Ngự Hồn Quỷ Linh Ca Kỹ Ghostly Songstress Soul Onmyoji

Ngu-hon-quy-linh-ca-ky-soul-Ghostly-Songstress-am-duong-su-onmyoji-0

Name

Quỷ Linh Ca Kỹ, Ghostly Songstress, 鬼灵歌伎

Type

Soul Boss – Random Attribute

Set 1

Thuộc tính ngẫu nhiên +8% / Random Stat 8% (DEF bonus 16%, except SPD and Crit DMG)

Set 2

Hiệu ứng ngự hồn bị động duy nhất, khi gây sát thương 5 lần lên mỗi mục tiêu sẽ tạo thành thương tổn max 20% máu của địch, bỏ qua thủ và không quá 255% công bản thân.

phim-thuyet-minh-haychill

After dealing damage to a monter 5 times, the next attack to a monter inflicts damage equal to 20% of its max HP. Ignoring its defense, to a max of 255% of own attack.

Phân tích ngự hồn / Soul Analysis

Với các đội hình đua sát thương ở Boss thế giới hay đánh Boss Quỷ Vương nhanh nhất, việc sở hữu những bộ ngự Siêu Boss này là điều gần như bất buộc phải có. Chúc các Âm Dương Sư sẽ có thể tìm được bộ ngự tốt nhất cho mình mà không gặp khó khăn gì nhé.

Thức thần khuyên dùng / Sample Shikigami


Danh Sách Ngự Hồn | Soul List Onmyoji
Danh Sách Thức Thần Âm Dương Sư Onmyoji

5/5 - (3 votes)