Hướng Dẫn Chơi Thức Thần SSR Đại Nhạc Hoàn Otakemaru Onmyoji

Đại Nhạc Hoàn Otakemaru – Ootakemaru là thức thần SRR trong Âm Dương Sư Onmyoji với vai trò là sát thương chính trong đội hình. SSR Otakemaru là một thức thần có bộ kĩ năng cực kì mạnh. Hãy cùng Game Việt tham khảo qua chi tiết bộ kĩ năng của Thức Thần SSR Đại Nhạc Hoàn Otakemaru qua bài viết Hướng Dẫn Chơi Thức Thần SSR Đại Nhạc Hoàn Otakemaru Onmyoji bên dưới:

Thuộc tính cơ bản Đại Nhạc Hoàn Otakemaru

Xếp loại: SSR – Cực kỳ quý hiếm.
Vai trò chiến đấu: Sát thương chính.

Tổng quát mà nói thì nhìn bộ thông số cơ bản cho thấy Đại Nhạc Hoàn Otakemaru là 1 shiki tấn công AOE. Nhưng đại khái là nội tại tự giảm sát thương nhận vào. Kỹ năng ấn định debuff  Trục Xuất mới lạ, phong bế kẻ địch, buff dame cho đòn đánh tay, giúp bản thân có khả năng hiệp chiến.

Thức Thần SSR Đại Nhạc Hoàn Otakemaru

phim-thuyet-minh-haychill

Kỹ năng của SRR Otakemaru

Thức Thần SSR Đại Nhạc Hoàn Otakemaru

Skill1 Lộc Minh – Oanh

Sử dụng Bát Xích Quỳnh Ngọc Kiếm phóng ra kiếm khí tấn công đơn thể 1 mục tiêu. Tạo ra 100% sát thương, đồng thời có tỉ lệ 100% giảm 10 điểm tốc của mục tiêu, duy trì 2 lượt.

Bản thân nếu trong trạng thái kích hoạt Vô Hạn Kiếm Ngục. Lộc Minh – Oanh sẽ đổi thành Lộc Minh – Trảm kèm theo thay đổi như sau:

Tấn công đơn thể mục tiêu, tạo ra 100% sát thương. Đồng thời có tỉ lệ 100% giảm 30 điểm tốc của mục tiêu, duy trì 2 lượt
Khi trong trạng thái Vô Hạn Kiếm Ngục, mỗi lần đồng đội tấn công cơ bản. Đại Nhạc Hoàn Otakemaru có tỉ lệ 50% hợp chiến, sử dụng Lộc Minh – Trảm tấn công đối phương.

Lộc Minh – Trảm khi tấn công sẽ không kích hoạt nội tại và ngự hồn của mục tiêu.
Sát thương gây ra bởi Lộc Minh – Trảm sẽ được chuyển hóa 100% vào Lạc Thạch của Vô Hạn Kiếm Ngục (không vượt quá 600% sát thương gốc của bản thân Đại Nhạc Hoàn)

 • Lev2: sát thương tăng thành 105%
 • Lev3: sát thương tăng thành 110%
 • Lev4: sát thương tăng thành 115%
 • Lev5: sát thương tăng thành 125%
_
English

Skill1 Hillcry: Blast (麓鸣·轰/麓鳴・轟)

Attack a single target dealing damage equal to 100% attack with 100% base chance of reducing the target’s speed by 10 for 2 turns.

Awakened
If Sword Prison is in effect, the skill changes to the Hillcry: Slash and gives him a 50% chance of joining an ally when they use a normal attack.

Level2 Damage increases to 105%, also increases damage for Hillcry: Slash
Level3 Damage increases to 110%, also increases damage for Hillcry: Slash
Level4 Damage increases to 115%, also increases damage for Hillcry: Slash
Level5 Damage increases to 125%, also increases damage for Hillcry: Slash

 

Hillcry: Slash (麓鸣·斬/麓鳴・斬)

Attack a single target dealing damage equal to 100% attack with 100% base chance of reducing the target’s speed by 30 for 2 turns and will not trigger mitama or passives. Ootakemaru also gains a 50% chance of joining an ally when they use a normal attack.
100% of damage dealt with Hillcry: Slash will be added to Rockfall’s damage from Unlimited Sword Prison (cannot exceed more than 600 of Ootakemaru’s attack).

 

Thức Thần SSR Đại Nhạc Hoàn Otakemaru

Skill2 Phúc Thổ Thuật

Cứ sau khi bản thân kết thúc lượt, Đại Nhạc Hoàn Otakemaru sẽ triệu hoán Phúc Thổ Thuật bảo hộ bản thân. Giảm 60% sát thương nhận vào trong 2 đòn đánh (đòn đánh multi hit sẽ tính bằng 1 lần giảm dmg). Sát thương được giảm không vượt quá 40% sát thương của bản thân, qua lượt lại tự động làm mới

 • Level2: Giảm 70% sát thương nhận vào.
 • Level3: Số lần giảm thương tăng thêm 1 (3 lần).
 • Level4: Giảm 80% sát thương nhận vào.
 • Level5: Đầu trận tự triệu hoán Phúc Thổ Thuật.
English

Skill2 Earth Magic (覆土之术/覆土の術) At the end of Ootakemaru’s turn, he gains Force of Earth until his next turn. Force of Earth will disappear if Ootakemaru is attacked 2 times.

Force of Earth
Buff, Mark: Damage received is reduced by 60%. Cannot exceed more than 40% Ootakemaru’s attack.

Level2 Damage reduction is increased to 70%
Level3 Force of Earth can take an extra attack
Level4 Damage reduction is increased to 80%
Level5 Upper Hand: Force of Earth is granted at the start of battles

 

Thức Thần SSR Đại Nhạc Hoàn Otakemaru

Skill3 Vô Hạn Kiếm Ngục

Sử dụng yêu lực phong ấn mục tiêu đơn thể vào Vô Hạn Kiếm Ngục khiến cho mục tiêu rơi vào trạng thái Phóng Trục (Trục Xuất). Duy trì cho tới lượt tiếp theo của bản thân Đại Nhạc Hoàn Otakemaru. Đồng thời triệu hoán thạch lãng (sóng đá) gây sát thương toàn thể mục tiêu xung quanh, tạo ra 271% sát thương. Khi Kiếm Ngục kết thúc. Mục tiêu bị Trục Xuất sẽ bị Cự Thạch rơi xuống, tạo ra 358% sát thương.

Sát thương của Cự Thạch không kích hoạt ngự hồn, nội tại của mục tiêu. Đồng thời sau khi Cự Thạch rớt xuống, sẽ tăng cho Đại Nhạc Hoàn 40% thanh hành động. Trong thời gian Kiếm Ngục tồn tại, không thể kích hoạt chiêu này lần nữa.

Thức Thần SSR Đại Nhạc Hoàn Otakemaru

 

[Vô Hạn Kiếm Ngục]
– Thạch lãng sẽ giảm 10% dmg khi tấn công trúng 1 mục tiêu => phong ấn 1 con thì 5 con còn lại ăn dmg nhưng dmg giảm đi 50%.
– Kiếm Ngục sẽ tồn tại cho tới lượt tiếp theo của Otakemaru. Hoặc toàn bộ đồng đội của kẻ bị phong ấn tử vong hết.
– Nếu chỉ còn 1 mục tiêu, Kiếm ngục sẽ không thể kích hoạt, nhưng sát thương sẽ được x2

[Trục Xuất]
– Mục tiêu bị trục xuất sẽ nằm ngoài thanh hành động. Vô hiệu hóa ngự hồn và nội tại, buff và debuff cũng bị vô hiệu hóa cho tới khi Kiếm Ngục giải trừ.

Lv2: Sát thương lớp thạch lãng tăng thành 285%.
Lv3: Sát thương lớp thạch lãng tăng thành 299%.
Lv4: Sát thương lớp thạch lãng tăng thành 312%.
Lv5: Tổng sát thương lớp thạch lãng AOE sẽ chuyển đổi 12% vào Cự Thạch trên đầu kẻ bị Trục Xuất (không vượt quá 600% sát thương của Đại Nhạc Hoàn Otakemaru).

_
English

Skill3 Unlimited Sword Prison (无尽剑狱/無尽剣獄) Ootakemaru exiles a target to Sword Prison until the end of his next turn and summons a Wave of Rocks to attack all non-exiled enemies dealing damage equal to 271% of his attack. When the Sword Prison disappears, the falling rocks will inflict damage equal to 358% of Ootakemaru’s attack to the exiled target. This damage cannot be shared, does not trigger mitama and passive, and when dealing this damage, Ootakemaru receives a 40% boost to his move bar. Ootakemaru cannot use this skill while Sword Prison is in effect.

Sword Prison
Debuff, Mark: Otakemaru’s damage is reduced by 10% for each non-exiled enemy. If Ootakemaru dies or all non-exile enemies die, Sword Prison disappears. If there is only one enemy remaining then Sword Prison will fail or if the target successfully resists, then damage for the Wave of Rocks is doubled. Exiled target cannot act, mitama and passive are sealed, their position in the move bar is locked, cannot be targeted, cannot be damaged and cannot receive buffs or debuffs.

Level2 Damage for the Wave of Rocks increases to 285%
Level3 Damage for the Wave of Rocks increases to 299%
Level4 Damage for the Wave of Rocks increases to 312%
Level5 While Sword Prison is in effect, 12% damage inflicted with Wave of Rocks is added to Rockfall’s damage (cannot exceed 600% of Ootakemaru’s attack)

 

Ngự hồn cho Đại Nhạc Hoàn Ootakemaru

Võng Thiết/ Phá Thế/ Tâm Nhãn/ Cuồng Cốt
Dmg/ Dmg/ Crit dmg
Không nên sử dụng Luân Nhập Đạo

Thức Thần SSR Đại Nhạc Hoàn Otakemaru

Cách chơi Đại Nhạc Hoàn Otakemaru

Thức thần Otakemaru nên đi cùng : Lúa SP, Bất Tri Hỏa, team tốc cao
Nhìn chung Đại Nhạc Hoàn Otakemaru mạnh thì có mạnh. Nhưng vẫn phụ thuộc vào tổ đội tốc cao, cover tốt, nhất là việc ở rank cao hiện tại từ 3k2 đổ lên : tốc ai cao hơn, người đó thắng.

Hướng dẫn đội hình PVP Ootakemaru

1. Đội hình siêu kéo tốc (best team)

Đây là đội hình phù hợp và hiệu quả nhanh nhất dành cho Đại Nhạc Hoàn khi vừa cân bằng được sát thương, khả năng chặn thức thần chính của đội địch và kéo tốc nhanh để trị cả team Tốc cao lẫn team thủ (Kohaku) trong meta hiện tại. Đội hình này bao gồm các thành viên sau đây:

 • Kagura: Nhường lượt + Hồi sinh
 • Enma: Tốc sau yêu cầm sư, càng cao càng tốt
 • Yêu Cầm Sư: Tốc cao nhất team
 • Đại Nhạc Hoàn: Phá Thế, Tốc tùy ý nhưng sát thương càng cao càng tốt
 • Tre: Bạng Tinh
 • Lúa SP: Chiêu Tài tốc cao

Điểm yếu của đội hình này sẽ là các team cao tốc hơn (dĩ nhiên rồi), team thủ cứng với Bỉ + Hóa Kình, team Lúa + Lúa SP. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể khôn khéo kết hợp giữa Đại Nhạc Hoàn khóa các thức thần dame chính/khống chế của đội địch trong khi Enma phụ trợ khống chế cho các quân khác. Khi dư lửa, Đại Nhạc Hoàn được nhường lượt nhiều lần sẽ xử từng đứa một bên đội địch, trong khi Lúa SP vừa kéo tốc vừa tẩy hiệu ứng vừa đủ để bảo vệ mọi người.

2. Đội hình siêu đánh ké 

Giống với team trên, đây chỉ là team tham khảo khá vui về khả năng đánh ké của toàn đội và chỉ dùng riêng để chống team thủ Kohaku thôi nhé. Đội hình này bao gồm:

  • Kagura: Nhường lượt + hồi sinh
  • Hoang SSR: Châm Nữ tốc cao nhất
  • Đại Nhạc Hoàn: Phá Thế tốc cao
  • Cửu Thứ Lương: Châm nữ tốc cao sau Hoang
  • Bất Tri Hỏa: Hỏa Linh dame tốc cao
  • Cò: Châm Nữ dame tốc cao

3. Đội hình thủ đánh ké với Lúa

Đây là đội hình chậm mà chắc, đặc trị các team thủ cứng/Hóa Kình/Trậm nhưng lại gặp khó khăn trước các team tốc cao do không thật sự có khả năng thủ trước những thức thần đơn mục tiêu như Dĩ Tân, Thiết. Bạn chỉ nên áp dụng đội hình này khi thấy đối phương tính đi team thủ thôi. Đội hình chi tiết bao gồm:

 • Hiromasa (bóng + bắn 3 hit)
 • Đào Dài: Trân Châu, max máu tốc trung bình
 • Đại Nhạc Hoàn: Phá Thế
 • Lúa SP: Chiêu Tài tốc cao
 • Lúa SSR: Chiêu Tài tốc thấp
 • Tre: Bạng Tinh

Với đội hình này, bạn có thể lợi dụng tốc thấp của team thủ để dùng Lúa SP kéo tốc lên lấy lợi thế. Sau khi Đại Nhạc Hoàn khóa các thức thần quan trọng, Lúa SSR và Lúa SP mỗi khi đánh thường đều có tỉ lệ kéo Đại Nhạc Hoàn theo đánh ké – và thử thách nhân phẩm khi hên thì team địch chết ngay, không thì chờ hơi lâu thôi. Điểm quan trọng là Đào Dài cần cho khiên Trâu Châu dày và cho team đủ sống lâu để mà rỉa thôi.

 

 

Truyện Ký Đại Nhạc Hoàn Otakemaru

[Truyền ký 1]

Những truyền thuyết mà ngươi nghe qua về Linh Lộc Sơn đều là sự thật,

Mà thế thì đã sao? Có ta ở đây thì bon tiểu nhân không thể nào đến gần hải vực này.

Dù có kẻ nào may mắn mà vượt qua được vòi rồng, qua được xoáy nước khổng lồ và thoát khỏi sự tấn công của 6 loài hải quái thì cuối cùng cũng không cách nào đánh thắng được ta.

Nơi đây, ta là yêu quái mạnh nhất của Linh Lộc Sơn.

Nơi ẩn giấu bảo vật trong truyền thuyết do ta thống trị và cũng từ ta bảo hộ. Không có sự cho phép của ta thì không ai được phép lại gần.

Ta biết vì sao chúng đến đây. Đừng có mà nằm mơ.

[Truyền ký 2]

Linh Lộc Sơn có trăm ngàn vạn kho báu.

Truyền thuyết này đương nhiên là thật.

Bị dòm ngó nhiều nhất chính là viên ngọc Yasakani no Magatama. Nhưng đáng tiếc, nó thần phục ta.

Đừng có hoang tưởng đến việc đánh thắng ta, ta là Otakemaru.

Vậy nên thần khí, thư cổ hay trân châu mã não, các ngươi đừng hòng rớ tới món nào.

Yêu quái của Linh Lộc Sơn chẳng ham tiền, và cũng chẳng chấp gì tài phú. Chuyện bọn ta để ý là ngay cả một cành cây một ngọn cỏ của Linh Lộc Sơn cũng không được khinh nhờn. Những thứ thuộc về chúng ta thì không ai được phép nhúng chàm – vàng bạc châu báu không được, hoa lá cỏ cây cũng không.

Thứ quý giá nhất của Linh Lộc Sơn là cái đám yêu thương đùm bọc nhau này mới đúng.

Mảnh đất này mới là trân bảo trong lòng yêu quái Linh Lộc Sơn.

[Truyền ký 3]

Hải Minh cứ lầm bầm hoài chuyện có một ngày ta sẽ trở thành truyền thuyết mới.

Nhưng chí của ta không ở chỗ này. Nhất định đó là ý nguyện của hắn thôi.

Có lẽ hắn cực kỳ thất vọng, và ta cũng vậy.

Lần viễn chinh này hắn đứng sau lưng ta, đứng cùng với các yêu quái khác.

Ta cảm thấy có chút là lạ. Lúc ở Linh Lộc Sơn đều là ta chạy sau lưng hắn hỏi kết cuộc của những câu chuyện cũ xưa.

Ta cố chấp mang theo một nắm đất của Linh Lộc Sơn. Là thổ nhưỡng mà yêu quái của Linh Lộc Sơn một ngày cũng không xa được – Đây là tín niệm mà ta bảo hộ, là thủ đoạn cuối cùng.

Hy vọng ngày về chúng ta vẫn còn ở bên nhau.

4.8/5 - (11 votes)