Ngự Hồn Hoang Cốt Lâu Odokuro Soul Onmyoji

Ngu-hon-hoang-cot-lau-soul-Gashadokuro-am-duong-su-onmyoji-0

Name

Hoang Cốt Lâu, Odokuro, 荒骷髅

Type

Soul Boss – Random Attribute

Set 1

Thuộc tính ngẫu nhiên +8% / Random Stat 8% (DEF bonus 16%, except SPD and Crit DMG)

Set 2

Tăng 10% sát thương lên quái vật, nếu bị tấn công thì hiệu ứng sẽ tăng thành 25%, duy trì trong 1 lượt.

phim-thuyet-minh-dongchill

Increases damage dealt to monters by 10% for 1 turn. If taking damage from  monters, i ncreases the damage boost effect to 25%.

Phân tích ngự hồn / Soul Analysis

Dùng cho dame chính, PVE mạnh khỏi bàn.

Thức thần khuyên dùng / Sample Shikigami


Danh Sách Ngự Hồn | Soul List Onmyoji
Danh Sách Thức Thần Âm Dương Sư Onmyoji

5/5 - (4 votes)