Hướng Dẫn Chơi Thức Thần Cửu Thứ Lương Kujira Onmyoji

Thức Thần SR Cửu Thứ Lương Kujira là thức thần SR có thể thay đổi cả meta game khi ra mắt. Hãy cùng Game Việt tìm hiểu bộ kỹ năng và đội hình mạnh nhất của SR Cửu Thứ Lương Kujira trong Âm Dương Sư Onmyoji qua bài viết Hướng Dẫn Chơi Thức Thần Cửu Thứ Lương Kujira Onmyoji bên dưới:

 

Tổng quan thức thần Cửu Thứ Lương Kujira

Kujira (Cửu Thứ Lương) 久次良

– Độ hiếm: Thức Thần SR

phim-thuyet-minh-dongchill

– Vai trò: Dmg chính (đơn thể) + Hỗ trợ

cửu thứ lương kujira âm dương sư

 

 

Chi tiết bộ kĩ năng

Skill-SR-Cuu-Thu-Luong-Kujira-Onmyoji-Gameviet.mobi-1

Skill1:【KÌNH CỐT•TRÚ】: (Đánh thường, 0 mana)

Trước khi đến lượt của bản thân, Cửu Thứ Lương trao cho toàn đội Cốt Thuẫn. Sau đó chém địch bằng Cốt Đao, gây ra sát thương bằng 80% lực công kích. Khi trao Cốt Thuẫn, nếu toàn đội đều có Cố Thuẫn thì lúc tấn công sẽ được thêm 1 lượt Sát Thương Thật, lượt sát thương này bằng 10% lượng máu cao nhất của địch ( không vượt qua 120% lực công kích)

【Cốt Thuẫn】
Giảm 40% crit dmg khi bị đánh (1 lượt). Khi chịu crit dmg, Cốt Thuẫn sẽ biến mất khi kết thúc lượt.
【Sát Thương Thật】
Sát thương này sẽ bỏ qua def của địch

Lv 2. Sát thương tăng lên thành 85% lực công kích
Lv 3. Sát thương tăng lên thành 90% lực công kích
Lv 4. Sát thương tăng lên thành 95% lực công kích
Lv 5. Sát thương tăng lên thành 100% lực công kích

 

Skill-SR-Cuu-Thu-Luong-Kujira-Onmyoji-Gameviet.mobi-6

Kình Cốt – Khai: Khi trong trạng thái tấn công
Hướng đến địch gây sát thương bằng 100% lực tấn công.
Lv2. Sát thương tăng lên thành 105% lực công kích
Lv3. Sát thương tăng lên thành 110% lực công kích
Lv4. Sát thương tăng lên thành 115% lực công kích
Lv5. Sát thương tăng lên thành 125% lực công kích và khi có crit chắc chắn gây 2 lần critdmg

_
English

Skill1 Whale Bones: Stationary (鲸骨·驻/鯨骨・駐): At the start of the turn all allies gain Skeletal Shield, then Kujira attacks a single target enemy dealing damage equal to 80% of his attack.
When an ally with Skeletal Shield is attacked, Kujira counter-attacks dealing extra true damage equal to 10% of the enemy’s HP (cannot exceed 120% of his attack). If Kujira is in Assault mode, the skill changes to Whale Bones: Cut Open.

Skeletal Shield
When an ally receives a crit attack, reduce the damage by 40% and that ally’s Skeletal Shield disappears

Level2 Damage increases to 85%
Level3 Damage increases to 90%
Level4 Damage increases to 95%
Level5 Damage increases to 100%

Whale Bones: Cut Open (鲸骨·开/鯨骨・開): Kujira attacks a single target enemy dealing damage equal to 100% his attack.
If Kujira is in Defensive mode, the skill changes to Whale Bones: Stationary.

Double Crit
Buff, Mark:When landing a crit attack, the crit damage is doubled.

Level2 Damage increases to 105%
Level3 Damage increases to 110%
Level4 Damage increases to 115%
Level5 Damage increases to 125%, when this attack crits a Double Crit is dealt instead

 

Skill-SR-Cuu-Thu-Luong-Kujira-Onmyoji-Gameviet.mobi-2

Skill2:【DĨ THỦ VI CÔNG】(Bị động):

Hiệu ứng duy nhất: Khi đồng đội chịu sát thương (không tính dmg được dây Sò chia sẻ) mà không có khiên Cốt Thuẫn thì Cửu Thứ Lương sẽ trao khiên, đồng thời phản kích lại địch nào vừa đánh đồng đội mình.
Trong 1 lượt, nếu có nhiều thức thần không có Cốt Thuẫn, Cửu Thứ Lương sẽ chỉ trao Cốt Thuẫn cho 1 thức thần duy nhất rồi phản công. Ở trạng thái chiến đấu, skill chuyển thành 「協同作戦」(đồng tâm tác chiến)

Skill-SR-Cuu-Thu-Luong-Kujira-Onmyoji-Gameviet.mobi-3

Đồng Tâm Tác Chiến 「協同作戦」
Có 30% khả năng đánh ké

English

Skill2 Defensive to the Offensive (以守为攻): Unique Effect.
When an ally without Skeletal Shield is going to receive a direct damage, that ally receives Skeletal Shield before the damage occurs and then Kujira counters the attacker with a normal attack.
If multiple allies without Skeletal Shield are going to receive damage at the same time, only one of them will receive Skeletal Shield.
If Kujira is in Assault mode, this skill changes to Co-op.

Skeletal Shield
When an ally receives a crit attack, reduce the damage by 40% and that ally’s Skeletal Shield disappears.

Co-op (协战/協同作戦): Kujira has a 30% chance of co-oping with an ally when they use a normal attack. If Kujira is in Defensive mode, this skill changes to Defensive to the Offensive.

 

Skill-SR-Cuu-Thu-Luong-Kujira-Onmyoji-Gameviet.mobi-4

Skill3 : 【NGƯ LÂN CHI BỊ】: (3 mana)

Hiệu quả duy nhất
Ở trạng thái phòng thủ, tăng 10% kháng và 10% thủ cho toàn đội. Ngoài ra mỗi đồng đội có 80% được nhận khiên Cốt Thuẫn sau khi kết thúc lượt, khi đó sẽ được nhận 15% máu bản thân đã mất (không vượt quá 120% lực công kích của Cửu Thứ Lương).
【Kích Hoạt】
Khi Cửu Thế Lương chuyển sang trạng thái chiến đấu, toàn đội được tăng 15% tốc trên thanh hành động.
Khi ở trạng thái chiến đấu, skill chuyển thành 「方円の備」(Vạn Viên Bị).

Lv2. Tăng 20% def
Lv3. Tăng 20% kháng
Lv4. Tăng 30% tốc trên thanh hành động
Lv5. Tăng 60% tốc của bản thân trên thanh hành động

 

Skill-SR-Cuu-Thu-Luong-Kujira-Onmyoji-Gameviet.mobi-5

Vạn Viên Bị 「方円の備」
Hiệu ứng duy nhất: Ở trạng thái chiến đấu, tăng 20 điểm tốc cho toàn đội.
【Kích Hoạt】
Khi Cửu Thế Lương chuyển sang trạng thái phòng thủ, toàn đội được nhận khiên, khiên này không thể bị xóa bỏ và có thể hấp thu sát thương bằng 94% lực tấn công lớn nhất (không quá 100% lượng máu lớn nhất của mục tiêu). Khiên được duy trì trong 2 lượt.

Lv2. Tăng thêm 15% crit dmg cho toàn đội khi ở trạng thái tấn công
Lv3. Tăng 30% tốc
Lv4. Lượng hấp thu sát thương của khiên tăng lên thành 108%
Lv5. Tăng thêm 30% crit dmg cho toàn đội khi ở trạng thái tấn công

* Khi up level skill thì cả level skill của Vạn Viên Bị và Ngư Lân Bị đều tăng giống nhau.

_
English

Skill3 Scale Preparation (鱼鳞之备): Unique Effect. While in Defensive mode all allies gain 10% resist and defense, at the end of a turn they have an 80% chance of gaining a Skeletal Shield. If the ally already has Skeletal Shield, their HP is restored by 15% instead (cannot exceed more than 120% of Kujira’s attack).

Upon Usage
Kujira enters Assault mode and move bar for all allies is increased by 15%. Skill changes to Area Preparation.
Skeletal Shield
When an ally receives a crit attack, the damage is reduced by 40% and that ally’s Skeletal Shield disappears.
Defense Boost
Buff, Mark:Defense is increased by 10%.
Resist Boost
Buff, Mark: Resist is increased by 10%.

Level2 Defense increases to 20%
Level3 Resist increases to 20%
Level4 Boost to move bar increases to 30%
Level5 Boost to move bar for self is increased to 60%

Area Preparation (方圆之备): Unique Effect. While in Assault mode, speed for all allies is increased by 20.

Upon Usage
Kujira enters Defensive mode and all allies gain an undispellable shield lasting for 2 turns. This shield absorbs 94% of an attack’s damage (cannot exceed more the 100% of the ally’s HP). Skill changes to Scale Preparation.
Speed Boost
Buff, Mark:Speed is increased by 20.
Crit Damage Boost
Buff, Mark:Crit damage is increased by 15%.

Level2 While in Assault mode, crit damage for all allies is increased by 15%.
Level3 Speed increases to 30
Level4 Shield can absorb 104% of an attack’s damage
Level5 Crit damage for all allies is increased by 30%

Ngự hồn đề cử Cho Cửu Thứ Lương:

Địa Tạng, Luân Nhập Đạo, Phá Thế, Tranh, Chiêu Miêu, Tâm Nhãn, Võng Thiết, Xúc Xắc Quỷ.
– 2: công
– 4: công hoặc kháng
– 6: crit hoặc crit dmg

Đội hình cho Cửu Thứ Lương Kujira:

Team siêu tốc:

Đội hình sau đây sẽ giúp bạn thấy rõ lối chơi đơn giản mà hiệu quả của đội hình này:

 • Kagura: Nhường lượt + hồi sinh
 • Yêu cầm sư: Max tốc
 • Cửu Thứ Lương: Phá Thế tốc thấp
 • Lúa SP: Chiêu Tài
 • Bất Tri Hỏa: Hỏa Linh dame
 • Tre: Bạng Tinh

Đây là team siêu đua tốc và có cách hoạt động khá giống với team heo ngủ + dĩ tân. Với khả năng kéo tốc, anh 9 có thể được Yêu Cầm Sư nhường lượt và kéo tốc lên để Lúa SP kéo theo, sau đó cả team chỉ cần đánh thường cho anh 9 đánh ké hoặc nhường lượt cho anh để vả team bên kia tới chết thôi. Đơn giản mà rất hiệu quả (quan trọng là tốc cao nhất.

 

Đội hình tốc cao đánh ké 

Đối với team tốc cao, điểm yếu duy nhất là Bỉ hoặc Lúa thôi. Tuy nhiên với anh Tám bảo vệ chung và anh 9 đánh ké thì mọi người cũng không còn sợ gì nữa cả (với lối chơi cũng giống với Tám + Dĩ Tân). Sau đây là đội hình tiêu chuẩn:

 • Kagura: Nhường lượt + hồi sinh
 • Anh Tám: Max tốc
 • Cửu Thứ Lương: Phá Thế tốc thấp
 • Lúa SP: Hỏa Linh tốc cao
 • Bất Tri Hỏa: Bạng Tinh
 • Hóa Kình (Chiêu tài tốc cao) hoặc Cò (Châm Nữ)

Điểm yếu duy nhất trong team này là xui bị Lúa bắn quá nhiều hoặc anh 9 bị hóa rắn quá nhanh khi không chịu đánh ké cái nào chung với đồng đội cả. Nếu hóa rắn nhanh quá, hãy hướng qua lối chơi hóa rắn toàn team để win về late game nhờ team bạn tốc cao hơn team địch.

Thức Thần Cửu Thứ Lương Kujira Onmyoji

Xem thêm:

4.9/5 - (50 votes)