Ngự Hồn Kính Cơ Mirror Lady Soul Onmyoji

Ngu-hon-kinh-co-soul-Mirror-Lady-am-duong-su-onmyoji-0

Name

Kính Cơ, Mirror Lady, 镜姬

Type

Máu / Health

Set 2

+15% Máu / +15% Health

Set 4

Khi nhận sát thương có tỷ lệ 30% phản lại 100% sát thương vào kẻ gây sát thương. Với mục tiêu bị hiệu ứng Khiêu khích giảm 60% tỷ lệ kích hoạt Ngự hồn.

 

30% chance to reflect 100% of damage received; reduce 60% proc chance when attacked by provoked enemies.

Phân tích ngự hồn / Soul Analysis

Kính Cơ sẽ không tương tác hay kích hoạt với Thuật Pháp của Kagura (Triệu Hồi: Tục Mệnh) và Yao Bikuni (Ấn Chiêm Tinh I). Khắc chế cứng của rất nhiều Thức Thần sát thương chủ lực cùng các Ngự Hồn sát thương mạnh như Châm Nữ, Phá Thế…

Sử dụng tốt trong PVP. Sát thương từ Kính Cơ sẽ bỏ qua mọi loại khiên/giáp hỗ trợ.

Nếu đang sử dụng Liên Kết Sinh Mệnh của Shouzu, Thức Thần mang Kính Cơ bị tấn công trực tiếp thì hiệu ứng Kính Cơ kích hoạt sẽ phản lại toàn bộ sát thương, nhưng Thức Thần mang Kính Cơ chỉ chịu sát thương đã chia sẻ.

A very strong Soul; players shoul have 5 4-sets for carrying fodders with a high level Kagura; In late game PVP, basically all the supporting Shikigamis have a set of Mirror Maiden.

Thức thần khuyên dùng / Sample Shikigami

SSR Ichimoku Ren, Momo no Sei, SR Sakura no Sei, Shouzu, Doujo, Oguna, Heiyo, Yamausagi…

Hiệu ứng ngự hồn Kính Cơ dễ kích hoạt, không quá kén chọn đội hình hay loại Thức Thần sử dụng. Phù hợp với phàn đông các Thức Thần hỗ trợ, đỡ đòn, một vài Thức Thần gây sát thương cũng có thể sử dụng Kính Cơ tùy theo chiến thuật của đội hình. Kết hợp rất tốt cùng Hitotsume Kozou để trị các Thức Thần gây sát thương chí mạng nhiều lần.

 

 


Danh Sách Ngự Hồn | Soul List Onmyoji
Danh Sách Thức Thần Âm Dương Sư Onmyoji

5/5 - (1 vote)