Ngự Hồn Tâm Nhãn Watcher Soul Onmyoji

Ngu-hon-tam-nhan-soul-Watcher-am-duong-su-onmyoji-0

Name

Tâm Nhãn, Watcher, 心眼

Type

Tấn Công / Attack

Set 2

+15% Tấn Công / +15% Attack

Set 4

Khi tấn công tăng thêm 10% sát thương với mỗi 15% máu đã mất của mục tiêu.

phim-thuyet-minh-dongchill

Increases damage dealt by 10% for each 15% of target’s HP reduced.

Phân tích ngự hồn / Soul Analysis

Ngự hồn Tâm Nhãn Watcher phù hợp với các Thức Thần gây sát thương chủ lực trong đội hình. Các Thức thần damge to quét tốt các mục tiêu đã bị cấu máu, thấp máu, gần như có thể dứt điểm ngay. Đây là Ngự Hồn thuần sát thương hiếm hoi không bị khắc chế mạnh bởi Kính Cơ. Vì có thể giết ngay mục tiêu kể cả khi bị phản đòn.

Chỉ mạnh về giữa và cuối trận đấu, khi đội hình đối phương đã tương đối thấp máu, lúc đó mới có thể kích hoạt được hiệu ứng. Các Thức Thần cần có 1 Thức Thần phối hợp cùng để cấu máu đối phương chứ không thể tự mình phát huy sức mạnh.

 

This counter Soul works well with Shuzu teams since the carrier needs to receive damage.

Suitable for finishers in the attack with the need of damage dealt in advance; due to the fact that Watcher can easily deal excess damage, Ibaraki Doji is the best choice right now.

The carrier should also be high in ST DPS damage; naturally, this Soul is good for the slower, counter teams.

Thức thần khuyên dùng / Sample Shikigami

Ibaraki Doji, Nội SP, Tuyết Đồng Tử, Tỳ SP, Kuro Mujou, Thanh Cơ, Quỷ Đăng, Hakuro, Đao SP

 

Phù hợp với nhiều Thức Thần, bộ Thức Thần sử dụng đa dạng. Thường được sử dụng trong các đội hình đánh nhanh diệt gọn (đội hình gợi ý: 2 Thức Thần thêm lượt, 2 Thức Thần sát thương (1 mang Phá Thế, 1 mang Tâm Nhãn), 1 Thức Thần hỗ trợ quỷ hỏa).


Danh Sách Ngự Hồn | Soul List Onmyoji
Danh Sách Thức Thần Âm Dương Sư
Vị Trí Thức Thần Nhiệm Vụ Truy Nã 
Hướng Dẫn Hợp Thành Thẻ Kết Giới

 

5/5 - (4 votes)