Ngự Hồn Lung Xa Oboroguruma Soul Onmyoji

Ngu-hon-lung-xa-soul-Oboroguruma-am-duong-su-onmyoji-0

Name

Lung Xa, Oboroguruma, 胧车

Type

Soul Boss – Random Attribute

Set 1

Thuộc tính ngẫu nhiên +8% / Random Stat 8% (DEF bonus 16%, except SPD and Crit DMG)

Set 2

Khi nhận sát thương từ quái vật sẽ có 50% tỉ lệ tự tăng 30% thanh hành động, chỉ kích hoạt 1 lần nếu bị tấn công nhiều đòn đánh.

phim-thuyet-minh-dongchill

When taking damage from monsters, has a 50% chance of raising the Move Bar by 30%. Triggers only once for a single attack.

Phân tích ngự hồn / Soul Analysis

Có thể dùng ngự hồn cho healer hoặc mật đào để chạy nhanh buff tốc cho team.

Thức thần khuyên dùng / Sample Shikigami


Shuten Doji, Momo, Yokinshi, Shishio, Ichimokuren…


Danh Sách Ngự Hồn | Soul List Onmyoji
Danh Sách Thức Thần Âm Dương Sư Onmyoji

5/5 - (1 vote)