Danh Sách Chủng Tộc và Hệ trong Auto Chess Mobile

Hiện tại hệ thống tộc và hệ trong Auto Chess Mobile / Auto Chess VN khá đa dạng với 14 Tộc và 12 Hệ. Mỗi hệ tộc có những hiệu ứng riêng, khi game thủ thu thập đủ số lượng tướng qui định. Đây cũng là tiền đề quan trọng để khắc chế và triển khai chiến thuật build đội hình Auto Chess Mobile.

Mỗi tướng sẽ có tộc hệ riêng, có tướng sở hữu 2 tộc và nhiệm vụ của game thủ là tìm ra chìa khóa chiến thuật khi kết hợp các tộc hệ lại với nhau.

Danh sách Tộc trong Auto Chess

 

Human Tộc-Human-auto-chess-mobile-VN-gameviet.mobi-2

Có xác suất khiến tướng địch “Câm lặng” không thể dùng kỹ năng.

Tộc-Human-auto-chess-mobile-VN-gameviet.mobi_

phim-thuyet-minh-haychill

Tướng Tộc này ra trận với số lượng chỉ định kích hoạt hiệu quả kết hợp. Hiệu quả Tộc với số lượng khác nhau được cộng dồn kích hoạt
2: Tộc Human phe bạn tấn công địch có 20% xác suất khiến tướng địch không thể dùng kỹ năng 4 giây
4: Tộc Human phe bạn tấn công địch có 40% xác suất khiến tướng địch không thể dùng kỹ năng 4 giây
6: Tộc Human phe bạn tấn công địch có 60% xác suất khiến tướng địch không thể dùng kỹ năng 4 giây

Tộc-Human-auto-chess-mobile-VN-gameviet.mobi-3

 

Feathereds Tộc-Feathered-auto-chess-mobile-VN-gameviet.mobi-2

Có xác suất né tránh tấn công của địch

Tộc-Feathered-auto-chess-mobile-VN-gameviet.mobi_

Tướng Tộc này ra trận với số lượng chỉ định kích hoạt hiệu quả kết hợp. Hiệu quả Tộc với số lượng khác nhau được cộng dồn kích hoạt
3: Tộc Feathered phe bạn có 20% xác suất né tấn công cận chiến của kẻ địch
6: Tộc Feathered phe bạn có 35% xác suất né tấn công cận chiến của kẻ địch
9: Tộc Feathered phe bạn có 50% xác suất né tấn công cận chiến của kẻ địch

Tộc-Feathered-auto-chess-mobile-VN-gameviet.mobi-3

 

Demon Tộc-Demon-auto-chess-mobile-VN-gameviet.mobi-2

Gây thêm sát thương thuần túy cho tướng địch

Tộc-Demon-auto-chess-mobile-VN-gameviet.mobi_

Tướng Tộc này ra trận với số lượng chỉ định kích hoạt hiệu quả kết hợp. Hiệu quả Tộc với số lượng khác nhau được cộng dồn kích hoạt
1: Khi trong trận có 1 tộc Demon, tấn công gây ra cho tướng địch thêm 50% sát thương thuần

Tộc-Demon-auto-chess-mobile-VN-gameviet.mobi-3

 

Goblin Tộc-Goblin-auto-chess-mobile-VN-gameviet.mobi-2

Tăng hộ giáp cho tướng

Tộc-Goblin-auto-chess-mobile-VN-gameviet.mobi_

Tướng Tộc này ra trận với số lượng chỉ định kích hoạt hiệu quả kết hợp. Hiệu quả Tộc với số lượng khác nhau được cộng dồn kích hoạt
3: Khiến giáp của 1 tướng ngẫu nhiên phe bạn tăng 12, sinh lực hồi mỗi giây tăng 10
6: Giáp tất cả tướng phe bạn tăng 15, sinh lực hồi mỗi giây tăng 10

Tộc-Goblin-auto-chess-mobile-VN-gameviet.mobi-3

 

Beast Tộc-Beast-auto-chess-mobile-VN-gameviet.mobi-2

Tăng sức tấn công của đồng minh

Tộc-Beast-auto-chess-mobile-VN-gameviet.mobi_

Tướng Tộc này ra trận với số lượng chỉ định kích hoạt hiệu quả kết hợp. Hiệu quả Tộc với số lượng khác nhau được cộng dồn kích hoạt
2: Tấn công của tất cả tướng phe bạn tăng 10%, có thể được vật triệu hồi kế thừa
4: Tấn công của tất cả tướng phe bạn tăng 30%, có thể được vật triệu hồi kế thừa
6: Tấn công của tất cả tướng phe bạn tăng 55%, có thể được vật triệu hồi kế thừa

Tộc-Beast-auto-chess-mobile-VN-gameviet.mobi-3

 

Cave Clan Tộc-Cave-auto-chess-mobile-VN-gameviet.mobi-2

Tăng Điểm Sinh Lực đồng minh Cave Clan

Tộc-Cave-auto-chess-mobile-VN-gameviet.mobi_

Tướng Tộc này ra trận với số lượng chỉ định kích hoạt hiệu quả kết hợp. Hiệu quả Tộc với số lượng khác nhau được cộng dồn kích hoạt
2: Sinh lực tộc Cave Clan phe bạn tăng 250 HP
4: Sinh lực tộc Cave Clan phe bạn tăng 600 HP

Tộc-Cave-auto-chess-mobile-VN-gameviet.mobi-3

 

Marine Tộc-Marine-auto-chess-mobile-VN-gameviet.mobi-2

Tăng kháng ma pháp toàn bộ tướng đồng minh.

Tộc-Marine-auto-chess-mobile-VN-gameviet.mobi_

Tướng Tộc này ra trận với số lượng chỉ định kích hoạt hiệu quả kết hợp. Hiệu quả Tộc với số lượng khác nhau được cộng dồn kích hoạt
2: Kháng phép của tất cả tướng phe bạn tăng 30%
4: Kháng phép của tất cả tướng phe bạn tăng 70%

Tộc-Marine-auto-chess-mobile-VN-gameviet.mobi-3

 

Egersis Tộc-Egersis-auto-chess-mobile-VN-gameviet.mobi-2

Giảm hộ giáp của tướng địch.

Tộc-Egersis-auto-chess-mobile-VN-gameviet.mobi_

Tướng Tộc này ra trận với số lượng chỉ định kích hoạt hiệu quả kết hợp. Hiệu quả Tộc với số lượng khác nhau được cộng dồn kích hoạt
2: Khiến giáp của tất cả tướng phe địch giảm 4
4: Khiến giáp của tất cả tướng phe địch giảm 10

Tộc-Egersis-auto-chess-mobile-VN-gameviet.mobi-3

 

Glacier Tộc-Glacier-auto-chess-mobile-VN-gameviet.mobi-2

Tăng tốc độ tấn công của Glacier và đồng minh.

Tộc-Glacier-auto-chess-mobile-VN-gameviet.mobi_

Tướng Tộc này ra trận với số lượng chỉ định kích hoạt hiệu quả kết hợp. Hiệu quả Tộc với số lượng khác nhau được cộng dồn kích hoạt
2: Tốc độ đánh tộc Glacier phe bạn tăng 35%.

4: Tốc độ đánh tộc Glacier phe bạn tăng 70%, tốc đánh của tướng phe bạn khác tăng 35%.

6: Tốc độ đánh của tất cả tướng phe bạn tăng 70%.

Tộc-Glacier-auto-chess-mobile-VN-gameviet.mobi-3

 

Divinity Tộc-Divinity-auto-chess-mobile-VN-gameviet.mobi-2

Giảm 1/2 thời gian hồi kỹ năng của tướng đồng minh.

Tộc-Divinity-auto-chess-mobile-VN-gameviet.mobi_

Tướng Tộc này ra trận với số lượng chỉ định kích hoạt hiệu quả kết hợp. Hiệu quả Tộc với số lượng khác nhau được cộng dồn kích hoạt
1: Khi chưa kích hoạt hiệu quả tộc khác trừ Divinity, thời gian chờ kỹ năng của tất cả các tướng phe bạn đều giảm 40%.
2: Khi chưa kích hoạt hiệu quả tộc khác trừ Divinity, thời gian chờ kỹ năng của tất cả các tướng phe bạn đều giảm 60%.

3: Khi chưa kích hoạt hiệu quả tộc khác trừ Divinity, thời gian chờ kỹ năng của tất cả các tướng phe bạn đều giảm 80%.

Tộc-Divinity-auto-chess-mobile-VN-gameviet.mobi-3

 

Dwarf Tộc-Dwarf-auto-chess-mobile-VN-gameviet.mobi-2

Tăng khoảng cách tấn công.

Tộc-Dwarf-auto-chess-mobile-VN-gameviet.mobi_
Tướng Tộc này ra trận với số lượng chỉ định kích hoạt hiệu quả kết hợp. Hiệu quả Tộc với số lượng khác nhau được cộng dồn kích hoạt
1: Khoảng cách tấn công bản thân tăng 2 ô, ưu tiên tấn công địch có sinh lực ít nhất trong phạm vi.

Tộc-Dwarf-auto-chess-mobile-VN-gameviet.mobi-3

 

Spirits Tộc-Spirits-auto-chess-mobile-VN-gameviet.mobi-2

Khi cận chiến có xác suất hóa đá tướng địch.

Tộc-Spirits-auto-chess-mobile-VN-gameviet.mobi_

Tướng Tộc này ra trận với số lượng chỉ định kích hoạt hiệu quả kết hợp. Hiệu quả Tộc với số lượng khác nhau được cộng dồn kích hoạt
2: Khi tất cả tộc Spirits phe bạn bị tấn công cận chiến có 30% xác suất kẻ địch tấn công hóa đá 4 giây
4: Khi tất cả tướng phe bạn bị tấn công cận chiến có 50% xác suất kẻ địch tấn công hóa đá 4 giây

Tộc-Spirits-auto-chess-mobile-VN-gameviet.mobi-3

 

Kira Tộc-Kira-auto-chess-mobile-VN-gameviet.mobi-2

Điểm sinh lực tối đa của tất cả tướng đồng minh tăng 5%.

Tộc-Kira-auto-chess-mobile-VN-gameviet.mobi_

Tướng Tộc này ra trận với số lượng chỉ định kích hoạt hiệu quả kết hợp. Hiệu quả Tộc với số lượng khác nhau được cộng dồn kích hoạt
1: Sinh lực tối đa của tất cả tướng phe bạn tăng 5%

Tộc-Kira-auto-chess-mobile-VN-gameviet.mobi-3

 

Dragon Tộc-Dragon-auto-chess-mobile-VN-gameviet.mobi-2

Điểm ma pháp ban đầu là 100.

Tộc-Dragon-auto-chess-mobile-VN-gameviet.mobi_

Tướng Tộc này ra trận với số lượng chỉ định kích hoạt hiệu quả kết hợp. Hiệu quả Tộc với số lượng khác nhau được cộng dồn kích hoạt
3: Năng lượng ban đầu của tộc Dragon phe bạn là 100

Tộc-Dragon-auto-chess-mobile-VN-gameviet.mobi-3

 

Danh sách hệ trong Auto Chess Mobile

 

Priest Hệ-Priest-auto-chess-mobile-VN-gameviet.mobi-1

Tăng đỡ đòn của tướng phe ta

Hệ-Priest-class-auto-chess-mobile-VN-gameviet.mobi_

1 Priest: Chống đỡ 20% sát thương tướng phe ta phải chịu

 

Wizard Hệ-Wizard-auto-chess-mobile-VN-gameviet.mobi-1

Giảm số tướng yêu cầu kích hoạt Tộc

Hệ-Wizard-class-auto-chess-mobile-VN-gameviet.mobi_

2 Wizard: Số tướng yêu cầu để kích hoạt Tộc từ 4 tướng trở lên giảm 1 tướng

 

Mage Hệ-Mage-auto-chess-mobile-VN-gameviet.mobi-1

Giảm kháng ma pháp của toàn bộ tướng địch

Hệ-Mage-class-auto-chess-mobile-VN-gameviet.mobi_

Giảm kháng phép trên toàn bộ đội hình địch

3 Mage: Kháng phép của tất cả tướng địch -35% kháng phép

6 Mage: Kháng phép của tất cả tướng địch -100% kháng phép

 

Warlock Hệ-Warlock-auto-chess-mobile-VN-gameviet.mobi-1

Tấn công và sử dụng kỹ năng sẽ kèm theo hút máu

Hệ-Warlock-class-auto-chess-mobile-VN-gameviet.mobi_

Tất cả đồng minh sẽ nhận thêm hút máu trên mỗi đòn đánh thường hoặc dùng kỹ năng

2 Warlock: Tấn công và sử dụng kỹ năng tất cả tướng phe bạn kèm theo +10% hút máu

4 Warlock: Tấn công và sử dụng kỹ năng tất cả tướng phe bạn kèm theo +30% hút máu

6 Warlock: Tấn công và sử dụng kỹ năng tất cả tướng phe bạn kèm theo +60% hút máu

 

Warrior Hệ-Warrior-auto-chess-mobile-VN-gameviet.mobi-1

Tăng hộ giáp cho Warrior đồng minh

Hệ-Warrior-class-auto-chess-mobile-VN-gameviet.mobi_

Warrior nhận thêm giáp

3 Warrior: Tất cả tướng Warrior +5 Giáp

6 Warrior: Tất cả tướng Warrior + 12 Giáp

9 Warrior: Tất cả tướng Warrior + 20 Giáp

 

Hunter Hệ-Hunter-auto-chess-mobile-VN-gameviet.mobi-1

Tăng sức tấn công và tỷ lệ chính xác của Hunter đồng minh

Hệ-Hunter-class-auto-chess-mobile-VN-gameviet.mobi_

Hunter nhận được thêm sát thương đòn đánh đánh thường và loại bỏ khả năng né tránh

3 Hunter: Tấn công tất cả hệ Hunter +35 sát thương và có 35% xác suất trúng

6 Hunter: Tấn công tất cả hệ Hunter +80 sát thương và có 65% xác suất trúng

 

Knight Hệ-Knight-auto-chess-mobile-VN-gameviet.mobi-1

Có xác xuất nhận được khiên giảm sát thương.

Hệ-Knight-class-auto-chess-mobile-VN-gameviet.mobi_

Knight có khả năng nhận được khiên tăng 75% kháng phép và 30 giáp trong 2 giây.

2 Knight: Tất cả tướng Knight phe bạn mỗi 2s có 25% xác suất nhận khiên giảm sát thương nhận được khiên.

4 Knight: Tất cả tướng Knight phe bạn mỗi 2s có 45% xác suất nhận khiên giảm sát thương nhận được khiên.

6 Knight: Tất cả tướng Knight phe bạn mỗi 2s có 65% xác suất nhận khiên giảm sát thương nhận được khiên

 

Assassin Hệ-Assassin-auto-chess-mobile-VN-gameviet.mobi-1

Có xác suất tăng sát thương

Hệ-Assassin-class-auto-chess-mobile-VN-gameviet.mobi_

Hệ Assassin có 15% tỷ lệ gây ra sát thương chí mạng.

3 Assassin: Tất cả hệ Assassin phe bạn tấ công có 15% xác suất gây ra sát thương x3

6 Assassin: Tất cả hệ Assassin phe bạn tấ công có 30% xác suất gây ra sát thương x3.5

 

Shaman Hệ-Shaman-auto-chess-mobile-VN-gameviet.mobi-1

Biến một tướng ngẫu nhiên phe địch thành chim cánh cụt khi bắt đầu trận.

Hệ-Shaman-class-auto-chess-mobile-VN-gameviet.mobi_

2 Shaman: Khi bắt đầu chiến đấu biến 1 tướng địch ngẫu nhiên thành chim cánh cụt, duy trì liên tục trong 6 giây.

 

Druid Hệ-Druid-auto-chess-mobile-VN-gameviet.mobi-1

Tăng khả năng nâng cấp Druid trong game.

Hệ-Druid-class-auto-chess-mobile-VN-gameviet.mobi_

2 Druid: 2 tướng Druid 1 sao có thể nâng cấp thành 2 sao

4 Druid: 2 tướng Druid có sao giống nhau có thể nâng cấp

 

Witcher Hệ-Witcher-auto-chess-mobile-VN-gameviet.mobi-1

Hỗ trợ hệ Demon, gây thêm sát thương thuần kết hợp với nhiều Demon.

Hệ-Witcher-class-auto-chess-mobile-VN-gameviet.mobi_

1 Witcher: Khi phe địch sở hữu Demon, số lượng loại Demon tăng 1.

2 Witcher: Khi phe địch sở hữu Demon, số lượng loại Demon tăng 1, tất cả Demon phe bạn được xem là cùng loại.

 

Mech Hệ-Mech-auto-chess-mobile-VN-gameviet.mobi-1

Tăng sinh lực hồi phục của Mech đồng minh.

Hệ-Mech-class-auto-chess-mobile-VN-gameviet.mobi_

Hệ Mech tăng khả năng hồi phục

2 Mech: Tất cả hệ Mech phe bạn có sinh lực hồi mỗi giây tăng 15.

4 Mech: Tất cả hệ Mech phe bạn có sinh lực hồi mỗi giây tăng 40.

6 Mech: Tất cả hệ Mech phe bạn có sinh lực hồi mỗi giây tăng 75.

 

Xem thêm: 

4.9/5 - (38 votes)