu ứng trên người và tiến vào trạng thái Tu La, mỗi hiệp/trận đấu chỉ kích hoạt 1 lần.

Hiệu quả thức tỉnh: Khi nhận sát thương chí tử, Kidou Maru tự thân sẽ xóa bỏ toàn bộ Buff lẫn Debuff, bước vào trạng thái Tu La, hiệu quả này chỉ phát động 1 lần trong 1 trận đấu.

Tu La (Buff): Nhận 1 khiên hấp thu sát thương bằng 120% lực tấn công bản thân, tự thân Miễn nhiễm toàn bộ hiệu ứng khống chế. Khi ở trạng thái Tu La, mỗi khi kẻ địch kết thúc hành động, sẽ lập tức thi triển “Liệp Hồn Cuồng Sát”.

Thi triển “Liệp Hồn Cuồng Sát” 3 lần hoặc Khiên Tu La bị đánh vỡ, lập tức xóa bỏ trạng thái Tu La, đồng thời xóa bỏ toàn bộ “Cuồng” và “Hài Tỏa” đang có.

Khi SSR Kidomaru trong trạng thái Tu La tới lượt, sẽ lập tức thi triển “Liệp Hồn Cuồng Sát” dựa trên số Stack Tu La còn lại.
Cuồng: Bản thân tăng 20 điểm tốc, 30% damage, chồng tối đa 3 tầng.

Lev2: Lượng hấp thụ của khiên tăng thành 133% công.

Lev3: Lượng hấp thụ của khiên tăng thành 146% công.

Lev4: Lượng hấp thụ của khiên tăng thành 160% công.

Lev5: Mỗi tầng Hài Tỏa được giải trừ. Sẽ hồi lại 25% HP tối đa của Kidou Maru khi trạng thái Tu La kết thúc.

Cuồng (màu đỏ): Tăng 20 điểm tốc, có thể cộng dồn

Thuc-Than-SSR-Kidou-Maru-Quy-Dong-Hoan-Onmyoji-gameviet.mobi-3

Liệp Hồn Cuồng Sát

Hết hành động của kẻ địch, Kidou Maru sẽ gây sát thương AOE = 45% công. Riêng những kẻ dính debuff Cốt Chi Tỏa thì sát thương bỏ qua 300 điểm phòng ngự. Sau 3 lần xài hoặc khiên Tu La bị phá vỡ thì Kidomaru khôi phục trạng thái bình thường, đồng thời thanh tẩy tất cả buff Cuồng của bản thân cũng như debuff Cốt Chi Tỏa của đối thủ.
(Tăng skill cùng lúc khi nâng Tàn Nguyệt Quỷ Y)

Cấp-2: sát thương tăng thành 50% công.

Cấp-3: Sát thương tăng thành 55% công.

Cấp-4: Sát thương tăng thành 60% công.

Cấp-5: Khi trạng thái Tu La kết thúc, Mỗi tầng Hài Tỏa được giải trừ. Sẽ hồi lại cho Kidou Maru 25% HP tối đa.

Tu La: Nhận 1 khiên giúp hấp thụ sát thương = 120% công, miễn nhiễm khống chế.

Trước lượt hành động của Quỷ Đồng Hoàn, nếu trạng thái Tu La chưa bị giải trừ. Kidomaru ưu tiên lấy số lần Liệp Hồn Cuồng Sát còn tàn dư đồng loạt tấn công.

English

Skill2 Waning Moon’s Demon Clothes (残月鬼衣): Unique effect. When Kidoumaru gains 3 stacks of Madness, he will enter Shura state. While in Shura state, after an enemy’s turn, he attacks them Soul Hunt.

Awakened
When Kidoumaru takes lethal damage, all buffs and debuffs are removed from himself and he enters Shura state. This can only trigger once every round.
Madness
Buff, Mark: Speed is increased by 20 and damage dealt is increased by 30%. Max 3 stacks.
Shura
Buff, Mark: Obtain a shield that can absorb 120% of his attack. Immune to control effects.
After using Soul Hunt 3 times or after Kidoumaru’s shield is broken, Shura state is released, all Bone Chains on enemies and stacks of Madness on himself are removed. If Shura state is released before his next turn, he will use remaining attacks of Soul Hunt.

Level2 Shield can absorb 130% of his attack
Level3 Shield can absorb 140% of his attack
Level4 Shield can absorb 150% of his attack
Level5 Shield can absorb 160% of his attack

 

Skill-SSR-Kidou-Maru-Quy-Dong-Hoan-Onmyoji-gameviet.mobi-9

Soul Hunt (0 orb):Attacks all enemies dealing damage equal to 32% of Kidoumaru’s attack and ignores the enemies’ mitama.

Level2 Damage increases to 34%
Level3 Damage increases to 36%
Level4 Damage increases to 40%
Level5 Every time Bone Chains is removed, 25% of Kidoumaru’s max HP is restored

 

Skill-SSR-Kidou-Maru-Quy-Dong-Hoan-Onmyoji-gameviet.mobi-3

Skill3: Tu La Hài Tỏa

Sử dụng xích tấn công mục tiêu 3 lần mỗi lần gây 70% sát thương theo công và gắn debuff Cốt Chi Toả. Đồng thời tiến vào trạng thái Ẩn Nấp (không thể bị chọn làm mục tiêu). Hết lượt thì nhận 1 tầng buff Cuồng. Nếu như đang ở trạng thái Ẩn Nấp mà sử dụng skill 3, sẽ không thể tái kích hoạt lần nữa.

Lv2: Dame = 75% công

Lv3: Dame = 80% công.

Lv4: Dame = 90% công

Lv5: Tiên cơ: bật “Tàng Hình” ngay khi bắt đầu trận đấu.

Ẩn Nấp kết thúc khi Kidomaru gây sát thương từ nội tại/ phản kích ngự hồn/ skill 1.
Ẩn Nấp (Buff): Không bị chọn làm mục tiêu, duy trì 3 lượt. Khi trong trạng thái này, Kidou Maru tấn công sẽ tăng thêm 33% sát thương.

Hài Tỏa (Debuff): giảm 20 điểm tốc, 30% lực tấn công. Kéo thanh hành động nhanh không thể giải trừ được, duy trì 2 lượt. Khi Kidou Maru tấn công mục tiêu khác, mục tiêu có stack Hài Tỏa cũng sẽ nhận sát thương tương đương 60% tổng sát thương gây ra cho mục tiêu khác.

Cuồng (đỏ): Buff tăng 20 điểm tốc độ, có thể cộng dồn.

English

Skill3 Shura Bone Seal (修羅骸鎖):Unique effect. Attacks a single target 3 times dealing damage equal to 70% of Kidoumaru’s attack and inflicts Bone Chains. At the same time, Kidoumaru enters Stealth mode and when his turn ends, gains 1 layer of Madness.

Bone Chains
Debuff, Mark: Speed is reduced by 20 and target is unable to gain changes to movement bar effect, lasts two turns. When Kidoumaru deals damage, enemies with Bone Chains receive damage equal to 60% of his attack.
Stealth
Buff, Mark: Opponent’s skills cannot target Kidoumaru, lasts 3 turns. In Stealth, Kidoumaru’s attacks will deal an additional 33% of true damage. Stealth will be dispelled after Kidoumaru’s attacks and it has 1 turn cooldown.
Madness
Buff, Mark: Speed is increased by 20 and damage dealt is increased by 30%. Max 3 stacks.

Level2 Damage increases to 75%
Level3 Damage increases to 80%
Level4 Damage increases to 90%
Level5 Upper Hand: At the start of battle Kidoumaru automatically enters Stealth

Nhận xét:

Bộ kỹ năng của SSR Kidou Maru Quỷ Đồng Hoàn khá phức tạp, nhưng có miễn khống chế và miễn tử. Rất thích hợp sử dụng trong PVP.

Ngự hồn cho SSR Quỷ Đồng Hoàn

Châm Nữ/ Phá Thế/ Võng Thiết/ Gia Minh
– Tốc/Dmg/Crit Dmg hoặc Dmg/Dmg/Crit Dmg

Xem Thêm:

Thuc-Than-SSR-Kidou-Maru-Quy-Dong-Hoan-Onmyoji-gameviet.mobi-4

4.9/5 - (37 votes)