Ngự Hồn Tuyết Hồn Snow Spirit Soul Onmyoji

Ngu-hon-tuyet-hon-soul-Snow-Spirit-am-duong-su-onmyoji-0

Name

Tuyết Hồn, Snow Spirit, 雪幽魂

Type

Phòng Thủ / Defense

Set 2

+30% Phòng Thủ / +30% Defense

Set 4

Khi gây sát thương có xác suất 12% (+ Hiệu quả chính xác) đóng băng mục tiêu trong 1 lượt.

phim-thuyet-minh-dongchill

Grants a 12% (+ Effect HIT) chance of inflicting Freeze on the target when dealing damage.

Phân tích ngự hồn / Soul Analysis

Phù hợp với các Thức Thần có vai trò gây sát thương quần thể, sát thương nhiều đợt để có thể kích hoạt nhiều lần hiệu ứng của Ngự Hồn này.

Hiệu ứng của Tuyết Hồn có thể bị hóa giải bởi các thuật pháp giải trừ hiệu ứng. Bị khắc chế bởi: Các Thuật Pháp giải trừ của các Thức Thần (Ame Onna, Kochosei, Karasu Tengu). Các Ngự Hồn có khả năng tạo khiên/giáp hỗ trợ (Địa Tạng, Bạng Tinh, Trân Châu). Thuật Pháp tạo khiên/giáp từ các Thức Thần (Koi, Ichimoku Ren, Hako no Shoujo)…

Tỷ lệ kích hoạt hiệu ứng của Tuyết Hồn sẽ không cộng hưởng cùng tỷ lệ kích hoạt khống chế từ Thuật Pháp của bất kỳ Thức Thần nào.

Crowd control type Soul, suitable for cc type or multi-hit type.

Thức thần sử dụng / Sample Shikigami

Cẩu SSR Ootengu, Cẩu SP Y Ootengu, Ryumenbotoke, Bỉ Ngạn Hoa Higanbana, Tuyết Đồng Tử, Tuyết Nữ Yuki Onna, Sơn Đồng…

Đội hình nên có hai Thức Thần gây sát thương nhiều lần (sát thương quần thể càng tốt) để có thể cùng nhau kích hoạt tối đa hiệu ứng của Tuyết Hồn. Sử dụng trong PVP hoặc PVE đều khá ổn.

 


Danh Sách Ngự Hồn | Soul List Onmyoji
Danh Sách Thức Thần Âm Dương Sư
Vị Trí Thức Thần Nhiệm Vụ Truy Nã 
Hướng Dẫn Hợp Thành Thẻ Kết Giới

 

3/5 - (2 votes)