Ngự Hồn Quỷ Hồn Senecio Soul Onmyoji

Ngu-hon-quy-hon-soul-Senecio-am-duong-su-onmyoji-0

Name

Quỷ Hồn, Senecio, 返魂香

Type

Kháng / Resistance

Set 2

+15% Kháng / +15% Effect Res

Set 4

Bị tấn công có tỷ lệ 25% (+ Hiệu quả chính xác) khiến mục tiêu bị choáng trong 1 lượt, mục tiêu bị Khiêu Khích sẽ giảm 60% tỷ lệ kích hoạt Ngự hồn. Kỹ năng sát thương nhiều đoạn không kích hoạt hiệu quả này nhiều lần.

phim-thuyet-minh-haychill

25% chance (-60% on taunted targets) to inflict a random dazing effect on target upon receiving damage; Multi-damage only triggers once.

Phân tích ngự hồn / Soul Analysis

Ngự hồn Quỷ Hồn Senecio khắc chế phần nào sức mạnh của các đội hình sát thương quần thể, sát thương nhiều lần. Sử dụng hiệu quả trong PVP lẫn PVE, nhưng cần chỉ số Chính Xác cao để giúp gia tăng tỷ lệ Choáng.
Hiệu ứng của Quỷ Hồn chỉ kích hoạt khi Thức Thần trang bị bị tấn công, sát thương lan từ Liên Kết Sinh Mệnh của Shouzu sẽ không được tính.

One of the three Sougenbi Souls. Senecio is mainly used in PVP since PVE bossess are immuned to Status Effects. He, along with Tree Nymph, is one of the counters for the likes of Ubume and Ootengu.

Thức thần khuyên dùng / Sample Shikigami

Diêm Ma, Binh Dũng Heiyo, Tiêu Đồ Shouzo, Ame Onna, Bakedanuki, Komatsumaru…

Phù hợp với các Thức Thần hỗ trợ, đỡ đòn, dùng để chống lại các đội hình/Thức Thần gây sát thương quần thể. Heiyo là Thức Thần có thể tận dụng tốt nhất khả năng và sức mạnh của Quỷ Hồn. Hoặc có thể kết hợp cùng với Shouzu, Ame Onna hay cả Inugami có thể cho ra một đội hình mạnh mẽ, ổn định trong PVP.

 


Danh Sách Ngự Hồn | Soul List Onmyoji
Danh Sách Thức Thần Âm Dương Sư Onmyoji

5/5 - (1 vote)