Chi Tiết Bộ Kỹ Năng SSR Kinnara Khẩn Na La Onmyoji Âm Dương Sư

SSR Kinnara Khẩn Na La là thức thần chuẩn bị gia nhập bộ thức thần SSR trong Âm Dương Sư. Khẩn Na La được mô tả dưới nhiều hình dạng, nửa người nửa ngựa hoặc nửa người nửa chim, nhưng phổ biến nhất vẫn là nửa người nửa chim. Trong Âm Dương Sư Kinnara có tỷ lệ crit và crit damage tương đối cao, gây sát thương đơn thể và random. Đồng thời kèm theo 1 danh sách buff như hồi máu, tăng thủ, tăng crit dmg, tăng thanh hành động, buff lửa, giải khống chế. Hứa hẹn khi Khẩn Na La ra mắt sẽ đem lại 1 luồng gió mới trong cách build đội hình PVP của các đại thần. Game Việt xin giới thiệu đến các bạn Chi Tiết Bộ Kỹ Năng SSR Kinnara Khẩn Na La Onmyoji qua bài viết bên dưới.

 

Hoạt Cảnh Sum SSR Kinnara Khẩn Na La Onmyoji Âm Dương Sư

Thuộc Tính Cơ Bản SSR Khẩn Na La Kinnara Onmyoji

Xếp loại: Thức Thần SSR – Cực kỳ quý hiếm.

phim-thuyet-minh-haychill

Vai trò chiến đấu: Hỗ trợ

 

Truyền Thuyết Kinnara Khẩn Na La Onmyoji

Khẩn Na La nổi tiếng tinh thông âm nhạc, thi ca và có tài nhảy múa, là vị ca thần múa hát trên thiên đình. Nên trong các tác phẩm điêu khắc, Khẩn Na La thường xuất hiện với các loại nhạc cụ trên tay hoặc trong tư thế múa.

Trong tiếng Phạn, nguyên ngữ “Kin” có nghĩa là nghi vấn, và “nara” có nghĩa là người, nên Kinnara được dịch là Nghi nhân, Nghi thần, Nhân phi nhân.

Theo Phật giáo, Khẩn Na La là 1 trong “Bát Bộ Chúng” a.k.a 8 loài hữu tình; bên cạnh Thiên (Deva), Long (Naga), Dạ Xoa (Yaksa), Càn Thát Bà (Gandharva), A Tu La (Asura), Ca Lâu La (Garuda), Ma Hầu La Già (Mahoraga). Do Thiên và Long đứng đầu nên Bát Bộ Chúng còn có tên gọi khác là “Thiên Long Bát Bộ Chúng”.

SSR-Kinnara-Khan-Na-La-Am-Duong-Su-Onmyoji-Gameviet.mobi-3

Nguyên Liệu Thức Tỉnh SSR Kinnara Onmyoji

08 Bùa Phong Chuyển trung cấp
16 Bùa Phong Chuyển cao cấp
08 Thủy Linh Lí trung cấp
16 Thủy Linh Lí cao cấp
Hiệu quả thức tỉnh: Cường hóa nội tại Phá.

 

Chi Tiết Bộ Kỹ Năng SSR Kinnara

Skill-SSR-Kinnara-Khan-Na-La-Am-Duong-Su-Onmyoji-Gameviet.mobi-1

Skill1: Tự

Kinnara Onmyoji đánh thường tấn công mục tiêu đối phương, gây sát thương bằng 100% lực công kích của Kinnara.

Level2: Sát thương tăng thành 105% công
Level3: Sát thương tăng thành 105% công
Level4: Sát thương tăng thành 115% công
Level5: Đòn tấn công sẽ gây thêm hiệu ứng của Luật Âm vừa chơi trước đó.

 

English

Skill1  Opening: Attack a single target dealing damage equal to 100% of Kinnara’s attack.

Level2 Damage increases to 105%
Level3 Damage increases to 110%
Level4 Damage increases to 115%
Level5 The effect for her last used music note will be added to this attack

 

Skill-SSR-Kinnara-Khan-Na-La-Am-Duong-Su-Onmyoji-Gameviet.mobi-2

Skill2: Phá

Đầu lượt Kinnara sẽ nhận ngẫu nhiện 2/5 Luật Âm, chọn 1 để kích hoạt. Nhận được hiệu ứng của Luật Âm vừa kích hoạt.

Thức Tỉnh: Số hiệu ứng Luật Âm được kích hoạt đầu lượt của Kinnara tăng lên 2.

Level2: Sau khi nhận hiệu ứng Luật Âm tăng cho bản thân 35% thanh hành động.
Level3: Đầu mỗi lượt, Kinnara nhận được hiệu ứng Buff-Skill-SSR-Kinnara-Khan-Na-La-Am-Duong-Su-Onmyoji-Gameviet.mobi-1 giảm 50% sát thương từ đòn tấn công chí mạng. Mỗi khi kích hoạt 1 Luật Âm sẽ thì chuyển hoá 10% sát thương giảm được thành 20% sát thương chí mạng Buff-Skill-SSR-Kinnara-Khan-Na-La-Am-Duong-Su-Onmyoji-Gameviet.mobi-3.
Level4: Sau khi kích hoạt Luật Âm sẽ nhận hiệu ứng Buff-Skill-SSR-Kinnara-Khan-Na-La-Am-Duong-Su-Onmyoji-Gameviet.mobi-2 kháng 1 lần khống chế (trong 1 lượt).
Level5: Giảm 1 Quỷ Hoả tiêu hao khi kích hoạt Luật Âm.

 

Skill-SSR-Kinnara-Khan-Na-La-Am-Duong-Su-Onmyoji-Gameviet.mobi-3

Cung: Xích Chỉ Hà
Đánh đơn mục tiêu gây 150% sát thương. Có 100% chính xác cơ bản gây hiệu ứng Cô Lập cho mục tiêu trong 2 lượt.

Hiệu ứng Cô Lập Buff-Skill-SSR-Kinnara-Khan-Na-La-Am-Duong-Su-Onmyoji-Gameviet.mobi-4:

Không thể chia sẻ hoặc chuyển hướng sát thương bởi hiệu ứng ngự hồn hoặc kỹ năng bị động của thức thần.

 

Skill-SSR-Kinnara-Khan-Na-La-Am-Duong-Su-Onmyoji-Gameviet.mobi-4

Thương: Sơn Xuy
Tấn công ngẫu nhiên 5 lần, mỗi lần bằng 90% lực công của Kinnara lên 1 kẻ địch ngẫu nhiên và không kích hoạt hiệu quả Ngự Hồn của kẻ địch.

 

Skill-SSR-Kinnara-Khan-Na-La-Am-Duong-Su-Onmyoji-Gameviet.mobi-5

Giốc: Thần Cung Hoa Huy
Tăng cho toàn đội 10% thanh hành động và 40% sát thương chí mạng trong 2 lượt.

 

Skill-SSR-Kinnara-Khan-Na-La-Am-Duong-Su-Onmyoji-Gameviet.mobi-6

Chuỷ: Huân Phong
Hồi máu cho toàn đội bằng 80% công của Khẩn Na La và tăng 40% phòng ngự trong 2 lượt.

 

Skill-SSR-Kinnara-Khan-Na-La-Am-Duong-Su-Onmyoji-Gameviet.mobi-7

Vũ: Triệt
Nhận 1 quỷ hoả, và giải 1 hiệu ứng debuff ngẫu nhiên cho toàn đội. Nếu số lượng debuff giải được lớn hơn 3 thì nhận thêm được 1 quỷ hoả.

SSR-Kinnara-Khan-Na-La-Am-Duong-Su-Onmyoji-Gameviet.mobi-1

_
English

Skill2​ Break (passive): At the start of Kinnara’s turn, she gains 1 random music note and gains its effect upon usage.

Awakened
Number of music notes gained at the start of Kinnara’s turn is increased to 2.

Level2 After playing a music note her move bar is increased by 35%
Level3 At the start of every round she will take Buff-Skill-SSR-Kinnara-Khan-Na-La-Am-Duong-Su-Onmyoji-Gameviet.mobi-1 50% reduced damage from crit attacks, after playing a music note 10% of the reduced damage will be converting into Buff-Skill-SSR-Kinnara-Khan-Na-La-Am-Duong-Su-Onmyoji-Gameviet.mobi-3 20% crit damage
Level4 After playing a music note she will gain Buff-Skill-SSR-Kinnara-Khan-Na-La-Am-Duong-Su-Onmyoji-Gameviet.mobi-2 Shelter (lasts for 1 turn)
Level5 Onibi cost is reduced by 1

Fa: Red Haze Deals damage equal to 150% of Kinnara’s attack to a single target and has a 100% base chance of inflicting Isolation, lasts for 2 turns.

Isolation
Damage received cannot be shared or redirected by mitama effects or shikigami skills/passives.

So: Bright Gold: Attacks 5 times dealing damage equal to 90% of Kinnara’s attack to random enemies. Will not trigger enemies’ mitama.

Ra: Shrine’s Radiance: Increases move bar by 10% and crit damage by 40% for all allies, lasts for 2 turns.

Do: Summer Breeze: Restores HP for all allies by 80% of Kinnara’s attack and increases theirdefense by 40%, lasts 2 turns.

Re: Become Clear: Gain 1 onibi and dispels 1 debuff or control effect from all allies. If no more than 3 debuffs or control effects are displled, 1 additional onibi is gained.

 

Skill-SSR-Kinnara-Khan-Na-La-Am-Duong-Su-Onmyoji-Gameviet.mobi-8

Skill3: Cấp

(3 lửa) Tấu lên Nghiêm Đảo Chi Luật, tấn công mục tiêu kẻ thù 5 lần bằng các nốt nhạc, mỗi lần gây 50% sát thương.

Level2 – Sát thương tăng lên 53%
Level3 – Sát thương tăng lên 56%
Level4 – Sát thương tăng lên 60%
Level5 – Khi tấn công sẽ thêm toàn bộ hiệu ứng của Luật Âm đã kích hoạt.

English

Skill3 Ending Attack a single target 5 times with each hit dealing damage equal to 50% of Kinnara’s attack.

Level2 Damage increases to 53%
Level3 Damage increases to 56%
Level4 Damage increases to 60%
Level5 All gained music note effects will be added to this attack

 

SSR-Kinnara-Khan-Na-La-Am-Duong-Su-Onmyoji-Gameviet.mobi-2

Xem Thêm:

 

5/5 - (39 votes)