Ngự Hồn Hoả Linh Azure Basan Soul

Ngu-hon-hoa-linh-soul-Azure-Basan-am-duong-su-onmyoji-0

Name

Hoả Linh, Azure Basan, Karei 火霊

Type

Chính Xác / Accuracy

Set 2

+15% Chính xác / +15% Accuracy

Set 4

Khi bắt đầu mỗi hiệp đấu được tăng 3 Quỷ hoả.

phim-thuyet-minh-dongchill

Gains 3 extra will-o’-the-wisp on the beginning of the round (a new round is considered as a new beginning).

Phân tích ngự hồn / Soul Analysis

Ngự hồn Hoả Linh Azure Basan phù hợp với các Thức Thần hỗ trợ. Các team cần quỷ hỏa lớn đầu trận để xã skill nhanh lúc đầu trận. Chỉ có 1 Ngự hồn Hỏa Linh được kích hoạt vào đầu trận trong trường hợp đội hình có nhiều Thức Thần trang bị Hỏa Linh.

Gần như không có tác dụng gì khác sau khi cấp 3 quỷ hỏa vào đầu trận. Nếu trận đấu kéo lâu dài sẽ càng không có tác dụng. Sử dụng chủ yếu trong PVP, đánh boss không nên dùng.

Suitable for teams not using Zashiki but needing the initial fire. There will only be one activation of Fie Fairy in a team. Only one shikgami will activate if two or more shikigami are equipping it.

Thức thần khuyên dùng / Sample Shikigami

Huy Dạ Cơ Kaguya, Tọa Phu Đồng Tử Zashiki Warashi, Tiêu Đồ, Sơn Thố Yamausagi…

Ngự hồn Hoả Linh phù hợp để đánh các Phó bản nhiều ải, lượt như Cổng Âm Giới, Phó Bản Ngự Hồn… Mỗi đội hình chỉ cần 1 bộ hiệu ứng Hỏa Linh để đỡ phung phí vị trí cho các Ngự Hồn phù hợp khác. Có thể kết hợp cùng Chiêu Tài và các Thức Thần cấp quỷ hỏa khác để chống lại các đội hình trừ quỷ hỏa

 


Danh Sách Ngự Hồn | Soul List Onmyoji
Danh Sách Thức Thần Âm Dương Sư
Vị Trí Thức Thần Nhiệm Vụ Truy Nã 
Hướng Dẫn Hợp Thành Thẻ Kết Giới

 

4/5 - (4 votes)