Chi Tiết Bộ Kỹ Năng Tửu Thôn Đồng Tử Shuten Doji SP Onmyoji

 

Tửu Thôn Đồng Tử Shuten Doji SP tấn công thường đơn thể như Tửu SSR. Nhưng khi buff cường hóa đòn đánh thường sẽ chuyển thành dạng đánh AOE. Nội tại mất máu tăng dame nhưng tự bóp chym giảm hồi máu. Khi đồng đội mất máu sẽ được tăng sát thương gây ra và giảm sát thương nhận vào. Là 1 thức thần kết hợp hỗ trợ giải khống chế, hồi máu và tấn công. Chi Tiết Bộ Kỹ Năng Tửu Thôn Đồng Tử Shuten Doji SP Onmyoji các bạn tham khảo thêm bên dưới:

 

Shuten-Douji-SP-Tuu-Thon-Dong-Tu-Am-Duong-Su-Onmyoji-Gameviet-20-2

phim-thuyet-minh-dongchill

 

Chi Tiết Kỹ Năng Tửu SP Âm Dương Sư

Skill-Tuu-SP-Oniou-Shuten-Doji-Onmyoji-Gameviet.mobi-1

Skill1 Phẫn Thiên:

(Đánh thường, 0 mana) Tấn công gây 100% sát thương theo công. Khi bật trạng thái Quỷ Vương , kỹ năng chuyển thành Liệt Diễm Phẫn Thiên, hiệu ứng được cường hóa tương ứng.

Lv2: Dame = 105% sát thương.
Lv3: Dame = 110% sát thương
Lv4: Dame = 115% sát thương
Lv5: Dame = 125% sát thương.

 

Skill-Tuu-SP-Oniou-Shuten-Doji-Onmyoji-Gameviet.mobi-2

Liệt Diễm Phẫn Thiên: Tấn công 1 mục tiêu gây 196% sát thương, đồng thời những kẻ địch khác bị dính sát thương lan AOE bằng 20% giá trị sát thương mục tiêu chính và sát thương gây ra là sát thương chuẩn. 

Lev2: Dame = 206% sát thương, sát thương lan = 25%
Lev3: Dame = 216% sát thương, sát thương lan = 30%
Lev4: Dame = 226% sát thương, sát thương lan = 35%
Lev5: Dame = 245% sát thương, sát thương lan = 40%

 

English

Skill1 Blazing Fire: Attack a single target dealing damage equal to 100% of Oniou Shuten’s attack. When in Oniou Mode, this skill changes to Torch the Sky.

Level2 Damage increases to 105%
Level3 Damage increases to 110%
Level4 Damage increases to 115%
Level5 Damage increases to 125%

Torch the Sky: Attack a single target dealing damage equal to 196% of Oniou Shuten’s attack, and splash damage to all other enemies dealing true damage equal to 20% of the damage received by the initial target.

Level2 Damage increases to 206%, true damage increases to 25%
Level3 Damage increases to 216%, true damage increases to 30%
Level4 Damage increases to 226%, true damage increases to 35%
Level5 Damage increases to 245%, true damage increases to 40%

 

 

Skill-Tuu-SP-Oniou-Shuten-Doji-Onmyoji-Gameviet.mobi-3

Skill2 Hồng Liên: (Bị động)

Shuten Doji SP buff cả đội hiệu ứng Đại Yêu Chi Lực. Bản thân Tửu SP nhận hiệu ứng Quỷ Vương Chi Khu.

Skill-Tuu-SP-Oniou-Shuten-Doji-Onmyoji-Gameviet.mobi-7Đại Yêu Chi Lực (buff dạng ấn ký): mỗi 1% máu mất đi sẽ tăng 1% sát thương, không thể cộng dồn.
Skill-Tuu-SP-Oniou-Shuten-Doji-Onmyoji-Gameviet.mobi-6Quỷ Vương Chi Khu (buff thông dụng dạng ấn ký): Miễn nhiễm hiệu ứng khống chế, khi nhận trị liệu (hồi máu) bị giảm 50% giá trị.

Lv2: Giảm 40% trị liệu 
Lv3: Buff Đại Yêu Chi Lực tăng cường: mỗi 1% máu mất đi sẽ tăng thêm 1% giảm sát thương. 
Lv4: Giảm 30% trị liệu
Lv5: Bản thân Tửu SP được cộng dồn hiệu ứng buff từ Đại Yêu Chi Lực. 

English

Skill 2 Inflamed (passive): Oniou Shuten is immune to control effects and has 50% reduced healing. All allies gain Power of a Daiyokai.

Inflamed
Oniou Shuten is immune to control effects and has 50% reduced healing.
Power of a Daiyokai
Buff, Mark: Increases damage by 1% per 1% of HP lost. Cannot be stacked.

Level2 Reduced healing lowered to 40%
Level3 Increases damage reduction for all allies with Power of a Daiyokai by 1% per 1% of HP lost
Level4 Reduced healing lowered to 30%
Level5 Effect of Power of a Daiyokai is doubled for Oniou Shuten

 

Skill-Tuu-SP-Oniou-Shuten-Doji-Onmyoji-Gameviet.mobi-4

Skill3 Thiên Hoả Nộ Diễm:

(3 mana)  Đẩy lùi 30% hành động của toàn bộ kẻ địch và xoá bỏ 1 hiệu ứng buff. Sau đó, bản thân tiến vào trạng thái Quỷ Vương trong 2 lượt. Chỉ khi không có trạng thái Quỷ Vương mới có thể thi triển kỹ năng. 

Level2:  Xoá bỏ 2 hiệu ứng buff.
Level3:  Kết thúc trạng thái Quỷ Vương sẽ “khôi phục” lại máu cho đồng minh bằng 20% giá trị sát thương gây ra trong lúc bật trạng thái Quỷ Vương.
Level4: Đẩy lùi 40% hành động
Level5: Sau khi đồng đội bị thiêu đốt, nếu máu thấp hơn 30% thì giải trừ toàn bộ khống chế trên người. 

Skill-Tuu-SP-Oniou-Shuten-Doji-Onmyoji-Gameviet.mobi-5Quỷ Vương: (buff thông dụng dạng ấn ký) Tại đầu lượt của 1 đồng minh sẽ bị thiêu đốt gây “tiêu hao” 24% máu hiện tại nhưng trong lượt thì miễn nhiễm tổn thương.

Skill-Tuu-SP-Oniou-Shuten-Doji-Onmyoji-Gameviet.mobi-8Tiêu Hao: Dạng mất máu theo kiểu sát thương chuẩn, không bạo kích, bỏ qua khiên, cũng không kích hoạt các hiệu ứng đòn đánh như gánh chịu sát thương thông thường.

Khôi Phục: Khác với trị liệu, lượng máu hồi lại không chịu ảnh hưởng của bạo kích hay chỉ số giảm mà bằng đúng giá trị quy đổi. Và cũng không kích hoạt hiệu ứng trị liệu (ví dụ như ngự Trân Châu sẽ không hoạt động)

_
English

Skill3 Raging Blaze (天火怒焱/天火怒炎) (3 orbs):Pushes the move bar of all enemies by 30% and dispels 1 buff. Then Oniou Shuten enters Oniou Mode for 2 turns.
This skill can only be used when not in Oniou Mode.

Oniou Mode
Common, Mark: Creates a sea of flames causing all allies to be burned and lose 24% of their current HP, the burned ally gain immunity to all forms of damage for that turn. Lasts for 2 turns.
Damage Immunity
Gain immunity to all forms of damage.

Level2 Number of buffs dispelled increases to 2
Level3 When Oniou Mode ends, recovers all allies’ HP by 20% of the damage Oniou Shuten dealt during that mode.
Level4 Enemies move bar is pushed by 40%.
Level5 If the ally unit’s HP ratio is lower than 30% due to Oniou Mode, all controlling effect on them are removed.

Shuten-Douji-SP-Tuu-Thon-Dong-Tu-Am-Duong-Su-Onmyoji-Gameviet-1

Tóm Tắt

Xài kỹ năng 3 để bật buff cho toàn đội trong 2 lượt, khi đến lượt bị mất 24% máu hiện có nhưng bù lại trong lượt sẽ miễn nhiễm sát thương. Tức là miễn sát thương trong lượt hành động, có thể hiểu là miễn phản sát thương. Đồng thời khi đồng đội mất máu sẽ được tăng sát thương gây ra và giảm sát thương nhận vào. Nếu đốt gần chết đồng minh thì sẽ giải khống chế cho họ, nếu như PK với team khống chế thì phải cố gắng sống sót sao cho máu còn tí xíu thì hiệu ứng thiêu thân này sẽ giúp lật ngược thế trận. Riêng Tửu SP sẽ cường hóa đòn đánh thường từ đánh đơn thành dạng AOE. Mục tiêu được chọn gây sát thương cực lớn còn những kẻ xung quanh chịu sát thương chuẩn. Kết thúc buff Quỷ Vương, khôi phục lại máu cho cả đội = 20% giá trị dame gây ra lúc có buff. Tức là sát thương gây ra khi ở trạng thái Quỷ Vương càng lớn thì lượng máu hồi sẽ càng nhiều.

Shuten-Douji-SP-Tuu-Thon-Dong-Tu-Am-Duong-Su-Onmyoji-Gameviet-2

4.9/5 - (32 votes)