Ngự Hồn Nhện Đất Tsuchigumo Soul Onmyoji

Ngu-hon-nhen-dat-soul-Tsuchigumo-am-duong-su-onmyoji-0

Name

Nhện Đất, Tsuchigumo, 土蜘蛛

Type

Soul Boss – Random Attribute

Set 1

Thuộc tính ngẫu nhiên +8% / Random Stat 8% (DEF bonus 16%, except SPD and Crit DMG)

Set 2

Khi gây sát thương lên quái vật sẽ để lại 1 ấn Nhện đất, giảm 10% tốc độ và gây 10% sát thương gián tiếp, duy trì 1 lượt và tối đây 3 stack.

phim-thuyet-minh-dongchill

When dealing damage to monsters, inflicts a layer of  Tsuchigumo mark (stack up to 3 layers) on them, reducing their SPD by 10% and inflicts 10% indirect damage for 1 turn.

Phân tích ngự hồn / Soul Analysis

Phù hợp cho các thức thần hỗ trợ có tấn công như Sửu Nữ đề đẩy lùi tốc boss và thêm tí sát thương.

Thức thần khuyên dùng / Sample Shikigami


Ushi no Toki, Kamikui…


Danh Sách Ngự Hồn | Soul List Onmyoji
Danh Sách Thức Thần Âm Dương Sư Onmyoji

5/5 - (1 vote)