Ngự Hồn Cá Trê Jishin Namazu Soul Onmyoji

Ngu-hon-ca-tre-soul-Jishin-Namazu-am-duong-su-onmyoji-0

Name

Cá Trê, Jishin Namazu, 地震鲶

Type

Soul Boss – Random Attribute

Set 1

Thuộc tính ngẫu nhiên +8% / Random Stat 8% (DEF bonus 16%, except SPD and Crit DMG)

Set 2

Khi bắt đầu chiến đấu với quái vật sẽ nhận được hiệu ứng giảm 60% sát thương nhận vào. Mỗi lần chịu đòn sẽ chuyển 6% thủ thành 1.5% sát thương, chỉ tính 1 lần chuyển stack nếu dính skill nhiều đòn đánh cùng lúc.

phim-thuyet-minh-haychill

At the start of a battle against monters, grants 60% damage reduction. When taking damage, tranfer 6% damage reduction to 1.5% damage boost. Triggers only once for a single attack..

Phân tích ngự hồn / Soul Analysis

Dùng rất tốt cho PBBM, siêu boss Quỷ Vương hay rắn real – dành cho dame chính.

Thức thần khuyên dùng / Sample Shikigami


Shuten Doji, Ootengu…


Danh Sách Ngự Hồn | Soul List Onmyoji
Danh Sách Thức Thần Âm Dương Sư Onmyoji

Rate this post