Hướng Dẫn Chơi Bất Tri Hỏa Shiranui Âm Dương Sư Onmyoji

Bất Tri Hỏa Shiranui – A Ly là thức thần SSR trong Âm Dương Sư Onmyoji có có 2 bộ kỹ năng, bình thường là kiểu hỗ trợ tấn công thêm 1 lần cơ bản cho cả team. Còn nếu kích hoạt chuyển dạng thì bộ kỹ năng sẽ thay đổi hoàn toàn thành sát thương chủ lực với kỹ năng tấn công diện rộng và cực mạnh mẽ để lật ngược trận đấu khi đồng đội chết hết. Bất Tri Hỏa Shiranui không hề bất tử nhé, chuyển dạng chỉ giúp nó sống dậy 1 lần thôi, và chẳng hề có miễn nhiễm sát thương như Sess, nếu dame bạn đủ lớn đủ nhanh thì cứ đè nó ra đánh tiếp là chết. Hãy cùng Game Việt tìm hiểu thức thần Shiranui trong bài viết Hướng Dẫn Chơi Bất Tri Hỏa Shiranui Âm Dương Sư Onmyoji bên dưới:

 

Thuộc tính cơ bản Bất Tri Hỏa Âm Dương Sư Onmyoji

– Xếp loại: Thức Thần SSR – Cực kỳ quý hiếm.
– Vai trò chiến đấu: Tấn công quần thể.

Bat-Tri-Hoa-Shiranui-Am-Duong-Su-Onmyoji4
Được biết, Bất Tri Hỏa Shiranui thực chất cũng là một yêu quái được nhắc đến trong Bách Quỷ Dạ Hành. Theo đó, Shiranui là một dạng quỷ như lửa ma trơi màu xanh được tập hợp từ sức mạnh của Ryūjin – thần rồng biển cả.

phim-thuyet-minh-dongchill
Các ngọn lửa xanh này tập hợp dần thành một hàng dài ngay trên mặt biển. Khi thuyền tàu cố đến gần chúng thì sẽ càng thấy chúng đi ra xa hơn ở đường chân trời dù có cố đuổi theo đến đâu.
Tuy nhiên ở đây thì ta thấy hình ảnh Bất Tri Hỏa sẽ lại là một nữ thức thần khá xinh đẹp. Ngoài ra, các thức thần có liên quan đến lửa trong Âm Dương Sư Onmyoji thường có liên quan đến khả năng cung cấp quỷ hỏa cho team, do đó có thể Bất Tri Hỏa sẽ là thức thần hỗ trợ lửa mới – hoặc là một vị thức thần ở vị trí pháp sư với 2 cây quạt to khủng khiếp sẽ dùng để tấn công/quạt lửa vào đối thủ.

SSR-Bat-Tri-Hoa-Shiranui-Am-Duong-Su-Onmyoji-10

 

Kỹ năng của Bất Tri Hỏa Âm Dương Sư Onmyoji

Skill-1: Sơ Vũ

Bat-Tri-Hoa-Shiranui-Am-Duong-Su-Onmyoji-skill-01
Nhảy dưới trăng, dùng đôi thiết phiến tấn công địch 2 lần, mỗi lần gây thêm 50% sát thương. Khi ở trạng thái ly thương, kỹ năng chuyển sang Chung Vũ.
Lev-2: Sát thương tăng thành 52%.
Lev-3: Sát thương tăng thành 54%.
Lev-4: Sát thương tăng thành 56%.
Lev-5: Sát thương tăng thành 60%.

English

First Dance (初舞): Dancing according to the song, use butterflies to attack a target twice. Each hit deals damage equal to 50% of Shiranui’s attack.
During Sorrowful state, this skill will turn into Last Dance.

Level2 Damage increases to 52%
Level3 Damage increases to 54%
Level4 Damage increases to 56%
Level5 Damage increases to 60%

Skill-2: Chung Vũ

Bat-Tri-Hoa-Shiranui-Am-Duong-Su-Onmyoji-skill-02
Bất Tri Hỏa dùng hỏa công công kích địch 2 lần, mỗi lần gây 62% sát thương.
Cấp2: Sát thương tăng thành 64%.
Cấp3: Sát thương tăng thành 66%.
Cấp4: Sát thương tăng thành 68%.
Cấp5: Sát thương tăng thành 72%.

English

Last Dance (終舞): Dance according to the fire, use fiery butterflies to attack a target twice. Each hit deals damage equal to 62% of Shiranui’s attack.

Level2 Damage increases to 64%
Level3 Damage increases to 66%
Level4 Damage increases to 68%
Level5 Damage increases to 72%

Skill-3: Ly Ảnh (Bị Động)

Bat-Tri-Hoa-Shiranui-Am-Duong-Su-Onmyoji-skill-03
Nếu đồng minh bị tấn công, hoặc bị khống chế. Shiranui có 50% hi sinh 5% sinh mệnh của mình để tăng cho đồng minh 50% hiệu quả đề kháng. Khi sinh mệnh của Bất Tri Hỏa tụt xuống dưới 50%, Tiến nhập vào trạng thái Ly Thương. Khi bị đòn tấn công chí mạng, Shiranui giải phóng ấn, và tiến vào trạng thái Tẫn Nhiễm Bất Dạ => Kỹ năng Ly Ảnh chuyển thành kỹ năng bị động mới Ly Ca.

 

[Ấn kí]:

Ấn kỹ tăng 30% bạo kích. Sau khi kết thục lượt, phục hồi 40% sinh lực. Shiranui Hỏa tấn công kẻ địch bằng hỏa công, gây gấp đôi sát thương. Và có khả năng hồi phục 100% sinh mệnh bằng sát thương của lần tấn công này, đồng thời xóa bỏ buff có lợi.
Level2: Sát thương tăng thành 60%.
Level3: Sát thương tăng thành 70%.
Level4: Sát thương tăng thành 80%.
Level5: Ở trong tinh hỏa kết giới, tỷ lệ nhảy múa tăng lên 100%. (Có 100% xác suất hi sinh máu để tăng kháng)

_
English

Silhouette of Sorrow (離影): Unique effect. When an ally is unable to move or uses their normal attack during their turn, Shiranui has a 50% chance of dancing at the end of that turn, sacrificing 5% of her current HP to increase that ally’s resist by 50% for 1 turn.
During Sorrowful state, this skill will turn into Departing Song.

Awakened
When fatally injured, enter Sorrowful state.
Upon Usage
When Shiranui’s HP is below 50%, can use Release to enter Sorrowful state. Upon entering this state she can use Fire Dance of Butterflies once without using onibi.
Sorrowful
Buff, Mark: Gain 30% crit, restore 40% of lost HP at end of own or enemies’ turn. When attacking Shiranui will inflict a burn, her next attack will consume the burn and deal twice as much damage. When entering this state HP is restored to 100% and all buffs and debuffs are removed.

Level2 Resist is increased to 60%
Level3 Resist is increased to 70%
Level4 Resist is increased to 80%
Level5 While Starfire Realm is active, chance of dancing is increased to 100%

Bộ kỹ năng 2:

Skill-1: Ly Ca

Bat-Tri-Hoa-Shiranui-Am-Duong-Su-Onmyoji-skill-04
Bất Tri Hỏa tăng tốc độ lên 18 điểm.
Lev2: tăng thêm 9 điểm tốc.
Lev3: tăng kháng 18%.
Lev4: mỗi điểm quỷ hỏa gia tăng thêm 9% đề kháng.
Cấp : Sau Tẫn Nhiễm Bất Dạ, Mỗi chênh lệch quỷ hỏa sẽ giúp Bất Tri Hỏa tấn công 1 quân địch ngẫu nhiên, gây 115% sát thương.

English

Song of Sorrow (離歌): Shiranui gains 20 speed.

Level2 For every onibi gain 5 speed
Level3 Gain 20% resist
Level4 For every onibi gain 5% resist
Level5 After Fire Dance of Butterflies, for every onibi attack a random target dealing damage equal to 46% of Shiranui’s attack

Skill-2: Tinh Hỏa Mãn Thước

Bat-Tri-Hoa-Shiranui-Am-Duong-Su-Onmyoji-skill-05
Tạo 2 lượt tinh hỏa kết giới, tăng cho đồng minh thêm 10% sát thương, 10 tốc, và 10% giảm sát thương. Đồng minh sau khi tấn công, sẽ có xác suất 50% đánh ké. Khi Bất Tri Hỏa ở trong trạng thái Ly Thương, tiến Tẫn Nhiễm Bất Dạ. Kỹ năng được chuyển đổi thành Tinh Hỏa Mãn Thiên.
Tinh Hỏa Mãn Thước:
Cấp-2: Khi tấn công ké giảm 200 điểm thủ , và có thêm 30% hồi máu.
Cấp-3: Mỗi điểm quỷ hỏa tăng thêm 2% giảm sth, 2% tăng sth và 2 tốc.
Cấp-4: Xác suất băm ké tăng lên 100%.
Cấp-5: Khởi động luôn Tinh Hỏa Mãn Thiên.
Tiêu hao: 2 quỷ hỏa.

English

Starfire Sky (星火満天): Unique effect. Shiranui creates a Starfire Realm lasting for 2 turns. While active, increases all allies damage by 10%, speed by 10 and damage reduction by 10%. When allies use their normal attack they gain a 50% chance to launch an extra normal attack against the same target. Extra normal attacks will not trigger the attacker’s passive or target’s mitama or passive.
During Sorrowful state, this skill will turn into Fire Dance of Butterflies.

Level2 Extra normal attack ignore 200 defence and 30% HP steal
Level3 While Starfire Realm is active, every onibi increases damage by 2%, damage reduction by 2% and speed by 2
Level4 Chance of proccing an extra normal attack is increased to 100%
Level5 Upper Hand: Starfire Sky is automatically activated at the start of battles

Skill-3: Tinh Hỏa Mãn Thiên

Bat-Tri-Hoa-Shiranui-Am-Duong-Su-Onmyoji-skill-06
Bất Tri Hỏa tiêu hao 15% sinh mệnh, dùng hỏa công gây sát thương toàn thể 125% sát thương.
Cấp2: Sát thương tăng thành 132%.
Cấp3: Sát thương tăng thành 138%.
Cấp4: Sát thương tăng thành 144%.
Cấp5: Mỗi quân ta mất đi, số lượng quỷ hỏa tiêu tốn giảm 1.
Tiêu hao: 4 quỷ hỏa.

English

Fire Dance of Butterflies (燼染不夜/火蝶炎舞): Shiranui sacrifices 15% HP of her current HP, uses a dance of fire against all enemies dealing damage equal to 125% of Shiranui’s attack.

Level2 Damage increases to 132%
Level3 Damage increases to 138%
Level4 Damage increases to 144%
Level5 For every ally KO’d, onibi consumption is decreased by 1

Bat-Tri-Hoa-Shiranui-Am-Duong-Su-Onmyoji1

Ngự hồn cho Bất Tri Hỏa Shiranui Onmyoji

– Theo như khảo sát trong Bách Quỷ, Bất Tri Hỏa Shiranui cực kỳ hợp ngự Thanh Nữ Phòng, giúp ả có 2 lần bất tử, tuy nhiên ngự này sợ những đứa đánh tay multi-hit vì nó chỉ chịu được 6 hit đánh tay là vỡ băng khiến người đeo ngự chết bất đắc kỳ tử.

– Còn sau khi chuyển dạng, mỗi khi hết lượt của kẻ địch hay quân ta thì Bất Tri Hỏa Shiranui đều được hồi lại 40% máu đã mất, nên là ả sẽ hồi phục liên tục, không hề hợp ngự hồn Trấn Mộ Thú như tưởng tượng.

– Shiranui nên lên tốc, dù cho sau khi chuyển dạng sẽ được buff cả lố tốc dựa theo số mana, nhưng tốc càng cao, ả chạy càng lẹ, cơ hội tấn công càng nhiều cũng như thoát khống dễ hơn. Chứ tốc quá đù, dễ bị DPS đối thủ đè lượt đè khống hấp đến chết. Kháng game này chỉ là con số thôi, đừng trông mong quá nhiều!

 

Cách chơi Bất Tri Hỏa Shiranui Âm Dương Sư

Bất Tri Hỏa bị đánh chết sẽ TỰ ĐỘNG chuyển dạng (hồi đầy máu, tẩy hết hiệu ứng trên người, nhận buff crit). Và cái này thuộc hiệu ứng của kỹ năng nên La Thành Môn của Thiết không thể chém chết được. Cơ chế này đã bị fix lại tối ngày 19/4 giảm đi 1 phần sức mạnh. Nhưng bản sửa đổi tối qua, CHỈ KHI CHỦ ĐỘNG BẤM KÍCH HOẠT CHUYỂN ĐỔI, Bất Tri Hỏa Shiranui mới được thả miễn phí AOE. Sửa đổi này làm ả yếu đi khi ở thế phòng ngự phản công. Vì ngay khi chuyển đổi, chỉ được tẩy hết hiệu ứng tốt xấu và hồi máu thôi. Không hề có miễn nhiễm sát thương như Sess nên khả năng bị đối thủ đè khống chế truy cùng diệt tận là rất cao.

Lưu ý:

– Buff đánh thêm của Bất Tri Hỏa Shiranui không hoạt động với phản công từ Tranh, có thể suy ra cơ chế phản công không đc tận dụng.

Bat-Tri-Hoa-Shiranui-Am-Duong-Su-Onmyoji3

– Một lưu ý nhỏ là sau khi chuyển dạng, chúng ta mới có kỹ năng tấn công AOE, và khi đó được buff vĩnh cửu 30% bạo kích nên chỉ cần build 70% bạo kích là đủ xài, vì lúc đầu bộ kỹ năng là bật kết giới hỗ công, không cần thiết full bạo làm gì (ngoài ra, khi chuyển hóa, Bất Tri Hỏa Shiranui tấn công sẽ găm dấu ấn Ly Hỏa, tái tấn công vào mục tiêu sẽ triệt tiêu dấu ấn và gây x2 sát thương)

– Kết Giới giúp bất kỳ ai phe ta đánh thường đều được đánh thêm 1 lần nữa, cú đánh kế tiếp mang theo đầy đủ hiệu ứng đòn đánh và có xuyên giáp lẫn hút máu nên rất tốt cho những đứa đánh tay khỏe (Thiết được kích nội tại, Tửu được bắn full hit theo số stack bầu, và Điểu nữa…). Mỗi lần hỗ công Bất Tri Hỏa Shiranui phải hiến 5% máu hiện có. Nên có lẽ Điểu, Nắng là lựa chọn hỗ trợ hợp nhất để tránh máu tụt nhiều làm mồi cho Thiết.

– Vì Kết Giới của Bất Tri Hỏa hỗ trợ đánh thường được 2 lần, nên tốt nhất đầu game đừng để bị chết khiến chuyển dạng sớm, khiến khả năng đôi công của team bị giảm sút triệt để. Vả lại, lúc đấy buff dame từ đấu trường chưa lớn + đồng đội còn sống sờ sờ thì xài kỹ năng tấn công sẽ tốn lửa khiến còn dư ít mana dẫn đến những phát bắn random đơn thể bị ít đi.

 

SSR-Bat-Tri-Hoa-Shiranui-Am-Duong-Su-Onmyoji-11

5/5 - (33 votes)