Ngự Hồn Phá Thế Shadow Soul Onmyoji

Ngu-hon-pha-the-soul-Shadow-am-duong-su-onmyoji-0

Name

Phá Thế, Shadow, 破勢

Type

Chí Mạng / Critical Hit

Set 2

+15% Chí Mạng / +15% Critical Hit

Set 4

Tấn công mục tiêu có máu trên 70% sẽ tăng thêm 40% sát thương.

phim-thuyet-minh-haychill

Deals an extra 40% damage against units with more than 70% HP.

Phân tích ngự hồn / Soul Analysis

Ngự hồn Phá Thế  Shadow có hiệu ứng hỗ trợ hàng đầu cho các Thức Thần có xu hướng dồn sát thương mạnh, một phát giết luôn mục tiêu. Khá phù hợp và cần thiết đối với hoạt động PVP, PVE.

Nếu điều kiện kích hoạt hiệu ứng được thỏa mãn. Phá Thế có thể kích hoạt hiệu ứng nhiều hơn một lần trong mỗi lần sử dụng thuật pháp, tương tự như Châm Nữ, Tâm Nhãn….

Phá Thế hỗ trợ rất mạnh cho các Thức Thần sát thương cao nên sẽ dễ dàng bị khắc chế bởi các Ngự Hồn phòng thủ mạnh với các hiệu ứng khó chịu như: Kính Cơ (phản sát thương),  Quỷ Hồn (gây choáng ngược lại) và Mộc Mị (trừ quỷ hỏa), Thế Hồn (giảm và chia sẻ sát thương với đồng đội). Ngoài ra, một số Thức Thần về bản chất thuật pháp cũng có khả năng khắc chế các Thức Thần mang Phá Thế như Kingyochi, Hitotsume Kozou… Shouzu cũng là một khắc chế khó chịu đối với các Thức Thần dồn sát thương nhưng không có sát thương lan.

Suitable for the first DPSer in the attack. If effect trigger requirement is met, Hasei can trigger more than once during a single skill, just like Harionna, Shingan…

Thức thần khuyên dùng / Sample Shikigami

Tỳ Mộc Đồng Tử, Hoang Xuyên Chi Chủ, Thanh Hành Đăng Aoandon, Bỉ Ngạn Hoa, Ngọc Tảo Tiền, Quỷ Thiết Onikiri, Hắc Quỷ Sứ, Quỷ Nữ Hồng Điệp, Bạch Lang, Liên SP, Nội SP

Ibaraki Doji, Kuro Mujou, Hakuro, Jorogumo…

Phù hợp với các Thức Thần có xu hướng tấn công mạnh, nhanh. Nếu các Thức Thần đó có khả năng gây sát thương lan thì với Phá Thế được kích hoạt nhiều lần. Ngoài ra, Phá Thế có thể kích hoạt nhiều lần trên một thuật pháp khi ra đòn với sát thương AOE. Nên các Thức Thần có sát thương AOE cũng có thể tận dụng Ngự Hồn này để phát huy thế mạnh.

 


Danh Sách Ngự Hồn | Soul List Onmyoji
Danh Sách Thức Thần Âm Dương Sư

 

5/5 - (4 votes)