Ngự Hồn Độ Phật Nuribotoke Soul Onmyoji

Ngu-hon-do-phat-soul-Nuribotoke-am-duong-su-onmyoji-0

Name

Độ Phật, Nuribotoke, 塗仏

Type

Máu / Health

Set 2

+15% Máu / +15% Health

Set 4

Hiệu ứng duy nhất. Kết thúc lượt đánh mà lượt đánh ấy chỉ đánh thường hoặc bị khống chế thì cả team tăng thêm 15% kháng và sát thương, duy trì 2 lượt, riêng thức thần đeo ngự tăng gấp đôi. Duy trì 2 lượt.

phim-thuyet-minh-dongchill

 

Unique effect. At the end of the equipper’s turn, after they use a normal attack or are unable to move, all allies gain +15% resist and attack up. The effect is doubled for the equipper. Lasts for 2 turns.

Phân tích ngự hồn / Soul Analysis

Phù hợp với phần lớn các Thức Thần đỡ đòn, Thức Thần trị liệu, giải khống chế. Khắc chế 1 phần các đội hình khống chế. Giúp team tránh bị khống chế liên tục trong nhiều lượt.

Thức thần khuyên dùng / Sample Shikigami

Juzu Sổ Châu, Vũ Nữ Ame Onna, Ebisu, Điểu Kachou Fuugetsu, Thố Hoàn Usagimaru

 

Nên ưu tiên sử dụng ngự hồn Độ Phật Nuribotoke cho các thức thần có kỹ năng giải khống chế. Sử dụng cho team khắc chế đội hình khống chế.

 


Danh Sách Ngự Hồn | Soul List Onmyoji
Danh Sách Thức Thần Âm Dương Sư Onmyoji

5/5 - (2 votes)