Ngự Hồn Thế Hồn Soul Edge Soul Onmyoji

Ngu-hon-the-hon-soul-Soul-Edge-am-duong-su-onmyoji-0

Name

Thế Hồn, Soul Edge, 薙魂

Type

Máu / Health

Set 2

+15% Máu / +15% Health

Set 4

Có xác suất 50% giảm 20% sát thương cho đồng đội bị tấn công bằng kỹ năng đơn thể, đồng thời chia sẻ 50% sát thương lần công kích này.

phim-thuyet-minh-haychill

50% chance to decrease 20% of one ST damage to an ally, plus share 50% of the damage.

Phân tích ngự hồn / Soul Analysis

Rất phù hợp với các Thức Thần hỗ trợ và đỡ đòn trong đội hình. Là một hiệu ứng rất tốt, quan trọng và cần thiết trong một đội hình mà các Thức Thần hỗ trợ có thể hỗ trợ cho đội hình.

Có thể khắc chế, chống lại sự tấn công mạnh mẽ của các đội hình sát thương dồn, sát thương đơn mục tiêu, các loại Ngự Hồn sát thương dồn như Phá Thế. Bảo vệ được đội hình khỏi việc bị dứt điểm nhanh trong một lượt.

 

This is considered to be a “tank” Soul, Kaguya is one of the popular users when she’s released. This Soul is surprisingly useful in increasing survivability.

Thức thần khuyên dùng / Sample Shikigami

Kaguya, SSR Ichimoku Ren, Ebisu, Sakura no Sei, Mannendake, Hitotsume Kozou…

 

Thích hợp cho mọi loại đội hình. Có thể áp dụng với nhiều đội hình, chiến thuật khác nhau để tận dụng hiệu quả trong cả PVP và PVE.

Trong một đội hình có nhiều Thức Thần mang Thế Hồn, các hiệu ứng sẽ không kích hoạt cùng lúc để bảo vệ cho Thức Thần bị tấn công, mà sẽ lần lượt được kích hoạt ngẫu nhiên, và sẽ không bị phụ thuộc bởi lượng máu còn sót lại của Thức Thần.

 


Danh Sách Ngự Hồn | Soul List Onmyoji
Danh Sách Thức Thần Âm Dương Sư Onmyoji

5/5 - (2 votes)