Chi Tiết Bộ Kỹ Năng SP Phược Cốt Thanh Cơ Bakkotsu Kiyo Hime Onmyoji

SP Bakkotsu Kiyo Hime Phược Cốt Thanh Cơ sẽ gia nhập bộ sưu tập thức thần SP Âm Dương Sư trong thời gian tới. SP Thanh Cơ có vai trò tấn công đơn thể và có thể triệu hồi pet. Bộ kỹ năng của SP Thanh Cơ khá là bá đạo, vừa vô hiệu hoá khả năng hồi máu, kéo thanh hành đồng của mục tiêu. Vừa giảm công, tăng sát thương nhận vào và giảm thủ của mục tiêu… SP Bakkotsu Kiyo Hime xuất hiện sẽ là một làn gió mới trong PVP leo rank. Hãy cùng Game Việt xem qua Chi Tiết Bộ Kỹ Năng SP Bakkotsu Kiyo Hime Phược Cốt Thanh Cơ Onmyoji ở bài viết bên dưới.

 

SP-Bakkotsu-Kiyo-Hime-Phuoc-Cot-Thanh-Co-Am-Duong-Su-Onmyoji-Gameviet.mobi-1

Chi Tiết Bộ Kỹ Năng SP Bakkotsu Kiyo Hime

Skill-SP-Bakkotsu-Kiyo-Hime-Phuoc-Cot-Thanh-Co-Am-Duong-Su-Onmyoji-Gameviet.mobi-1

Skill1: Triền Tâm

(0 Lửa) Đánh thường. SP Bakkotsu kích nổ sương mù vào mục tiêu gây 70% sát thương theo công.
Phược Cốt Thanh Cơ mỗi lần tấn công sẽ gắn 1 debuff “trúng độc” 3 tầng duy trì trong 5 lượt lên mục tiêu. Đồng thời khiến mục tiêu bị giảm 20 điểm phòng thủ đến hết trận (tối đa giảm 200 điểm).

Level2: Sát thương tăng thành 80% công
Level3: Sát thương tăng thành 90% công
Level4: Sát thương tăng thành 100% công
Level5: SP Bakkotsu Kiyo Hime mỗi lần tấn công sẽ gắn 1 debuff trúng độc cấp độ 5 duy trì trong 5 lượt lên mục tiêu. Đồng thời, khiến kẻ này bị giảm 50 điểm phòng thủ đến hết trận (tối đa giảm 500 điểm).

Trúng Độc (trạng thái, giảm ích): Giảm 10% tốc độ. Khi chịu sát thương gián tiếp sẽ bị bỏ qua phòng thủ bằng số cấp độ độc x 10. Nhiều debuff trúng độc có thể cộng dồn hiệu lực trừ thủ.

English

Skill1  (纏心): SP Bakkotsu Kiyo Hime attacks a single target dealing damage equal to 70% of SP Bakkotsu Kiyo Hime’s attack. When SP Bakkotsu uses this attack, inflicts poison level 3 lasts for 5 turns. Also reduces the target’s Debuff defense by 20, lasts until the end of battle (max 200).

Poison
Debuff, State: Speed is reduced by 10%. When receiving indirect damage, defense is reduced by 10 * poison level. Poison can be stacked.

Level2 Increases damage to 80%
Level3 Increases damage to 90%
Level4 Increases damage to 100%
Level5 Poison level increases 5 and defense reduction increases to 50 (max 500)

 

Skill-SP-Bakkotsu-Kiyo-Hime-Phuoc-Cot-Thanh-Co-Am-Duong-Su-Onmyoji-Gameviet.mobi-2

Skill2 Thực Cốt

(0 lửa) Chọn 1 mục tiêu không tính vật triệu hồi để gắn debuff Oán, đồng thời gọi ra Xà Linh. Mỗi hiệp đấu chỉ được gọi 1 lần. Hiệu quả duy nhất.
Khi mục tiêu dính Oán bị kết liễu thì Xà Linh trở về. SP Thanh Cơ được giải toàn bộ khống chế (giải được cả hiệu ứng trục xuất cho SP Thanh Cơ – skill của Hoàn). Và hấp thụ 40% tất cả các thuộc tính của mục tiêu.

Dính sát thương chí tử (gây chết) thì nhảy xồ vào mục tiêu đang dính Oán. Khiến mục tiêu sau đó chịu sát thương gián tiếp thì bị giảm máu tối đa bằng đúng số sát thương gánh chịu (tối đa giảm 20%). Sau đó sẽ chết cùng Xà Linh.

Lv2: Sau khi Xà Linh hành động thì tăng cho SP Thanh Cơ 30% thanh hành động.
Lv3: Khi được triệu hồi Xà Linh hành động ngay lập tức
Lv4: Xà Linh tồn tại thì SP Thanh Cơ được giảm 40% sát thương nhận vào. Giảm sát thương nhận vào của SP Thanh Cơ áp dụng cho cả sát thương chuẩn.
Lv5: Kẻ địch dính Oán hành động xong thì Xà Linh được tấn công thêm 1 lần.

Oán (thông dụng, ấn ký): Mỗi 1% máu mất đi sẽ  tăng 1% sát thương nhận vào và giảm 1% chỉ số tấn công.

Xà Linh (vật triệu hồi): Không thể bị tấn công, thừa hưởng toàn bộ chỉ số của SP Thanh Cơ. Lúc được gọi ra thì loại bỏ vật triệu hồi hiện tại khỏi vị trí vật triệu hồi. Khi hành động nó sẽ tấn công kẻ dính “Oán” gây 200% sát thương và gắn thêm debuff “Oán Hỏa” trong 1 lượt.
Xà Linh sẽ không thể bị Hóa Kình chọn làm mục tiêu để gắn Xích Giáp xả sát thương chuẩn AOE.

Oán Hỏa Skill-SP-Bakkotsu-Kiyo-Hime-Phuoc-Cot-Thanh-Co-Am-Duong-Su-Onmyoji-Gameviet.mobi-5: Gây 99% sát thương gián tiếp khi bắt đầu lượt.

_
English

Skill2​ (蝕骨) (passive): After selecting a non-summoned enemy, SP Kiyo Hime inflicts them with 恐 and summons her Snake Spirit. This skill can only be used once per round, unique effect.
When SP Kiyohime receives lethal damage, the Snake Spirit launches at the target with 恐 and reduces their max HP by the same amount of damage she received (max 20% of the target’s HP), and then the Snake Spirit is KO’d.


Common, Mark: For every 1% of HP lost upon being inflicted, reduces attack by 1% and increases damage received by 1%.

怨火
Debuff, State: Deals 99% indirect damage at the start of turn.

Snake Spirit 

Cannot receive damage. It inherits all of SP Kiyo Hime’s stats and replaces any already existing summoned ally on the field. During its turn, attacks the target with 恐 dealing damage equal to 200% of its attack. Then inflicts them with 怨火, last for 1 turn.
When the target with 恐 is KO’d, the Snake Spirit returns to SP Kiyo Hime and removes all controlling effects on her, and absorbed of all the KO’d target’s stats (absorbed attack and HP cannot exceed SP Kiyo Hime’s).

麗障
Buff, Mark: Damage received is reduced by 60% (cannot exceed 40% of own attack). This effect is removed upon receiving a single attack.

Level2 After the Snake Spirit attacks, increases SP Kiyo Hime’s move bar by 30%
Level3 After the Snake Spirit is summoned it immediately launches an attack
Level4 When the Snake Spirit is on the field, grants SP Kiyo Hime damage reduction (includes true damage)
Level5 After the target with 恐 takes an action, the Snake Spirit immediately attacks

 

Skill-SP-Bakkotsu-Kiyo-Hime-Phuoc-Cot-Thanh-Co-Am-Duong-Su-Onmyoji-Gameviet.mobi-3

Skill3 Giáng Cổ Chi Đồng

(3 Lửa) SP Thanh Cơ tấn công 1 mục tiêu 3 lần, mỗi lần gây 70% sát thương theo công. Đồng thời gắn 1 tầng debuff Đồng Cổ lên mục tiêu trong 1 lượt. Sau khi Xà Linh trở về, kỹ năng chuyển thành Ái Oán Chước Thân.
Đồng Cổ (giảm ích, ấn ký): Tích lũy tối đa 3 tầng. Khi được hồi máu, tiêu trừ 1 tầng để vô hiệu hóa hồi máu.

Oán Hỏa Skill-SP-Bakkotsu-Kiyo-Hime-Phuoc-Cot-Thanh-Co-Am-Duong-Su-Onmyoji-Gameviet.mobi-6(giảm ích, ấn ký): Đầu lượt nhận 99% sát thương gián tiếp.

Lv2: Sát thương mỗi lần tấn công tăng lên 85%.
Lv3: Debuff Đồng Cổ sẽ tiêu trừ 1 tầng để vô hiệu hóa khả năng được buff hành động của mục tiêu (cấm kéo lượt).
Lv4: Sát thương mỗi lần tấn công tăng lên 100%.
Lv5: Debuff Đồng Cổ kích hoạt thì giảm 8% máu tối đa của mục tiêu (tối đa giảm 20%). Máu tối đa theo mức cao nhất, chưa tính bị giảm trừ các kiểu.

 

Skill-SP-Bakkotsu-Kiyo-Hime-Phuoc-Cot-Thanh-Co-Am-Duong-Su-Onmyoji-Gameviet.mobi-4

Skill Ái Oán Chước Thân (3 Lửa): Tấn công mục tiêu 3 lần mỗi lần gây 70% sát thương và gắn debuff Đồng Cổ trong 1 lượt. Sau đó gắn “Oán Hỏa” cho toàn bộ quân địch trong 3 lượt. Đẳng cấp kỹ năng tuân theo cấp độ của Giáng Cổ Chi Đồng.

SP-Bakkotsu-Kiyo-Hime-Phuoc-Cot-Thanh-Co-Am-Duong-Su-Onmyoji-Gameviet.mobi-2

_
English

Skill3 (降蠱の瞳) Attacks a single target 3 times, dealing damage equal to 70% of SP Kiyo Hime’s attack with each hit and inflicts them with 瞳蠱, sustained for 1 turn.
When the Snake Spirit returns to SP Kiyo Hime, this skill changes to 愛怨灼身.

瞳蠱
Debuff, Mark: Triggers when the inflicted target receives healing, consumes 1 layer to negate the effect. Max 3 layers.

Level2 Damage for each hit increases to 85%
Level3 When the target with 瞳蠱 receives a boost to their move bar, 1 layer is consumed to negate the effect
Level4 Damage for each hit increases to 100%
Level5 When 瞳蠱 is triggered, reduce the target’s max HP by 8% (max 20%)

Skill 愛怨灼身
Attacks a single target 3 times, dealing damage equal to 70% of SP Kiyo Hime’s attack with each hit and inflicts them with 瞳蠱, sustained for 1 turn. Then inflicts all enemies with 怨火, last for 3 turns.

 

Ngự hồn đề nghị:

Châm Nữ, Võng Thiết, Tâm Nhãn…
Công (Tốc)/Công/Crit/Crit Dmg.

SP-Bakkotsu-Kiyo-Hime-Phuoc-Cot-Thanh-Co-Am-Duong-Su-Onmyoji-Gameviet.mobi-6-2

Xem Thêm:

4.9/5 - (33 votes)