Ngự Hồn Miêu Phục Boroboroton Soul Onmyoji

Ngu-hon-mieu-phuc-soul-Boroboroton-am-duong-su-onmyoji-0

Name

Miêu Phục, 被服, Boroboroton 暮露暮露団

Type

Máu / Health

Set 2

+15% Máu / +15% Health

Set 4

Giảm 30% sát thương phải chịu.

phim-thuyet-minh-dongchill

Receives 30% less damage.

Phân tích ngự hồn / Soul Analysis

Miêu Phục sẽ kích hoạt khi Thức Thần mang nó bị tấn công, kể cả khi đang trong trạng thái bị câm lặng (không phải bị phong ấn, khống chế).

Khi Ibaraki Douji gây sát thương trong trạng thái bị động (bị khiêu khích…), lượng sát thương được tăng thêm từ sát thương của Ibaraki Douji sẽ bỏ qua hiệu ứng của Miêu Phục.

Khi Shouzu sử dụng Liên Kết Sinh Mệnh, lượng sát thương chia sẻ tới Thức Thần mang Miêu Phục sẽ không kích hoạt hiệu ứng Miêu Phục, ngược lại, nếu Thức Thần mang Miêu Phục là mục tiêu bị tấn công trực tiếp, hiệu ứng của Miêu Phục sẽ được kích hoạt.

Boroboroton “appears” to activate when receiving damage, even if its effect is in fact negated (not sealed)
As Ibarakidouji’s passive deals “real damage,” overflow from Ibarakidouji’s attack ignores Boroboroton’s effect
As Shouzu’s link deals “real damage”, the damage conveyed to equipper will not activate Boroboroton’s effect, conversely, if the equipper is attacked directly, Boroboroton will trigger and affect the real damage

Thức thần khuyên dùng / Sample Shikigami

Đào Hoa Yêu, Tọa Phu Đồng Tử, Ly Miêu, Binh Dũng, Sơn Thố, Huân.

Công dụng của ngự hồn Miêu Phục không đa dạng lắm khi không mang lại nhiều lợi ích trong cả PVP và PVE. Tuy nhiên, nếu có thể xây dựng một thức thần gánh chịu sát thương cho toàn đội hình, Miêu Phục có thể là một lựa chọn có thể cân nhắc.

 


Danh Sách Ngự Hồn | Soul List Onmyoji
Danh Sách Thức Thần Âm Dương Sư Onmyoji
Vị Trí Thức Thần Nhiệm Vụ Truy Nã 
Hướng Dẫn Hợp Thành Thẻ Kết Giới

 

5/5 - (3 votes)